فروش عمده علمی، آموزشی در پخش اسباب بازی برادران

 • منچ، شطرنج، تخته نرد، سرگرمی

  منچ، شطرنج،...

 • مهارت، مهدکودک

  مهارت، مهدکودک

 • بازیهای دورهمی

  بازیهای دورهمی

 • علمی، آموزشی

  علمی، آموزشی

 • پازل، روبیک، معمایی

  پازل، روبیک،...

تخته وایت برد فانتزی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۷۷,۵۰۰ ۲۸۴,۹۰۰
۱ ماهه ۲۸۵,۰۰۰ ۲۹۲,۶۰۰
۲ ماهه ۲۹۲,۵۰۰ ۳۰۰,۳۰۰
۳ ماهه ۳۰۰,۰۰۰ ۳۰۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۰ عدد

آتش نشان هوشمند

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۷۰۳,۰۰۰ ۲,۷۷۴,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۷۷۶,۰۰۰ ۲,۸۴۹,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۸۴۹,۰۰۰ ۲,۹۲۴,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۹۲۳,۰۰۰ ۲,۹۹۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸ عدد

گردونه ریاضی آهنربایی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۵۳,۱۰۰ ۵۶۷,۰۰۰
۱ ماهه ۵۶۸,۱۰۰ ۵۸۲,۳۰۰
۲ ماهه ۵۸۳,۰۰۰ ۵۹۷,۶۰۰
۳ ماهه ۵۹۸,۰۰۰ ۶۱۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۲ عدد

ذره بین کوچک

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۸۷,۷۰۰ ۱۹۲,۴۰۰
۱ ماهه ۱۹۲,۸۰۰ ۱۹۷,۶۰۰
۲ ماهه ۱۹۷,۹۰۰ ۲۰۲,۸۰۰
۳ ماهه ۲۰۳,۰۰۰ ۲۰۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰۰ عدد

ذره بین متوسط

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۷۹,۳۰۰ ۲۸۵,۸۰۰
۱ ماهه ۲۸۶,۹۰۰ ۲۹۳,۵۰۰
۲ ماهه ۲۹۴,۴۰۰ ۳۰۱,۲۰۰
۳ ماهه ۳۰۲,۰۰۰ ۳۰۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰۰ عدد

میکروسکوپ وارداتی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳,۷۶۸,۰۰۰ ۳,۸۶۲,۰۰۰
۱ ماهه ۳,۸۷۰,۰۰۰ ۳,۹۶۷,۰۰۰
۲ ماهه ۳,۹۷۲,۰۰۰ ۴,۰۷۱,۰۰۰
۳ ماهه ۴,۰۷۴,۰۰۰ ۴,۱۷۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

استند خط کش فانتزی کوچک توکان TOUCAN

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹,۴۴۲,۰۰۰ ۹,۴۴۲,۰۰۰
۱ ماهه ۹,۶۹۷,۰۰۰ ۹,۶۹۷,۰۰۰
۲ ماهه ۹,۹۵۲,۰۰۰ ۹,۹۵۲,۰۰۰
۳ ماهه ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ ۱۰,۲۰۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱ عدد

استند خط کش توکان TOUCAN

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۸,۰۲۰,۰۰۰ ۱۸,۰۲۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱۸,۵۱۰,۰۰۰ ۱۸,۵۱۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۹,۰۰۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱۹,۴۸۰,۰۰۰ ۱۹,۴۸۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱ عدد

مکانیک خلاق

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۰۷۳,۰۰۰ ۱,۰۹۸,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۱۰۲,۰۰۰ ۱,۱۲۸,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۱۳۱,۰۰۰ ۱,۱۵۸,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۱۶۰,۰۰۰ ۱,۱۸۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۰ عدد
بالا