قیمت عمده خط کش ، شابلون ،گونیا ، نقاله در پخش اسباب بازی برادران

ست شابلون نشکن( ۲ عددی ) WONDERFUL

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۴,۱۰۰ ۹۹,۴۰۰
۱ چک ۹۸,۴۰۰ ۱۰۳,۹۰۰
۳ چک ۱۰۲,۷۰۰ ۱۰۸,۴۰۰
۵ چک ۱۰۷,۰۰۰ ۱۱۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸۰ عدد

تخته شاسی JM۱۱۱ مدرج پارسیکار ( PARSIKAR )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۲۷,۶۰۰ ۴۴۷,۹۰۰
۱ چک ۴۴۷,۱۰۰ ۴۶۸,۲۰۰
۳ چک ۴۶۶,۵۰۰ ۴۸۸,۶۰۰
۵ چک ۴۸۶,۰۰۰ ۵۰۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۲ عدد

ست ریاضی CBS

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۰۱۸,۰۰۰ ۱,۰۶۷,۰۰۰
۱ چک ۱,۰۶۴,۰۰۰ ۱,۱۱۵,۰۰۰
۳ چک ۱,۱۱۰,۰۰۰ ۱,۱۶۴,۰۰۰
۵ چک ۱,۱۵۷,۰۰۰ ۱,۲۱۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۲ عدد

خط کش شابلون دار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۰,۸۰۰ ۳۲,۵۰۰
۱ چک ۳۲,۲۰۰ ۳۴,۰۰۰
۳ چک ۳۳,۶۰۰ ۳۵,۵۰۰
۵ چک ۳۵,۰۰۰ ۳۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۸۸۰ عدد

ست خط کش ۴ عددی ژله ای آریا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۸۴,۸۰۰ ۱۹۵,۳۰۰
۱ چک ۱۹۳,۲۰۰ ۲۰۴,۲۰۰
۳ چک ۲۰۱,۶۰۰ ۲۱۳,۱۰۰
۵ چک ۲۱۰,۰۰۰ ۲۲۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸۰ عدد

صابون فانتزی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۵,۳۰۰ ۸۸,۸۰۰
۱ چک ۸۹,۲۰۰ ۹۲,۹۰۰
۳ چک ۹۳,۱۰۰ ۹۶,۹۰۰
۵ چک ۹۷,۰۰۰ ۱۰۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۷۶ عدد

خط کش ۴ تکه

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۲۳,۲۰۰ ۱۲۸,۴۰۰
۱ چک ۱۲۸,۸۰۰ ۱۳۴,۳۰۰
۳ چک ۱۳۴,۴۰۰ ۱۴۰,۱۰۰
۵ چک ۱۴۰,۰۰۰ ۱۴۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰۰ عدد

شابلون ژله ای ۲۰ سانت آریا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۴۲,۵۰۰ ۱۵۱,۳۰۰
۱ چک ۱۴۹,۰۰۰ ۱۵۸,۲۰۰
۳ چک ۱۵۵,۵۰۰ ۱۶۵,۱۰۰
۵ چک ۱۶۲,۰۰۰ ۱۷۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸۰ عدد

خط کش ۳۰ سانت آریا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۲,۰۰۰ ۲۳,۷۰۰
۱ چک ۲۳,۰۰۰ ۲۴,۸۰۰
۳ چک ۲۴,۰۰۰ ۲۵,۹۰۰
۵ چک ۲۵,۰۰۰ ۲۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸۶۴ عدد

خط کش ۴ تکه ژله ای

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۰ ۰
۱ چک ۰ ۰
۳ چک ۰ ۰
۵ چک ۰ ۰

تعداد در کارتن ۶۰۰ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا