فروش عمده کیف مدرسه ، کوله پشتی مدرسه و مهد کودک ،جامدادی در پخش اسباب بازی برادران

 • مداد ، مداد رنگی ، خودکار

  مداد ، مداد...

 • دفتر ، دفترچه ، کارت آموزشی

  دفتر ، دفترچه ،...

 • کیف مدرسه ، کوله پشتی مدرسه و مهد کودک ،جامدادی

  کیف مدرسه ،...

 • تراش، پاک کن، لاک غلط گیر

  تراش، پاک کن،...

 • خط کش ، شابلون ،گونیا ، نقاله

  خط کش ، شابلون...

 • خمیر بازی ، شن بازی ، اسلایم

  خمیر بازی ، شن...

 • انواع چسب

  انواع چسب

 • آبرنگ - پاستل - رنگ انگشتی

  آبرنگ - پاستل -...

جامدادی تک زیپ فانتزی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۴۰,۵۰۰ ۲۴۶,۰۰۰
۱ ماهه ۲۴۷,۰۰۰ ۲۵۲,۷۰۰
۲ ماهه ۲۵۳,۵۰۰ ۲۵۹,۳۰۰
۳ ماهه ۲۶۰,۰۰۰ ۲۶۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۹۶ عدد

جامدادی کلاه دار تک سلفون

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۴۴,۹۰۰ ۴۵۵,۱۰۰
۱ ماهه ۴۵۶,۹۰۰ ۴۶۷,۴۰۰
۲ ماهه ۴۶۸,۹۰۰ ۴۷۹,۷۰۰
۳ ماهه ۴۸۱,۰۰۰ ۴۹۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۵ عدد

جامدادی ۳ زیپ AM

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۷۸,۶۰۰ ۱,۰۰۵,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۰۰۵,۰۰۰ ۱,۰۳۲,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۰۳۱,۰۰۰ ۱,۰۵۹,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۰۵۸,۰۰۰ ۱,۰۸۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸۶ عدد

کوله پشتی CAT مارک فلز کد ۲۳۰

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳,۰۰۴,۰۰۰ ۳,۰۸۲,۰۰۰
۱ ماهه ۳,۰۸۵,۰۰۰ ۳,۱۶۵,۰۰۰
۲ ماهه ۳,۱۶۶,۰۰۰ ۳,۲۴۸,۰۰۰
۳ ماهه ۳,۲۴۸,۰۰۰ ۳,۳۳۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

کوله پشتی بزرگ ۲۲۰

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۸۹۷,۰۰۰ ۲,۹۷۲,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۹۷۵,۰۰۰ ۳,۰۵۲,۰۰۰
۲ ماهه ۳,۰۵۳,۰۰۰ ۳,۱۳۲,۰۰۰
۳ ماهه ۳,۱۳۲,۰۰۰ ۳,۲۱۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

کوله پشتی ۴ زیپ ۲۰۵

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۷۸۹,۰۰۰ ۲,۸۶۱,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۸۶۵,۰۰۰ ۲,۹۳۹,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۹۴۰,۰۰۰ ۳,۰۱۶,۰۰۰
۳ ماهه ۳,۰۱۶,۰۰۰ ۳,۰۹۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

کوله پشتی بزرگ NICE ۲۱۵

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳,۰۵۸,۰۰۰ ۳,۱۳۷,۰۰۰
۱ ماهه ۳,۱۴۰,۰۰۰ ۳,۲۲۲,۰۰۰
۲ ماهه ۳,۲۲۳,۰۰۰ ۳,۳۰۷,۰۰۰
۳ ماهه ۳,۳۰۶,۰۰۰ ۳,۳۹۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

کوله پشتی متوسط ۲۲۱

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۷۱۶,۰۰۰ ۱,۷۶۱,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۷۶۳,۰۰۰ ۱,۸۰۸,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۸۰۹,۰۰۰ ۱,۸۵۶,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۸۵۶,۰۰۰ ۱,۹۰۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

کوله پشتی مدرسه شخصیتی کد ۱۰۴

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۹۹۷,۰۰۰ ۳,۰۷۴,۰۰۰
۱ ماهه ۳,۰۷۸,۰۰۰ ۳,۱۵۷,۰۰۰
۲ ماهه ۳,۱۵۹,۰۰۰ ۳,۲۴۰,۰۰۰
۳ ماهه ۳,۲۴۰,۰۰۰ ۳,۳۲۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

کوله فانتزی برزنتی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۰۲۳,۰۰۰ ۱,۰۴۷,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۰۵۱,۰۰۰ ۱,۰۷۵,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۰۷۹,۰۰۰ ۱,۱۰۳,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۱۰۷,۰۰۰ ۱,۱۳۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

جامدادی ۲ قلو ( طرح بغل )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۰۵,۰۰۰ ۵۱۷,۰۰۰
۱ ماهه ۵۱۸,۷۰۰ ۵۳۱,۰۰۰
۲ ماهه ۵۳۲,۳۰۰ ۵۴۵,۰۰۰
۳ ماهه ۵۴۶,۰۰۰ ۵۵۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

جامدادی ۲ زیپ کلاسیک

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۸۴,۸۰۰ ۳۹۴,۰۰۰
۱ ماهه ۳۹۵,۲۰۰ ۴۰۴,۷۰۰
۲ ماهه ۴۰۵,۶۰۰ ۴۱۵,۳۰۰
۳ ماهه ۴۱۶,۰۰۰ ۴۲۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۲ عدد
بالا