لیست قیمت وسائل جنگی در پخش اسباب بازی برادران

 • آتش بازی

  آتش بازی

 • سیسمونی

  سیسمونی

 • وسائل جنگی

  وسائل جنگی

 • دخترانه

  دخترانه

 • تابستانه

  تابستانه

 • مشاغل

  مشاغل

 • عروسک ها

  عروسک ها

 • فیگور، ربات، کوکی، انیمیشن

  فیگور، ربات،...

 • دومینو، لگوها و ساختنی ها

  دومینو، لگوها و...

 • سرگرمی و موسیقی

  سرگرمی و موسیقی

 • وسائل نقلیه

  وسائل نقلیه

 • خیابانی و بزرگ

  خیابانی و بزرگ

 • تاب، سرسره، میز، صندلی

  تاب، سرسره،...

 • چتر، زمستانی

  چتر، زمستانی

 • سایر اسباب بازی ها

  سایر اسباب بازی...

کلت ترقه ای (طرح جیمبو)

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۱۷,۹۰۰ ۱۲۱,۴۰۰
۱ ماهه ۱۲۳,۲۰۰ ۱۲۶,۹۰۰
۲ ماهه ۱۲۸,۶۰۰ ۱۳۲,۴۰۰
۳ ماهه ۱۳۴,۰۰۰ ۱۳۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۵۰ عدد

شوتر سلفونی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۳۳,۷۰۰ ۱۳۶,۴۰۰
۱ ماهه ۱۳۹,۸۰۰ ۱۴۲,۶۰۰
۲ ماهه ۱۴۵,۹۰۰ ۱۴۸,۸۰۰
۳ ماهه ۱۵۲,۰۰۰ ۱۵۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰۰ عدد

شمشیر رنگی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۲۴,۹۰۰ ۱۲۷,۶۰۰
۱ ماهه ۱۳۰,۶۰۰ ۱۳۳,۴۰۰
۲ ماهه ۱۳۶,۳۰۰ ۱۳۹,۲۰۰
۳ ماهه ۱۴۲,۰۰۰ ۱۴۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

تیروکمان سلفونی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۵۶,۶۰۰ ۱۶۰,۱۰۰
۱ ماهه ۱۶۳,۷۰۰ ۱۶۷,۴۰۰
۲ ماهه ۱۷۰,۸۰۰ ۱۷۴,۷۰۰
۳ ماهه ۱۷۸,۰۰۰ ۱۸۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد

شمشیر

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۲۴,۹۰۰ ۱۲۷,۶۰۰
۱ ماهه ۱۳۰,۶۰۰ ۱۳۳,۴۰۰
۲ ماهه ۱۳۶,۳۰۰ ۱۳۹,۲۰۰
۳ ماهه ۱۴۲,۰۰۰ ۱۴۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸۰ عدد

پرتک کمانی هفت چراغ سام تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۲,۴۰۰ ۹۴,۱۰۰
۱ ماهه ۹۶,۶۰۰ ۹۸,۴۰۰
۲ ماهه ۱۰۰,۸۰۰ ۱۰۲,۷۰۰
۳ ماهه ۱۰۵,۰۰۰ ۱۰۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۰۰ عدد

تیروکمان درختی ماتیا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۵۴,۸۰۰ ۱۵۹,۲۰۰
۱ ماهه ۱۶۱,۹۰۰ ۱۶۶,۵۰۰
۲ ماهه ۱۶۸,۹۰۰ ۱۷۳,۷۰۰
۳ ماهه ۱۷۶,۰۰۰ ۱۸۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۲ عدد

تفنگ ۳ توپ

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۵۲,۲۰۰ ۱۵۶,۶۰۰
۱ ماهه ۱۵۹,۱۰۰ ۱۶۳,۷۰۰
۲ ماهه ۱۶۶,۰۰۰ ۱۷۰,۸۰۰
۳ ماهه ۱۷۳,۰۰۰ ۱۷۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۸ عدد

تفنگ هپی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۱۵,۲۰۰ ۱۱۷,۹۰۰
۱ ماهه ۱۲۰,۵۰۰ ۱۲۳,۲۰۰
۲ ماهه ۱۲۵,۷۰۰ ۱۲۸,۶۰۰
۳ ماهه ۱۳۱,۰۰۰ ۱۳۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد

تیروکمان بیتا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۰۶,۴۰۰ ۱۰۹,۱۰۰
۱ ماهه ۱۱۱,۳۰۰ ۱۱۴,۰۰۰
۲ ماهه ۱۱۶,۱۰۰ ۱۱۹,۰۰۰
۳ ماهه ۱۲۱,۰۰۰ ۱۲۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

کلت ساچمه m۱۱ رنگی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۳۸,۱۰۰ ۱۴۰,۸۰۰
۱ ماهه ۱۴۴,۴۰۰ ۱۴۷,۲۰۰
۲ ماهه ۱۵۰,۷۰۰ ۱۵۳,۶۰۰
۳ ماهه ۱۵۷,۰۰۰ ۱۶۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۹۶ عدد

کلت ساچمه با دستبند

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۵۲,۲۰۰ ۱۵۵,۷۰۰
۱ ماهه ۱۵۹,۱۰۰ ۱۶۲,۸۰۰
۲ ماهه ۱۶۶,۰۰۰ ۱۶۹,۹۰۰
۳ ماهه ۱۷۳,۰۰۰ ۱۷۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۲ عدد
بالا