کلت کلانتر ریسه ای درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۶۴,۵۰۰ ۱۷۲,۴۰۰
۱ چک ۱۷۲,۰۰۰ ۱۸۰,۳۰۰
۳ چک ۱۷۹,۵۰۰ ۱۸۸,۱۰۰
۵ چک ۱۸۷,۰۰۰ ۱۹۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد

کلت کلانتر دو کاره درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۶۹,۸۰۰ ۱۷۷,۷۰۰
۱ چک ۱۷۷,۵۰۰ ۱۸۵,۸۰۰
۳ چک ۱۸۵,۲۰۰ ۱۹۳,۹۰۰
۵ چک ۱۹۳,۰۰۰ ۲۰۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد

جلیقه پلیس پلنگی با کلت و بیسیم

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۸۴,۰۰۰ ۸۲۲,۸۰۰
۱ چک ۸۱۹,۷۰۰ ۸۶۰,۲۰۰
۳ چک ۸۵۵,۳۰۰ ۸۹۷,۶۰۰
۵ چک ۸۹۱,۰۰۰ ۹۳۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶ عدد

کلاه جنگی آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۵۲,۹۰۰ ۶۸۵,۵۰۰
۱ چک ۶۸۲,۶۰۰ ۷۱۶,۶۰۰
۳ چک ۷۱۲,۳۰۰ ۷۴۷,۸۰۰
۵ چک ۷۴۲,۰۰۰ ۷۷۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

مجموعه پلیس ام ۱۶ ( مدل کماندو )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۳۰,۷۰۰ ۸۷۲,۰۰۰
۱ چک ۸۶۸,۴۰۰ ۹۱۱,۷۰۰
۳ چک ۹۰۶,۲۰۰ ۹۵۱,۳۰۰
۵ چک ۹۴۴,۰۰۰ ۹۹۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۵ عدد

مجموعه پلیس نیترو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۵۳,۲۰۰ ۷۸۴,۰۰۰
۱ چک ۷۸۷,۵۰۰ ۸۱۹,۷۰۰
۳ چک ۸۲۱,۷۰۰ ۸۵۵,۳۰۰
۵ چک ۸۵۶,۰۰۰ ۸۹۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸ عدد

مجموعه پلیس آرپی جی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۶۷,۱۰۰ ۱,۰۰۳,۰۰۰
۱ چک ۱,۰۱۱,۰۰۰ ۱,۰۴۸,۰۰۰
۳ چک ۱,۰۵۵,۰۰۰ ۱,۰۹۴,۰۰۰
۵ چک ۱,۰۹۹,۰۰۰ ۱,۱۴۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

مجموعه شاتگان با کلت راشا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۹۴,۴۰۰ ۱,۰۴۳,۰۰۰
۱ چک ۱,۰۳۹,۰۰۰ ۱,۰۹۱,۰۰۰
۳ چک ۱,۰۸۴,۰۰۰ ۱,۱۳۸,۰۰۰
۵ چک ۱,۱۳۰,۰۰۰ ۱,۱۸۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸ عدد

تفنگ آبپاش بزرگ تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۱۰,۹۰۰ ۴۳۱,۲۰۰
۱ چک ۴۲۹,۶۰۰ ۴۵۰,۸۰۰
۳ چک ۴۴۸,۳۰۰ ۴۷۰,۴۰۰
۵ چک ۴۶۷,۰۰۰ ۴۹۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۰ عدد

تفنگ آبپاش متوسط تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۳۷,۹۰۰ ۳۵۴,۶۰۰
۱ چک ۳۵۳,۲۰۰ ۳۷۰,۷۰۰
۳ چک ۳۶۸,۶۰۰ ۳۸۶,۸۰۰
۵ چک ۳۸۴,۰۰۰ ۴۰۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۰ عدد

کلاش جرقه زن سلفونی آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۲۹,۴۰۰ ۴۵۱,۴۰۰
۱ چک ۴۴۸,۹۰۰ ۴۷۱,۹۰۰
۳ چک ۴۶۸,۴۰۰ ۴۹۲,۴۰۰
۵ چک ۴۸۸,۰۰۰ ۵۱۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۵ عدد

تفنگ نورافشان موزیکال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۹۹,۳۰۰ ۹۳۶,۳۰۰
۱ چک ۹۴۰,۲۰۰ ۹۷۸,۸۰۰
۳ چک ۹۸۱,۱۰۰ ۱,۰۲۱,۰۰۰
۵ چک ۱,۰۲۲,۰۰۰ ۱,۰۶۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۲ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا