خرید عمده دفتر ، دفترچه ، کارت آموزشی در پخش اسباب بازی برادران

 • مداد ، مداد رنگی ، خودکار

  مداد ، مداد...

 • دفتر ، دفترچه ، کارت آموزشی

  دفتر ، دفترچه ،...

 • کیف مدرسه ، کوله پشتی مدرسه و مهد کودک ،جامدادی

  کیف مدرسه ،...

 • تراش، پاک کن، لاک غلط گیر

  تراش، پاک کن،...

 • خط کش ، شابلون ،گونیا ، نقاله

  خط کش ، شابلون...

 • خمیر بازی ، شن بازی ، اسلایم

  خمیر بازی ، شن...

 • انواع چسب

  انواع چسب

 • آبرنگ - پاستل - رنگ انگشتی

  آبرنگ - پاستل -...

دفترچه سیمی فانتزی کودک و آینده

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۱۱,۷۰۰ ۱۱۴,۴۰۰
۱ ماهه ۱۱۶,۸۰۰ ۱۱۹,۶۰۰
۲ ماهه ۱۲۱,۹۰۰ ۱۲۴,۸۰۰
۳ ماهه ۱۲۷,۰۰۰ ۱۳۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰۰ عدد

دفترچه آسان ضرب کودک و آینده

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۳۹,۰۰۰ ۱۴۲,۵۰۰
۱ ماهه ۱۴۵,۳۰۰ ۱۴۹,۰۰۰
۲ ماهه ۱۵۱,۶۰۰ ۱۵۵,۵۰۰
۳ ماهه ۱۵۸,۰۰۰ ۱۶۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۰۰ عدد

دفتر ۵۰ برگ سیمی شیک

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۵۳,۱۰۰ ۱۵۶,۶۰۰
۱ ماهه ۱۶۰,۰۰۰ ۱۶۳,۷۰۰
۲ ماهه ۱۶۷,۰۰۰ ۱۷۰,۸۰۰
۳ ماهه ۱۷۴,۰۰۰ ۱۷۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۵۰ عدد

دفتر ۶۰ برگ فنر دوبل طرح دار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۶۵,۴۰۰ ۱۶۸,۹۰۰
۱ ماهه ۱۷۲,۹۰۰ ۱۷۶,۶۰۰
۲ ماهه ۱۸۰,۴۰۰ ۱۸۴,۳۰۰
۳ ماهه ۱۸۸,۰۰۰ ۱۹۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۵۰ عدد

پوستر جدول ضرب کودک و آینده

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۵۳,۱۰۰ ۱۵۶,۶۰۰
۱ ماهه ۱۶۰,۰۰۰ ۱۶۳,۷۰۰
۲ ماهه ۱۶۷,۰۰۰ ۱۷۰,۸۰۰
۳ ماهه ۱۷۴,۰۰۰ ۱۷۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۰۰ عدد

پوستر اعداد کودک و آینده

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۵۳,۱۰۰ ۱۵۶,۶۰۰
۱ ماهه ۱۶۰,۰۰۰ ۱۶۳,۷۰۰
۲ ماهه ۱۶۷,۰۰۰ ۱۷۰,۸۰۰
۳ ماهه ۱۷۴,۰۰۰ ۱۷۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۰۰ عدد

پوستر الفبا کودک و آینده

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۵۳,۱۰۰ ۱۵۶,۶۰۰
۱ ماهه ۱۶۰,۰۰۰ ۱۶۳,۷۰۰
۲ ماهه ۱۶۷,۰۰۰ ۱۷۰,۸۰۰
۳ ماهه ۱۷۴,۰۰۰ ۱۷۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۰۰ عدد

یادداشت ۱۰*۱۶ کلاسیک ۸۰ برگی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۲۹,۳۰۰ ۱۳۲,۰۰۰
۱ ماهه ۱۳۵,۲۰۰ ۱۳۸,۰۰۰
۲ ماهه ۱۴۱,۱۰۰ ۱۴۴,۰۰۰
۳ ماهه ۱۴۷,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰۰ عدد

یادداشت ۴۰ برگ بزرگ جلد طلقی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۵,۰۰۰ ۹۶,۸۰۰
۱ ماهه ۹۹,۳۰۰ ۱۰۱,۲۰۰
۲ ماهه ۱۰۳,۶۰۰ ۱۰۵,۶۰۰
۳ ماهه ۱۰۸,۰۰۰ ۱۱۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶۰ عدد

دفتر ۴۰ برگ فنری طرح دار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۱۸,۸۰۰ ۱۲۰,۵۰۰
۱ ماهه ۱۲۴,۲۰۰ ۱۲۶,۰۰۰
۲ ماهه ۱۲۹,۶۰۰ ۱۳۱,۵۰۰
۳ ماهه ۱۳۵,۰۰۰ ۱۳۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸۰ عدد

دفتر ۴۰ برگ نقاشی زرین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۱۰,۰۰۰ ۱۱۲,۶۰۰
۱ ماهه ۱۱۵,۰۰۰ ۱۱۷,۷۰۰
۲ ماهه ۱۲۰,۰۰۰ ۱۲۲,۸۰۰
۳ ماهه ۱۲۵,۰۰۰ ۱۲۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰۰ عدد

دفتر ۳۰ برگ نقاشی رحلی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۳۴,۶۰۰ ۱۳۷,۲۰۰
۱ ماهه ۱۴۰,۷۰۰ ۱۴۳,۵۰۰
۲ ماهه ۱۴۶,۸۰۰ ۱۴۹,۷۰۰
۳ ماهه ۱۵۳,۰۰۰ ۱۵۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۵۰ عدد
بالا