لیست قیمت دفتر ، دفترچه ، کارت آموزشی در پخش اسباب بازی برادران

 • مداد ، مداد رنگی ، خودکار

  مداد ، مداد...

 • دفتر ، دفترچه ، کارت آموزشی

  دفتر ، دفترچه ،...

 • کیف مدرسه ، کوله پشتی مدرسه و مهد کودک ،جامدادی

  کیف مدرسه ،...

 • تراش، پاک کن، لاک غلط گیر

  تراش، پاک کن،...

 • خط کش ، شابلون ،گونیا ، نقاله

  خط کش ، شابلون...

 • خمیر بازی ، شن بازی ، اسلایم

  خمیر بازی ، شن...

 • انواع چسب

  انواع چسب

 • آبرنگ - پاستل - رنگ انگشتی

  آبرنگ - پاستل -...

دفترچه یادداشت بزرگ طرح دار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۰,۳۰۰ ۷۲,۱۰۰
۱ ماهه ۷۲,۲۰۰ ۷۴,۱۰۰
۲ ماهه ۷۴,۱۰۰ ۷۶,۰۰۰
۳ ماهه ۷۶,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰۰ عدد

یادداشت ۴۰ برگ بزرگ جلد طلقی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۷,۸۰۰ ۸۹,۷۰۰
۱ ماهه ۹۰,۲۰۰ ۹۲,۱۰۰
۲ ماهه ۹۲,۶۰۰ ۹۴,۵۰۰
۳ ماهه ۹۵,۰۰۰ ۹۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶۰ عدد

دفتر ۵۰ برگ رحلی شطرنجی لمینت

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۲۰,۰۰۰ ۳۲۷,۴۰۰
۱ ماهه ۳۲۸,۷۰۰ ۳۳۶,۳۰۰
۲ ماهه ۳۳۷,۳۰۰ ۳۴۵,۱۰۰
۳ ماهه ۳۴۶,۰۰۰ ۳۵۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۹۰ عدد

دفتر ۵۰ برگ خطی رحلی لمینت

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۲۰,۰۰۰ ۳۲۷,۴۰۰
۱ ماهه ۳۲۸,۷۰۰ ۳۳۶,۳۰۰
۲ ماهه ۳۳۷,۳۰۰ ۳۴۵,۱۰۰
۳ ماهه ۳۴۶,۰۰۰ ۳۵۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۹۰ عدد

دفتر طراحی ۵۰ برگ لمینت A۴

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۰۸,۹۰۰ ۳۱۶,۳۰۰
۱ ماهه ۳۱۷,۳۰۰ ۳۲۴,۹۰۰
۲ ماهه ۳۲۵,۶۰۰ ۳۳۳,۴۰۰
۳ ماهه ۳۳۴,۰۰۰ ۳۴۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۴ عدد

سالنامه اروپایی چرم رادمان آپادانا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۶۷,۶۰۰ ۸۸۹,۸۰۰
۱ ماهه ۸۹۱,۱۰۰ ۹۱۳,۹۰۰
۲ ماهه ۹۱۴,۵۰۰ ۹۳۷,۹۰۰
۳ ماهه ۹۳۸,۰۰۰ ۹۶۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۴ عدد

سالنامه اروپایی چرم کراش آپادانا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۶۷,۶۰۰ ۸۸۹,۸۰۰
۱ ماهه ۸۹۱,۱۰۰ ۹۱۳,۹۰۰
۲ ماهه ۹۱۴,۵۰۰ ۹۳۷,۹۰۰
۳ ماهه ۹۳۸,۰۰۰ ۹۶۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۰ عدد

سالنامه رقعی چرم آیسل آپادانا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۸۳,۳۰۰ ۹۰۶,۵۰۰
۱ ماهه ۹۰۷,۲۰۰ ۹۳۱,۰۰۰
۲ ماهه ۹۳۱,۱۰۰ ۹۵۵,۵۰۰
۳ ماهه ۹۵۵,۰۰۰ ۹۸۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۴ عدد

سالنامه اروپایی چرم کارنوال آپادانا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۶۷,۶۰۰ ۸۸۹,۸۰۰
۱ ماهه ۸۹۱,۱۰۰ ۹۱۳,۹۰۰
۲ ماهه ۹۱۴,۵۰۰ ۹۳۷,۹۰۰
۳ ماهه ۹۳۸,۰۰۰ ۹۶۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۴ عدد

سالنامه وزیری چرم نیوفیس آپادانا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۸۵,۱۰۰ ۱,۰۱۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۰۱۱,۰۰۰ ۱,۰۳۷,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۰۳۸,۰۰۰ ۱,۰۶۴,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۰۶۵,۰۰۰ ۱,۰۹۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰ عدد

سالنامه حافظ وزیری چرم ترمو آپادانا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۵۲۰,۰۰۰ ۱,۵۶۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۵۶۱,۰۰۰ ۱,۶۰۲,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۶۰۲,۰۰۰ ۱,۶۴۴,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۶۴۴,۰۰۰ ۱,۶۸۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۸ عدد

سالنامه وزیری چرم جمعه جدا عرشا آپادانا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۰۴۴,۰۰۰ ۱,۰۷۱,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۰۷۲,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۱۲۹,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۱۲۹,۰۰۰ ۱,۱۵۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰ عدد
بالا