فروش عمده جامدادی، کارت آموزشی، دفتر و... در پخش اسباب بازی برادران

کاور مهد کودک آستین سرخود آریا

قیمت کارتنی ۱,۰۹۴,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱,۱۷۱,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۶ عدد

آزمایشگاه الکترونیک ۲

قیمت کارتنی ۱,۸۳۴,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱,۹۶۲,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۵ عدد

آزمایشگاه رباتیک

قیمت کارتنی ۲,۸۴۶,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳,۰۴۴,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۲ عدد

بسته ربات ۳ کاره همراه افزونه

قیمت کارتنی ۲,۸۹۲,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳,۰۹۳,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا