لیست قیمت دفتر ، دفترچه ، کارت آموزشی در پخش اسباب بازی برادران

 • ماژیک، ماژیک وایت برد، هایلایتر

  ماژیک، ماژیک...

 • ملزومات اداری

  ملزومات اداری

 • مداد ، مداد رنگی ، خودکار

  مداد ، مداد...

 • دفتر ، دفترچه ، کارت آموزشی

  دفتر ، دفترچه ،...

 • کیف مدرسه ، کوله پشتی مدرسه و مهد کودک ،جامدادی

  کیف مدرسه ،...

 • تراش، پاک کن، لاک غلط گیر

  تراش، پاک کن،...

 • خط کش ، شابلون ،گونیا ، نقاله

  خط کش ، شابلون...

 • خمیر بازی ، شن بازی ، اسلایم

  خمیر بازی ، شن...

 • انواع چسب

  انواع چسب

 • آبرنگ - پاستل - رنگ انگشتی

  آبرنگ - پاستل -...

کلربوک ۴۰ برگ

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۷۷,۸۰۰ ۵۹۳,۳۰۰
۱ ماهه ۵۹۶,۹۰۰ ۶۱۲,۸۰۰
۲ ماهه ۶۱۵,۹۰۰ ۶۳۲,۴۰۰
۳ ماهه ۶۳۵,۰۰۰ ۶۵۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۰۰ عدد

استیک نوت ۷۵*۷۵ فسفری خط دار اسکای ۵ ردیفه

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۱۷,۴۰۰ ۲۲۲,۹۰۰
۱ ماهه ۲۲۴,۶۰۰ ۲۳۰,۳۰۰
۲ ماهه ۲۳۱,۸۰۰ ۲۳۷,۶۰۰
۳ ماهه ۲۳۹,۰۰۰ ۲۴۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸۰ عدد

بوم رنگ آمیزی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۰۲,۱۰۰ ۳۰۹,۴۰۰
۱ ماهه ۳۱۲,۰۰۰ ۳۱۹,۶۰۰
۲ ماهه ۳۲۲,۰۰۰ ۳۲۹,۸۰۰
۳ ماهه ۳۳۲,۰۰۰ ۳۴۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰ عدد

کلربوک ۸۰ برگ

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۹۸,۲۰۰ ۱,۰۲۴,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۰۳۱,۰۰۰ ۱,۰۵۸,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۰۶۴,۰۰۰ ۱,۰۹۲,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۰۹۷,۰۰۰ ۱,۱۲۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد

کلربوک ۶۰ برگ

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۸۸,۰۰۰ ۸۰۸,۹۰۰
۱ ماهه ۸۱۴,۰۰۰ ۸۳۵,۶۰۰
۲ ماهه ۸۴۰,۰۰۰ ۸۶۲,۳۰۰
۳ ماهه ۸۶۶,۰۰۰ ۸۸۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۶۰ عدد

کلربوک ۱۰۰ برگ

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۱۰۳,۰۰۰ ۱,۱۳۲,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۱۴۰,۰۰۰ ۱,۱۶۹,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۱۷۶,۰۰۰ ۱,۲۰۶,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۲۱۳,۰۰۰ ۱,۲۴۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۰ عدد

استیک نوت A۶ خط دار فسفری اسکای ۵ ردیفه

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۵۶,۱۰۰ ۶۷۳,۴۰۰
۱ ماهه ۶۷۷,۷۰۰ ۶۹۵,۶۰۰
۲ ماهه ۶۹۹,۳۰۰ ۷۱۷,۸۰۰
۳ ماهه ۷۲۱,۰۰۰ ۷۴۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۹۲ عدد

استیک نوت A۵ خط دار فسفری اسکای ۵ ردیفه

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۱۹۵,۰۰۰ ۱,۲۲۶,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۲۳۵,۰۰۰ ۱,۲۶۷,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۲۷۴,۰۰۰ ۱,۳۰۷,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۳۱۴,۰۰۰ ۱,۳۴۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

استیک نوت ۷۵*۱۰۰ سفید خط دار اسکای

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۷۶,۶۰۰ ۲۸۳,۹۰۰
۱ ماهه ۲۸۵,۷۰۰ ۲۹۳,۲۰۰
۲ ماهه ۲۹۴,۸۰۰ ۳۰۲,۶۰۰
۳ ماهه ۳۰۴,۰۰۰ ۳۱۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۸۴ عدد

استیک نوت ۷۵*۱۰۰ فسفری اسکای ۵ ردیفه

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۸۹,۳۰۰ ۲۹۶,۶۰۰
۱ ماهه ۲۹۸,۹۰۰ ۳۰۶,۴۰۰
۲ ماهه ۳۰۸,۴۰۰ ۳۱۶,۲۰۰
۳ ماهه ۳۱۸,۰۰۰ ۳۲۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۸۴ عدد

استیک نوت ۷۵*۱۲۵ فسفری اسکای ۵ ردیفه

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۵۶,۷۰۰ ۳۶۵,۸۰۰
۱ ماهه ۳۶۸,۴۰۰ ۳۷۷,۸۰۰
۲ ماهه ۳۸۰,۲۰۰ ۳۸۹,۹۰۰
۳ ماهه ۳۹۲,۰۰۰ ۴۰۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۸۸ عدد

استیک نوت ۷۵*۱۲۵ فسفری خط دار اسکای ۵ ردیفه

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۶۶,۷۰۰ ۳۷۶,۷۰۰
۱ ماهه ۳۷۸,۸۰۰ ۳۸۹,۱۰۰
۲ ماهه ۳۹۰,۹۰۰ ۴۰۱,۵۰۰
۳ ماهه ۴۰۳,۰۰۰ ۴۱۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۸۸ عدد
بالا