خرید عمده دفتر ، دفترچه ، کارت آموزشی در پخش اسباب بازی برادران

 • ماژیک، ماژیک وایت برد، هایلایتر

  ماژیک، ماژیک...

 • ملزومات اداری

  ملزومات اداری

 • مداد ، مداد رنگی ، خودکار

  مداد ، مداد...

 • دفتر ، دفترچه ، کارت آموزشی

  دفتر ، دفترچه ،...

 • کیف مدرسه ، کوله پشتی مدرسه و مهد کودک ،جامدادی

  کیف مدرسه ،...

 • تراش، پاک کن، لاک غلط گیر

  تراش، پاک کن،...

 • خط کش ، شابلون ،گونیا ، نقاله

  خط کش ، شابلون...

 • خمیر بازی ، شن بازی ، اسلایم

  خمیر بازی ، شن...

 • انواع چسب

  انواع چسب

 • آبرنگ - پاستل - رنگ انگشتی

  آبرنگ - پاستل -...

دفتر ۱۰۰ برگ گلستان

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۳۴,۷۰۰ ۲۴۱,۱۰۰
۱ ماهه ۲۴۲,۵۰۰ ۲۴۹,۱۰۰
۲ ماهه ۲۵۰,۲۰۰ ۲۵۷,۰۰۰
۳ ماهه ۲۵۸,۰۰۰ ۲۶۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۲ عدد

دفتر ۸۰ برگ گلستان

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۸۸,۳۰۰ ۱۹۲,۹۰۰
۱ ماهه ۱۹۴,۵۰۰ ۱۹۹,۲۰۰
۲ ماهه ۲۰۰,۷۰۰ ۲۰۵,۶۰۰
۳ ماهه ۲۰۷,۰۰۰ ۲۱۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۹۰ عدد

دفتر ۶۰ برگ گلستان

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۴۱,۰۰۰ ۱۴۴,۶۰۰
۱ ماهه ۱۴۵,۷۰۰ ۱۴۹,۴۰۰
۲ ماهه ۱۵۰,۳۰۰ ۱۵۴,۲۰۰
۳ ماهه ۱۵۵,۰۰۰ ۱۵۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد

دفتر ۱۰۰ برگ

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۲۹,۳۰۰ ۲۳۴,۷۰۰
۱ ماهه ۲۳۶,۸۰۰ ۲۴۲,۵۰۰
۲ ماهه ۲۴۴,۴۰۰ ۲۵۰,۲۰۰
۳ ماهه ۲۵۲,۰۰۰ ۲۵۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

دفتر ۸۰ برگ

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۸۳,۸۰۰ ۱۸۸,۳۰۰
۱ ماهه ۱۸۹,۸۰۰ ۱۹۴,۵۰۰
۲ ماهه ۱۹۵,۹۰۰ ۲۰۰,۷۰۰
۳ ماهه ۲۰۲,۰۰۰ ۲۰۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۵ عدد

دفتر ۶۰ برگ

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۳۷,۴۰۰ ۱۴۱,۰۰۰
۱ ماهه ۱۴۱,۹۰۰ ۱۴۵,۷۰۰
۲ ماهه ۱۴۶,۴۰۰ ۱۵۰,۳۰۰
۳ ماهه ۱۵۱,۰۰۰ ۱۵۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۰ عدد

دفتر نقاشی ۴۰ برگ

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۱,۹۰۰ ۹۳,۷۰۰
۱ ماهه ۹۴,۹۰۰ ۹۶,۸۰۰
۲ ماهه ۹۷,۹۰۰ ۹۹,۹۰۰
۳ ماهه ۱۰۱,۰۰۰ ۱۰۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۵۰ عدد

دفتر ۴۰ برگ (خط آبی)

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۱,۹۰۰ ۹۳,۷۰۰
۱ ماهه ۹۴,۹۰۰ ۹۶,۸۰۰
۲ ماهه ۹۷,۹۰۰ ۹۹,۹۰۰
۳ ماهه ۱۰۱,۰۰۰ ۱۰۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۵۰ عدد

دفتر ۴۰ برگ (خط مشکی)

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۳,۷۰۰ ۹۶,۴۰۰
۱ ماهه ۹۶,۸۰۰ ۹۹,۶۰۰
۲ ماهه ۹۹,۹۰۰ ۱۰۲,۸۰۰
۳ ماهه ۱۰۳,۰۰۰ ۱۰۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸۰ عدد

کلربوک ۴۰ برگ

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۷۷,۸۰۰ ۵۹۳,۳۰۰
۱ ماهه ۵۹۶,۹۰۰ ۶۱۲,۸۰۰
۲ ماهه ۶۱۵,۹۰۰ ۶۳۲,۴۰۰
۳ ماهه ۶۳۵,۰۰۰ ۶۵۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۰۰ عدد

استیک نوت ۷۵*۷۵ فسفری خط دار اسکای ۵ ردیفه

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۱۷,۴۰۰ ۲۲۲,۹۰۰
۱ ماهه ۲۲۴,۶۰۰ ۲۳۰,۳۰۰
۲ ماهه ۲۳۱,۸۰۰ ۲۳۷,۶۰۰
۳ ماهه ۲۳۹,۰۰۰ ۲۴۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸۰ عدد

کلربوک ۸۰ برگ

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۹۸,۲۰۰ ۱,۰۲۴,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۰۳۱,۰۰۰ ۱,۰۵۸,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۰۶۴,۰۰۰ ۱,۰۹۲,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۰۹۷,۰۰۰ ۱,۱۲۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد
بالا