لیست قیمت وسائل جنگی در پخش اسباب بازی برادران

 • آتش بازی

  آتش بازی

 • سیسمونی

  سیسمونی

 • وسائل جنگی

  وسائل جنگی

 • دخترانه

  دخترانه

 • تابستانه

  تابستانه

 • مشاغل

  مشاغل

 • عروسک ها

  عروسک ها

 • فیگور، ربات، کوکی، انیمیشن

  فیگور، ربات،...

 • دومینو، لگوها و ساختنی ها

  دومینو، لگوها و...

 • سرگرمی و موسیقی

  سرگرمی و موسیقی

 • وسائل نقلیه

  وسائل نقلیه

 • خیابانی و بزرگ

  خیابانی و بزرگ

 • تاب، سرسره، میز، صندلی

  تاب، سرسره،...

 • چتر، زمستانی

  چتر، زمستانی

 • سایر اسباب بازی ها

  سایر اسباب بازی...

آر پی جی وکیومی آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۹۳,۹۰۰ ۳۰۱,۲۰۰
۱ ماهه ۳۰۳,۶۰۰ ۳۱۱,۱۰۰
۲ ماهه ۳۱۳,۳۰۰ ۳۲۱,۰۰۰
۳ ماهه ۳۲۳,۰۰۰ ۳۳۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۰ عدد

تانک کنترلی تبدیل شونده دودزا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۱,۵۹۰,۰۰۰ ۱۱,۷۷۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱۱,۹۷۰,۰۰۰ ۱۲,۱۵۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱۲,۳۵۰,۰۰۰ ۱۲,۵۴۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱۲,۷۳۰,۰۰۰ ۱۲,۹۳۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

سرباز ۶ عددی وارداتی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۷۸,۱۰۰ ۸۹۷,۲۰۰
۱ ماهه ۹۰۷,۱۰۰ ۹۲۶,۸۰۰
۲ ماهه ۹۳۶,۰۰۰ ۹۵۶,۴۰۰
۳ ماهه ۹۶۵,۰۰۰ ۹۸۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴۰ عدد

شمشیر سامورایی وارداتی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۱۸,۵۰۰ ۳۲۴,۸۰۰
۱ ماهه ۳۲۹,۰۰۰ ۳۳۵,۵۰۰
۲ ماهه ۳۳۹,۵۰۰ ۳۴۶,۲۰۰
۳ ماهه ۳۵۰,۰۰۰ ۳۵۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۶۴ عدد

شمشیر غلاف رنگی وارداتی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۴۸,۶۰۰ ۴۵۶,۸۰۰
۱ ماهه ۴۶۳,۴۰۰ ۴۷۱,۸۰۰
۲ ماهه ۴۷۸,۲۰۰ ۴۸۶,۹۰۰
۳ ماهه ۴۹۳,۰۰۰ ۵۰۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰۰ عدد

شمشیر اژدها وارداتی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۵۴,۹۰۰ ۳۶۲,۱۰۰
۱ ماهه ۳۶۶,۶۰۰ ۳۷۴,۱۰۰
۲ ماهه ۳۷۸,۳۰۰ ۳۸۶,۰۰۰
۳ ماهه ۳۹۰,۰۰۰ ۳۹۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰۰ عدد

شمشیر عربی وارداتی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۵۹,۵۰۰ ۴۶۸,۶۰۰
۱ ماهه ۴۷۴,۷۰۰ ۴۸۴,۱۰۰
۲ ماهه ۴۸۹,۸۰۰ ۴۹۹,۵۰۰
۳ ماهه ۵۰۵,۰۰۰ ۵۱۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۸۸ عدد

تفنگ فرفره چراغ دار دایناسور وارداتی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۱۱۰,۰۰۰ ۱,۱۲۹,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۱۴۶,۰۰۰ ۱,۱۶۶,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۱۸۳,۰۰۰ ۱,۲۰۳,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۲۲۰,۰۰۰ ۱,۲۴۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴۰ عدد

تفنگ آبپاش و تیر پرتابی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۸۷۲,۰۰۰ ۲,۹۲۰,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۹۶۷,۰۰۰ ۳,۰۱۶,۰۰۰
۲ ماهه ۳,۰۶۲,۰۰۰ ۳,۱۱۲,۰۰۰
۳ ماهه ۳,۱۵۷,۰۰۰ ۳,۲۰۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۲ عدد

خنجر وارداتی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۱۱,۱۰۰ ۲۱۳,۸۰۰
۱ ماهه ۲۱۸,۰۰۰ ۲۲۰,۹۰۰
۲ ماهه ۲۲۵,۰۰۰ ۲۲۷,۹۰۰
۳ ماهه ۲۳۲,۰۰۰ ۲۳۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸۴۰ عدد

تانک موزیکال چراغ دار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳,۳۰۶,۰۰۰ ۳,۳۶۳,۰۰۰
۱ ماهه ۳,۴۱۵,۰۰۰ ۳,۴۷۴,۰۰۰
۲ ماهه ۳,۵۲۴,۰۰۰ ۳,۵۸۵,۰۰۰
۳ ماهه ۳,۶۳۳,۰۰۰ ۳,۶۹۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۲ عدد

تفنگ قهرمانان با فیگور

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۸۶۵,۰۰۰ ۱,۸۹۸,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۹۲۷,۰۰۰ ۱,۹۶۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۹۸۸,۰۰۰ ۲,۰۲۳,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۰۵۰,۰۰۰ ۲,۰۸۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد
بالا