خرید عمده کیف مدرسه ، کوله پشتی مدرسه و مهد کودک ،جامدادی در پخش اسباب بازی برادران

جامدادی ۱۵۵ دو زیپ پارسیکار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۹۱۱,۰۰۰ ۲,۰۰۴,۰۰۰
۱ چک ۱,۹۹۸,۰۰۰ ۲,۰۹۵,۰۰۰
۳ چک ۲,۰۸۵,۰۰۰ ۲,۱۸۶,۰۰۰
۵ چک ۲,۱۷۲,۰۰۰ ۲,۲۷۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶ عدد

جامدادی ۱۵۲ سه زیپ پارسیکار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۱۲۶,۰۰۰ ۲,۲۲۹,۰۰۰
۱ چک ۲,۲۲۲,۰۰۰ ۲,۳۳۱,۰۰۰
۳ چک ۲,۳۱۹,۰۰۰ ۲,۴۳۲,۰۰۰
۵ چک ۲,۴۱۶,۰۰۰ ۲,۵۳۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶ عدد

جامدادی ۱۵۶ دو زیپ پارسیکار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۶۹۶,۰۰۰ ۱,۷۷۹,۰۰۰
۱ چک ۱,۷۷۳,۰۰۰ ۱,۸۶۰,۰۰۰
۳ چک ۱,۸۵۰,۰۰۰ ۱,۹۴۱,۰۰۰
۵ چک ۱,۹۲۸,۰۰۰ ۲,۰۲۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

جامدادی ۵۳۲ کلاسیک پارسیکار ( PARSIKAR )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۴۵,۱۰۰ ۹۹۰,۸۰۰
۱ چک ۹۸۸,۰۰۰ ۱,۰۳۵,۰۰۰
۳ چک ۱,۰۳۱,۰۰۰ ۱,۰۸۰,۰۰۰
۵ چک ۱,۰۷۴,۰۰۰ ۱,۱۲۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

جامدادی کلاه دار تک سلفون

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۴۷,۹۰۰ ۴۶۵,۵۰۰
۱ چک ۴۶۸,۲۰۰ ۴۸۶,۶۰۰
۳ چک ۴۸۸,۶۰۰ ۵۰۷,۸۰۰
۵ چک ۵۰۹,۰۰۰ ۵۲۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۵ عدد

کیف لپ تاپ ۱۹۲۱ ایمر

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷,۳۰۰,۰۰۰ ۷,۶۵۹,۰۰۰
۱ چک ۷,۶۳۲,۰۰۰ ۸,۰۰۷,۰۰۰
۳ چک ۷,۹۶۴,۰۰۰ ۸,۳۵۵,۰۰۰
۵ چک ۸,۲۹۶,۰۰۰ ۸,۷۰۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

کیف لپ تاپ پارسیکار ۱۹۰۱

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۱,۵۹۰,۰۰۰ ۱۲,۱۶۰,۰۰۰
۱ چک ۱۲,۱۲۰,۰۰۰ ۱۲,۷۱۰,۰۰۰
۳ چک ۱۲,۶۴۰,۰۰۰ ۱۳,۲۷۰,۰۰۰
۵ چک ۱۳,۱۷۶,۰۰۰ ۱۳,۸۲۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

کوله پشتی ۹۰/۱۰۰

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳,۰۰۶,۰۰۰ ۳,۱۵۳,۰۰۰
۱ چک ۳,۱۴۲,۰۰۰ ۳,۲۹۷,۰۰۰
۳ چک ۳,۲۷۹,۰۰۰ ۳,۴۴۰,۰۰۰
۵ چک ۳,۴۱۶,۰۰۰ ۳,۵۸۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۰ عدد

جامدادی آماکو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۳۲,۳۰۰ ۲۴۲,۰۰۰
۱ چک ۲۴۲,۸۰۰ ۲۵۳,۰۰۰
۳ چک ۲۵۳,۴۰۰ ۲۶۴,۰۰۰
۵ چک ۲۶۴,۰۰۰ ۲۷۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۰ عدد

جامدادی ۳ زیپ AM

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۰۱۴,۰۰۰ ۱,۰۶۴,۰۰۰
۱ چک ۱,۰۶۰,۰۰۰ ۱,۱۱۳,۰۰۰
۳ چک ۱,۱۰۶,۰۰۰ ۱,۱۶۱,۰۰۰
۵ چک ۱,۱۵۳,۰۰۰ ۱,۲۱۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸۶ عدد

کوله پشتی CAMELACTIVE ۵ زیپ کد ۲۲۹

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳,۰۰۶,۰۰۰ ۳,۱۵۳,۰۰۰
۱ چک ۳,۱۴۲,۰۰۰ ۳,۲۹۷,۰۰۰
۳ چک ۳,۲۷۹,۰۰۰ ۳,۴۴۰,۰۰۰
۵ چک ۳,۴۱۶,۰۰۰ ۳,۵۸۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

کوله پشتی MACK مارک فلز کد ۲۲۸

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳,۰۰۶,۰۰۰ ۳,۱۵۳,۰۰۰
۱ چک ۳,۱۴۲,۰۰۰ ۳,۲۹۷,۰۰۰
۳ چک ۳,۲۷۹,۰۰۰ ۳,۴۴۰,۰۰۰
۵ چک ۳,۴۱۶,۰۰۰ ۳,۵۸۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا