لیست قیمت کیف مدرسه ، کوله پشتی مدرسه و مهد کودک ،جامدادی در پخش اسباب بازی برادران

 • ماژیک، ماژیک وایت برد، هایلایتر

  ماژیک، ماژیک...

 • ملزومات اداری

  ملزومات اداری

 • مداد ، مداد رنگی ، خودکار

  مداد ، مداد...

 • دفتر ، دفترچه ، کارت آموزشی

  دفتر ، دفترچه ،...

 • کیف مدرسه ، کوله پشتی مدرسه و مهد کودک ،جامدادی

  کیف مدرسه ،...

 • تراش، پاک کن، لاک غلط گیر

  تراش، پاک کن،...

 • خط کش ، شابلون ،گونیا ، نقاله

  خط کش ، شابلون...

 • خمیر بازی ، شن بازی ، اسلایم

  خمیر بازی ، شن...

 • انواع چسب

  انواع چسب

 • آبرنگ - پاستل - رنگ انگشتی

  آبرنگ - پاستل -...

کوله پشتی ۴ زیپ هشتگ

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴,۳۶۵,۰۰۰ ۴,۴۷۱,۰۰۰
۱ ماهه ۴,۵۰۹,۰۰۰ ۴,۶۱۹,۰۰۰
۲ ماهه ۴,۶۵۳,۰۰۰ ۴,۷۶۶,۰۰۰
۳ ماهه ۴,۷۹۷,۰۰۰ ۴,۹۱۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

کوله پشتی ۴ زیپ CAMEL زیپ طرح دار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۵۷۴,۰۰۰ ۲,۶۳۷,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۶۵۹,۰۰۰ ۲,۷۲۴,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۷۴۴,۰۰۰ ۲,۸۱۱,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۸۲۹,۰۰۰ ۲,۸۹۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۰ عدد

کوله پشتی ۴ زیپ شطرنجی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴,۳۶۵,۰۰۰ ۴,۴۷۱,۰۰۰
۱ ماهه ۴,۵۰۹,۰۰۰ ۴,۶۱۹,۰۰۰
۲ ماهه ۴,۶۵۳,۰۰۰ ۴,۷۶۶,۰۰۰
۳ ماهه ۴,۷۹۷,۰۰۰ ۴,۹۱۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

کوله پشتی ۴ زیپ SCHOOL BAG هلالی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴,۹۲۴,۰۰۰ ۵,۰۴۵,۰۰۰
۱ ماهه ۵,۰۸۷,۰۰۰ ۵,۲۱۱,۰۰۰
۲ ماهه ۵,۲۴۹,۰۰۰ ۵,۳۷۷,۰۰۰
۳ ماهه ۵,۴۱۲,۰۰۰ ۵,۵۴۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۰ عدد

کوله پشتی ۳ زیپ طرح WBOLSA

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴,۲۵۳,۰۰۰ ۴,۳۵۷,۰۰۰
۱ ماهه ۴,۳۹۳,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰
۲ ماهه ۴,۵۳۳,۰۰۰ ۴,۶۴۴,۰۰۰
۳ ماهه ۴,۶۷۴,۰۰۰ ۴,۷۸۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

کوله پشتی ۵ زیپ GOOD FRIEND

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴,۳۶۵,۰۰۰ ۴,۴۷۱,۰۰۰
۱ ماهه ۴,۵۰۹,۰۰۰ ۴,۶۱۹,۰۰۰
۲ ماهه ۴,۶۵۳,۰۰۰ ۴,۷۶۶,۰۰۰
۳ ماهه ۴,۷۹۷,۰۰۰ ۴,۹۱۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

کوله پشتی ۴ زیپ نقاب دار طرح ADIDAS

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴,۳۶۵,۰۰۰ ۴,۴۷۱,۰۰۰
۱ ماهه ۴,۵۰۹,۰۰۰ ۴,۶۱۹,۰۰۰
۲ ماهه ۴,۶۵۳,۰۰۰ ۴,۷۶۶,۰۰۰
۳ ماهه ۴,۷۹۷,۰۰۰ ۴,۹۱۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

کوله پشتی ۴ زیپ طرح CAT جاعروسکی دار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳,۳۵۷,۰۰۰ ۳,۴۳۹,۰۰۰
۱ ماهه ۳,۴۶۸,۰۰۰ ۳,۵۵۳,۰۰۰
۲ ماهه ۳,۵۷۹,۰۰۰ ۳,۶۶۶,۰۰۰
۳ ماهه ۳,۶۹۰,۰۰۰ ۳,۷۸۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۰ عدد

کوله پشتی ۴ زیپ طرح CAMEL مارک فلز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴,۸۱۲,۰۰۰ ۴,۹۳۰,۰۰۰
۱ ماهه ۴,۹۷۱,۰۰۰ ۵,۰۹۲,۰۰۰
۲ ماهه ۵,۱۳۰,۰۰۰ ۵,۲۵۵,۰۰۰
۳ ماهه ۵,۲۸۹,۰۰۰ ۵,۴۱۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۰ عدد

کوله پشتی عروسکی ۴ زیپ جیب جلو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳,۰۲۲,۰۰۰ ۳,۰۹۵,۰۰۰
۱ ماهه ۳,۱۲۱,۰۰۰ ۳,۱۹۷,۰۰۰
۲ ماهه ۳,۲۲۱,۰۰۰ ۳,۲۹۹,۰۰۰
۳ ماهه ۳,۳۲۱,۰۰۰ ۳,۴۰۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۰ عدد

کوله پشتی کودکستان طرح برجسته

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۸۴۷,۰۰۰ ۱,۸۹۱,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۹۰۸,۰۰۰ ۱,۹۵۴,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۹۶۹,۰۰۰ ۲,۰۱۶,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۰۳۰,۰۰۰ ۲,۰۷۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۰ عدد

کوله پشتی ۴ زیپ QUEEN

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴,۰۸۵,۰۰۰ ۴,۱۸۵,۰۰۰
۱ ماهه ۴,۲۲۰,۰۰۰ ۴,۳۲۳,۰۰۰
۲ ماهه ۴,۳۵۵,۰۰۰ ۴,۴۶۱,۰۰۰
۳ ماهه ۴,۴۹۰,۰۰۰ ۴,۵۹۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۰ عدد
بالا