فروش عمده تراش، پاک کن، لاک غلط گیر در پخش اسباب بازی برادران

 • ماژیک، ماژیک وایت برد، هایلایتر

  ماژیک، ماژیک...

 • ملزومات اداری

  ملزومات اداری

 • مداد ، مداد رنگی ، خودکار

  مداد ، مداد...

 • دفتر ، دفترچه ، کارت آموزشی

  دفتر ، دفترچه ،...

 • کیف مدرسه ، کوله پشتی مدرسه و مهد کودک ،جامدادی

  کیف مدرسه ،...

 • تراش، پاک کن، لاک غلط گیر

  تراش، پاک کن،...

 • خط کش ، شابلون ،گونیا ، نقاله

  خط کش ، شابلون...

 • خمیر بازی ، شن بازی ، اسلایم

  خمیر بازی ، شن...

 • انواع چسب

  انواع چسب

 • آبرنگ - پاستل - رنگ انگشتی

  آبرنگ - پاستل -...

تراش فانتزی سیلیکونی الفانت

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۹۵,۶۰۰ ۲۰۰,۲۰۰
۱ ماهه ۲۰۲,۱۰۰ ۲۰۶,۸۰۰
۲ ماهه ۲۰۸,۵۰۰ ۲۱۳,۴۰۰
۳ ماهه ۲۱۵,۰۰۰ ۲۲۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۸۴ عدد

پاک کن فانتزی جور اشکال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۰,۰۰۰ ۷۱,۸۰۰
۱ ماهه ۷۲,۳۰۰ ۷۴,۲۰۰
۲ ماهه ۷۴,۶۰۰ ۷۶,۶۰۰
۳ ماهه ۷۷,۰۰۰ ۷۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۸۸ عدد

تراش بزرگ طرح جور الفانت

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۶,۴۰۰ ۶۸,۲۰۰
۱ ماهه ۶۸,۶۰۰ ۷۰,۵۰۰
۲ ماهه ۷۰,۸۰۰ ۷۲,۷۰۰
۳ ماهه ۷۳,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸۴۰ عدد

پاک کن تخت بزرگ جعبه ای

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۷,۳۰۰ ۴۸,۲۰۰
۱ ماهه ۴۸,۸۰۰ ۴۹,۸۰۰
۲ ماهه ۵۰,۴۰۰ ۵۱,۴۰۰
۳ ماهه ۵۲,۰۰۰ ۵۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴۰ عدد

کره تراش دار نگین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۱۹,۳۰۰ ۲۲۵,۶۰۰
۱ ماهه ۲۲۶,۵۰۰ ۲۳۳,۱۰۰
۲ ماهه ۲۳۳,۷۰۰ ۲۴۰,۵۰۰
۳ ماهه ۲۴۱,۰۰۰ ۲۴۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۸۴ عدد

تراش مخزن دار ۲ سوراخ

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۱۹,۳۰۰ ۲۲۵,۶۰۰
۱ ماهه ۲۲۶,۵۰۰ ۲۳۳,۱۰۰
۲ ماهه ۲۳۳,۷۰۰ ۲۴۰,۵۰۰
۳ ماهه ۲۴۱,۰۰۰ ۲۴۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۱۶ عدد

لاک غلط گیر نواری ۹ متری کرونا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۴۷,۶۰۰ ۳۵۶,۷۰۰
۱ ماهه ۳۵۹,۰۰۰ ۳۶۸,۴۰۰
۲ ماهه ۳۷۰,۵۰۰ ۳۸۰,۲۰۰
۳ ماهه ۳۸۲,۰۰۰ ۳۹۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۸۸ عدد

لاک غلط گیر پاستلی ۷ میل کرونا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۱۵,۵۰۰ ۱۱۹,۲۰۰
۱ ماهه ۱۱۹,۳۰۰ ۱۲۳,۱۰۰
۲ ماهه ۱۲۳,۱۰۰ ۱۲۷,۰۰۰
۳ ماهه ۱۲۷,۰۰۰ ۱۳۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸۶۴ عدد

لاک غلط گیر ۷ میل کرونا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۱۵,۵۰۰ ۱۱۹,۲۰۰
۱ ماهه ۱۱۹,۳۰۰ ۱۲۳,۱۰۰
۲ ماهه ۱۲۳,۱۰۰ ۱۲۷,۰۰۰
۳ ماهه ۱۲۷,۰۰۰ ۱۳۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸۶۴ عدد

پاک کن رنگی هیپو ۲۰ عددی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۸,۲۰۰ ۷۰,۰۰۰
۱ ماهه ۷۰,۵۰۰ ۷۲,۳۰۰
۲ ماهه ۷۲,۷۰۰ ۷۴,۶۰۰
۳ ماهه ۷۵,۰۰۰ ۷۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸۰۰ عدد

لاک غلط گیر نواری فشاری ۶ متری کرونا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۶۹,۴۰۰ ۳۷۹,۴۰۰
۱ ماهه ۳۸۱,۶۰۰ ۳۹۱,۹۰۰
۲ ماهه ۳۹۳,۸۰۰ ۴۰۴,۴۰۰
۳ ماهه ۴۰۶,۰۰۰ ۴۱۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۸۸ عدد

پاک کن مشکی هیپو ۲۰ عددی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۸,۲۰۰ ۷۰,۰۰۰
۱ ماهه ۷۰,۵۰۰ ۷۲,۳۰۰
۲ ماهه ۷۲,۷۰۰ ۷۴,۶۰۰
۳ ماهه ۷۵,۰۰۰ ۷۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸۰۰ عدد
بالا