شیپور متوسط استادیوم

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۸,۱۰۰ ۴۹,۰۰۰
۱ ماهه ۴۹,۴۰۰ ۵۰,۳۰۰
۲ ماهه ۵۰,۷۰۰ ۵۱,۶۰۰
۳ ماهه ۵۲,۰۰۰ ۵۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰۰ عدد

توپ شیطونک کوچک

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۵۴,۶۰۰ ۹۷۸,۶۰۰
۱ ماهه ۹۸۰,۴۰۰ ۱,۰۰۵,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۰۰۶,۰۰۰ ۱,۰۳۱,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۰۳۲,۰۰۰ ۱,۰۵۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶ عدد

شطرنج کلاسیک

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۳۴,۰۰۰ ۲۴۰,۵۰۰
۱ ماهه ۲۴۰,۳۰۰ ۲۴۷,۰۰۰
۲ ماهه ۲۴۶,۶۰۰ ۲۵۳,۵۰۰
۳ ماهه ۲۵۳,۰۰۰ ۲۶۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۶ عدد

توپ دسته دار ۶۰۰ گرمی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۵۲,۵۰۰ ۲۵۹,۰۰۰
۱ ماهه ۲۵۹,۳۰۰ ۲۶۶,۰۰۰
۲ ماهه ۲۶۶,۱۰۰ ۲۷۳,۰۰۰
۳ ماهه ۲۷۳,۰۰۰ ۲۸۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۰ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا