ماژیک پاستلی ۴۰۲۰ لاکسر ( LUXOR )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۱۶,۸۰۰ ۳۳۲,۶۰۰
۱ چک ۳۳۱,۲۰۰ ۳۴۷,۷۰۰
۳ چک ۳۴۵,۶۰۰ ۳۶۲,۸۰۰
۵ چک ۳۶۰,۰۰۰ ۳۷۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۸۸ عدد

ماژیک مشکی وایت برد پلیکان PELIKAN

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۲۳,۲۰۰ ۱۲۹,۳۰۰
۱ چک ۱۲۸,۸۰۰ ۱۳۵,۲۰۰
۳ چک ۱۳۴,۴۰۰ ۱۴۱,۱۰۰
۵ چک ۱۴۰,۰۰۰ ۱۴۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۲۰ عدد

ماژیک قرمز پرمنت پلیکان ( PELIKAN )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۲۳,۲۰۰ ۱۲۹,۳۰۰
۱ چک ۱۲۸,۸۰۰ ۱۳۵,۲۰۰
۳ چک ۱۳۴,۴۰۰ ۱۴۱,۱۰۰
۵ چک ۱۴۰,۰۰۰ ۱۴۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۲۰ عدد

ماژیک مشکی پرمنت پلیکان ( PELIKAN )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۲۳,۲۰۰ ۱۲۹,۳۰۰
۱ چک ۱۲۸,۸۰۰ ۱۳۵,۲۰۰
۳ چک ۱۳۴,۴۰۰ ۱۴۱,۱۰۰
۵ چک ۱۴۰,۰۰۰ ۱۴۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۲۰ عدد

خودکار سبز ( race ) پلیکان

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۹,۹۰۰ ۳۱,۶۰۰
۱ چک ۳۱,۲۰۰ ۳۳,۱۰۰
۳ چک ۳۲,۶۰۰ ۳۴,۵۰۰
۵ چک ۳۴,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۰۰ عدد

ماژیک وایت برد قرمز لاکسر ( LUXOR )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۰۱,۵۰۰ ۲۱۲,۰۰۰
۱ چک ۲۱۰,۶۰۰ ۲۲۱,۷۰۰
۳ چک ۲۱۹,۸۰۰ ۲۳۱,۳۰۰
۵ چک ۲۲۹,۰۰۰ ۲۴۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۷۶ عدد

ماژیک وایت برد سبز لاکسر ( LUXOR )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۰۱,۵۰۰ ۲۱۲,۰۰۰
۱ چک ۲۱۰,۶۰۰ ۲۲۱,۷۰۰
۳ چک ۲۱۹,۸۰۰ ۲۳۱,۳۰۰
۵ چک ۲۲۹,۰۰۰ ۲۴۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۷۶ عدد

ماژیک وایت برد مشکی لاکسر ( LUXOR )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۰۱,۵۰۰ ۲۱۲,۰۰۰
۱ چک ۲۱۰,۶۰۰ ۲۲۱,۷۰۰
۳ چک ۲۱۹,۸۰۰ ۲۳۱,۳۰۰
۵ چک ۲۲۹,۰۰۰ ۲۴۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۷۶ عدد

مداد رنگی ۲۴ رنگ استوانه ای آریا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۲۷۰,۰۰۰ ۱,۳۳۳,۰۰۰
۱ چک ۱,۳۲۸,۰۰۰ ۱,۳۹۳,۰۰۰
۳ چک ۱,۳۸۶,۰۰۰ ۱,۴۵۴,۰۰۰
۵ چک ۱,۴۴۴,۰۰۰ ۱,۵۱۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

هایلایتر کهکشان ۶ عددی ( آنجل )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۴۴,۱۰۰ ۶۷۵,۸۰۰
۱ چک ۶۷۳,۴۰۰ ۷۰۶,۵۰۰
۳ چک ۷۰۲,۷۰۰ ۷۳۷,۲۰۰
۵ چک ۷۳۲,۰۰۰ ۷۶۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۱۶ عدد

هایلایتر هویج ۶ عددی ( آنجل )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۴۴,۱۰۰ ۶۷۵,۸۰۰
۱ چک ۶۷۳,۴۰۰ ۷۰۶,۵۰۰
۳ چک ۷۰۲,۷۰۰ ۷۳۷,۲۰۰
۵ چک ۷۳۲,۰۰۰ ۷۶۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۱۶ عدد

مداد فانتزی شکرستان (‌ آزاده ) ( ۶ عددی )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۸۳,۰۰۰ ۱۹۱,۸۰۰
۱ چک ۱۹۱,۳۰۰ ۲۰۰,۵۰۰
۳ چک ۱۹۹,۶۰۰ ۲۰۹,۲۰۰
۵ چک ۲۰۸,۰۰۰ ۲۱۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۳۲ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا