فروش عمده ورزشی بزرگسال در پخش اسباب بازی برادران

 • ورزشی بزرگسال

  ورزشی بزرگسال

 • ورزش های کودکانه

  ورزش های کودکانه

 • قمقمه ، ظرف غذا ، لیوان

  قمقمه ، ظرف غذا...

 • فیجت ، اسکویشی ،میشبال

  فیجت ، اسکویشی...

توپ بدمینتون وارداتی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۰,۹۰۰ ۶۱,۸۰۰
۱ ماهه ۶۲,۹۰۰ ۶۳,۹۰۰
۲ ماهه ۶۴,۹۰۰ ۶۵,۹۰۰
۳ ماهه ۶۷,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴۰۰ عدد

توپ پینگ پنگ سه ستاره

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۲,۸۰۰ ۷۳,۷۰۰
۱ ماهه ۷۵,۲۰۰ ۷۶,۱۰۰
۲ ماهه ۷۷,۶۰۰ ۷۸,۵۰۰
۳ ماهه ۸۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴۰ عدد

شیپور بزرگ استادیوم

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۸,۲۰۰ ۹۰,۰۰۰
۱ ماهه ۹۱,۱۰۰ ۹۳,۰۰۰
۲ ماهه ۹۴,۰۰۰ ۹۶,۰۰۰
۳ ماهه ۹۷,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۶۰ عدد

طناب بازی ۲ متری

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۲,۸۰۰ ۷۴,۶۰۰
۱ ماهه ۷۵,۲۰۰ ۷۷,۰۰۰
۲ ماهه ۷۷,۶۰۰ ۷۹,۵۰۰
۳ ماهه ۸۰,۰۰۰ ۸۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۰ عدد
بالا