قیمت عمده جامدادی، کارت آموزشی، دفتر و... در پخش اسباب بازی برادران

جامدادی وکیومی

۱۰ تا ۱۵ ٪ تخفیف نقدی
قیمت کارتنی ۵۵۴,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۵۷۴,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن ۳۶ عدد

جدول ارزش مکانی کودک و آینده

۱۰ تا ۱۵ ٪ تخفیف نقدی
قیمت کارتنی ۱۵۶,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۶۳,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن ۷۵ عدد

تبلت ضرب کودک و آینده

۱۰ تا ۱۵ ٪ تخفیف نقدی
قیمت کارتنی ۳۳۲,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۴۸,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن ۵۲ عدد

کارت آموزش الفبا کودک و آینده

۱۰ تا ۱۵ ٪ تخفیف نقدی
قیمت کارتنی ۳۳۲,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۴۸,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن ۷۲ عدد

کارت آموزش اعداد ۰ تا ۱۰۰ کودک وآینده

۱۰ تا ۱۵ ٪ تخفیف نقدی
قیمت کارتنی ۲۰۷,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۱۸,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن ۲۰۰ عدد

کاور مهد کودک کوچک آریا

۱۰ تا ۱۵ ٪ تخفیف نقدی
قیمت کارتنی ۴۱۸,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۴۳۹,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن ۵۰ عدد

کاور مهد کودک شمعی آریا

۱۰ تا ۱۵ ٪ تخفیف نقدی
قیمت کارتنی ۴۱۸,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۴۳۹,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن ۵۰ عدد

کاور مهد کودک بزرگ آریا

۱۰ تا ۱۵ ٪ تخفیف نقدی
قیمت کارتنی ۵۱۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۵۳۵,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن ۵۰ عدد

کاور مهد کودک آستین سرخود آریا

۱۰ تا ۱۵ ٪ تخفیف نقدی
قیمت کارتنی ۱,۰۴۳,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱,۰۹۴,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن ۳۶ عدد

آموزش اعداد و ریاضی دو با دو ( جعبه ای )

۱۰ تا ۱۵ ٪ تخفیف نقدی
قیمت کارتنی ۹۳۴,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۹۵۷,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن ۳۰ عدد

آزمایشگاه الکترونیک ۲

۱۰ تا ۱۵ ٪ تخفیف نقدی
قیمت کارتنی ۲,۰۳۷,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲,۱۲۱,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن ۱۵ عدد

جامدادی پارچه اعلا

۱۰ تا ۱۵ ٪ تخفیف نقدی
قیمت کارتنی ۱۱۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۲۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن ۸۰ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا