قیمت عمده تراش، پاک کن، لاک غلط گیر در پخش اسباب بازی برادران

 • مداد ، مداد رنگی ، خودکار

  مداد ، مداد...

 • دفتر ، دفترچه ، کارت آموزشی

  دفتر ، دفترچه ،...

 • کیف مدرسه ، کوله پشتی مدرسه و مهد کودک ،جامدادی

  کیف مدرسه ،...

 • تراش، پاک کن، لاک غلط گیر

  تراش، پاک کن،...

 • خط کش ، شابلون ،گونیا ، نقاله

  خط کش ، شابلون...

 • خمیر بازی ، شن بازی ، اسلایم

  خمیر بازی ، شن...

 • انواع چسب

  انواع چسب

 • آبرنگ - پاستل - رنگ انگشتی

  آبرنگ - پاستل -...

پاک کن میوه ای آرتلاین ( بسته بندی ۳۰ تایی )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۱,۰۰۰ ۶۱,۹۰۰
۱ ماهه ۶۲,۷۰۰ ۶۳,۶۰۰
۲ ماهه ۶۴,۳۰۰ ۶۵,۳۰۰
۳ ماهه ۶۶,۰۰۰ ۶۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲۰۰ عدد

پاک کن میوه ای آرتلاین ( بسته بندی ۲۰ تایی )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۸,۶۰۰ ۸۰,۴۰۰
۱ ماهه ۸۰,۷۰۰ ۸۲,۶۰۰
۲ ماهه ۸۲,۸۰۰ ۸۴,۸۰۰
۳ ماهه ۸۵,۰۰۰ ۸۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸۰۰ عدد

لاک غلط گیر JM۶۰۳ پارسیکار ( PARSIKAR )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۴۸,۰۰۰ ۱۵۱,۷۰۰
۱ ماهه ۱۵۲,۰۰۰ ۱۵۵,۸۰۰
۲ ماهه ۱۵۶,۰۰۰ ۱۵۹,۹۰۰
۳ ماهه ۱۶۰,۰۰۰ ۱۶۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۲۰ عدد

تراش فلزی مثلثی ۱۴۲

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۱۲,۷۰۰ ۲۱۸,۳۰۰
۱ ماهه ۲۱۸,۵۰۰ ۲۲۴,۲۰۰
۲ ماهه ۲۲۴,۲۰۰ ۲۳۰,۱۰۰
۳ ماهه ۲۳۰,۰۰۰ ۲۳۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۱۲۰ عدد

پاک کن کوییلو ( QUILO ) ( بسته بندی ۳۰ عددی )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۹,۹۰۰ ۱۰۲,۶۰۰
۱ ماهه ۱۰۲,۶۰۰ ۱۰۵,۴۰۰
۲ ماهه ۱۰۵,۳۰۰ ۱۰۸,۲۰۰
۳ ماهه ۱۰۸,۰۰۰ ۱۱۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۵۰۰ عدد

تراش ۷۱۲ پارسیکار ( PARSIKAR )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۶,۲۰۰ ۴۷,۱۰۰
۱ ماهه ۴۷,۵۰۰ ۴۸,۴۰۰
۲ ماهه ۴۸,۷۰۰ ۴۹,۷۰۰
۳ ماهه ۵۰,۰۰۰ ۵۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۸۸۰ عدد

پاک کن مثلثی رنگی ۲۵۳۶ CBS

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۳,۰۰۰ ۷۴,۹۰۰
۱ ماهه ۷۵,۰۰۰ ۷۶,۹۰۰
۲ ماهه ۷۷,۰۰۰ ۷۸,۹۰۰
۳ ماهه ۷۹,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۱۵۲ عدد

لاک غلط گیر CBS JM۵۰۲

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۳۶,۹۰۰ ۱۴۰,۶۰۰
۱ ماهه ۱۴۰,۶۰۰ ۱۴۴,۴۰۰
۲ ماهه ۱۴۴,۳۰۰ ۱۴۸,۲۰۰
۳ ماهه ۱۴۸,۰۰۰ ۱۵۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۲۰ عدد

پاک کن سفید JM۱۶۳۰ ایمر ( IMMER )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۹,۰۰۰ ۵۰,۸۰۰
۱ ماهه ۵۰,۳۰۰ ۵۲,۲۰۰
۲ ماهه ۵۱,۶۰۰ ۵۳,۶۰۰
۳ ماهه ۵۳,۰۰۰ ۵۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۹۶۰ عدد

لاک غلط گیر ۷ میل کرونا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۰۰,۸۰۰ ۱۰۳,۶۰۰
۱ ماهه ۱۰۳,۵۰۰ ۱۰۶,۴۰۰
۲ ماهه ۱۰۶,۲۰۰ ۱۰۹,۲۰۰
۳ ماهه ۱۰۹,۰۰۰ ۱۱۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸۶۴ عدد

پاک کن سفید اینوکس ( بسته بندی ۳۰ عددی)

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۴,۴۰۰ ۴۶,۲۰۰
۱ ماهه ۴۵,۶۰۰ ۴۷,۵۰۰
۲ ماهه ۴۶,۸۰۰ ۴۸,۷۰۰
۳ ماهه ۴۸,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲۰۰ عدد

تراش کرونا ۹۹۹۹

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۹,۶۰۰ ۲۹,۶۰۰
۱ ماهه ۳۰,۴۰۰ ۳۰,۴۰۰
۲ ماهه ۳۱,۲۰۰ ۳۱,۲۰۰
۳ ماهه ۳۲,۰۰۰ ۳۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲۰۰ عدد
بالا