لیست قیمت وسائل جنگی در پخش اسباب بازی برادران

 • آتش بازی

  آتش بازی

 • سیسمونی

  سیسمونی

 • وسائل جنگی

  وسائل جنگی

 • دخترانه

  دخترانه

 • تابستانه

  تابستانه

 • مشاغل

  مشاغل

 • عروسک ها

  عروسک ها

 • فیگور، ربات، کوکی، انیمیشن

  فیگور، ربات،...

 • دومینو، لگوها و ساختنی ها

  دومینو، لگوها و...

 • سرگرمی و موسیقی

  سرگرمی و موسیقی

 • وسائل نقلیه

  وسائل نقلیه

 • خیابانی و بزرگ

  خیابانی و بزرگ

 • تاب، سرسره، میز، صندلی

  تاب، سرسره،...

 • چتر، زمستانی

  چتر، زمستانی

 • سایر اسباب بازی ها

  سایر اسباب بازی...

تفنگ بادی توپ پران واندیس

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۰۰۷,۰۰۰ ۱,۰۳۱,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۰۴۰,۰۰۰ ۱,۰۶۵,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۰۷۳,۰۰۰ ۱,۰۹۹,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۱۰۷,۰۰۰ ۱,۱۳۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶ عدد

بیسیم روکارتی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۱۷۵,۰۰۰ ۱,۲۰۳,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۲۱۴,۰۰۰ ۱,۲۴۳,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۲۵۳,۰۰۰ ۱,۲۸۳,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۲۹۲,۰۰۰ ۱,۳۲۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸۰ عدد

تفنگ چرخ دنده ای موزیکال چراغدار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۱۹۷,۰۰۰ ۱,۲۲۶,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۲۳۷,۰۰۰ ۱,۲۶۷,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۲۷۶,۰۰۰ ۱,۳۰۷,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۳۱۶,۰۰۰ ۱,۳۴۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴۰ عدد

کمان حرفه ای کامپوند آتا تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۳۶۶,۰۰۰ ۱,۴۰۲,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۴۱۱,۰۰۰ ۱,۴۴۸,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۴۵۶,۰۰۰ ۱,۴۹۴,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۵۰۲,۰۰۰ ۱,۵۴۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰ عدد

ماشین دایناسور تبدیل شونده دودزا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴,۴۴۹,۰۰۰ ۴,۵۳۱,۰۰۰
۱ ماهه ۴,۵۹۶,۰۰۰ ۴,۶۸۱,۰۰۰
۲ ماهه ۴,۷۴۳,۰۰۰ ۴,۸۳۰,۰۰۰
۳ ماهه ۴,۸۹۰,۰۰۰ ۴,۹۸۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۲ عدد

تفنگ با هواپیما چراغ دار وارداتی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۱۴۲,۰۰۰ ۱,۱۶۴,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۱۸۰,۰۰۰ ۱,۲۰۳,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۲۱۸,۰۰۰ ۱,۲۴۱,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۲۵۶,۰۰۰ ۱,۲۸۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۸ عدد

هلیکوپتر فالکون موزیکال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴,۶۳۶,۰۰۰ ۴,۷۰۸,۰۰۰
۱ ماهه ۴,۷۸۹,۰۰۰ ۴,۸۶۳,۰۰۰
۲ ماهه ۴,۹۴۲,۰۰۰ ۵,۰۱۸,۰۰۰
۳ ماهه ۵,۰۹۵,۰۰۰ ۵,۱۷۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶ عدد

تانک دوقلو تیر پرتابی قدرتی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۸۳۸,۰۰۰ ۱,۸۷۳,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۸۹۸,۰۰۰ ۱,۹۳۵,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۹۵۹,۰۰۰ ۱,۹۹۷,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۰۲۰,۰۰۰ ۲,۰۵۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

تفنگ چرخشی موزیکال ال ای دی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۷۷۹,۰۰۰ ۱,۸۱۲,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۸۳۸,۰۰۰ ۱,۸۷۲,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۸۹۷,۰۰۰ ۱,۹۳۲,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۹۵۶,۰۰۰ ۱,۹۹۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

تانک کنترلی تبدیل شونده دودزا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۱,۵۹۰,۰۰۰ ۱۱,۷۷۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱۱,۹۷۰,۰۰۰ ۱۲,۱۵۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱۲,۳۵۰,۰۰۰ ۱۲,۵۴۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱۲,۷۳۰,۰۰۰ ۱۲,۹۳۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

تفنگ فرفره چراغ دار دایناسور وارداتی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۱۱۰,۰۰۰ ۱,۱۲۹,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۱۴۶,۰۰۰ ۱,۱۶۶,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۱۸۳,۰۰۰ ۱,۲۰۳,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۲۲۰,۰۰۰ ۱,۲۴۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴۰ عدد

تفنگ آبپاش و تیر پرتابی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۹۵۱,۰۰۰ ۲,۹۹۸,۰۰۰
۱ ماهه ۳,۰۴۸,۰۰۰ ۳,۰۹۷,۰۰۰
۲ ماهه ۳,۱۴۵,۰۰۰ ۳,۱۹۶,۰۰۰
۳ ماهه ۳,۲۴۳,۰۰۰ ۳,۲۹۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۲ عدد
بالا