فروش عمده وسائل نقلیه در پخش اسباب بازی برادران

 • آتش بازی

  آتش بازی

 • سیسمونی

  سیسمونی

 • وسائل جنگی

  وسائل جنگی

 • دخترانه

  دخترانه

 • تابستانه

  تابستانه

 • مشاغل

  مشاغل

 • عروسک ها

  عروسک ها

 • فیگور، ربات، کوکی، انیمیشن

  فیگور، ربات،...

 • دومینو، لگوها و ساختنی ها

  دومینو، لگوها و...

 • سرگرمی و موسیقی

  سرگرمی و موسیقی

 • وسائل نقلیه

  وسائل نقلیه

 • خیابانی و بزرگ

  خیابانی و بزرگ

 • تاب، سرسره، میز، صندلی

  تاب، سرسره،...

 • چتر، زمستانی

  چتر، زمستانی

 • سایر اسباب بازی ها

  سایر اسباب بازی...

ماشین تیبا ۲ پلیس فلزی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۵۷,۱۰۰ ۷۷۶,۲۰۰
۱ ماهه ۷۸۲,۰۰۰ ۸۰۱,۸۰۰
۲ ماهه ۸۰۷,۰۰۰ ۸۲۷,۴۰۰
۳ ماهه ۸۳۲,۰۰۰ ۸۵۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

ماشین دورو چراغ دار قدرتی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۷۰,۵۰۰ ۵۸۵,۱۰۰
۱ ماهه ۵۸۹,۳۰۰ ۶۰۴,۴۰۰
۲ ماهه ۶۰۸,۱۰۰ ۶۲۳,۷۰۰
۳ ماهه ۶۲۷,۰۰۰ ۶۴۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۹۲ عدد

قایق فشاری وارداتی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۴۳,۳۰۰ ۶۵۹,۷۰۰
۱ ماهه ۶۶۴,۵۰۰ ۶۸۱,۵۰۰
۲ ماهه ۶۸۵,۷۰۰ ۷۰۳,۲۰۰
۳ ماهه ۷۰۷,۰۰۰ ۷۲۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۳۲ عدد

ماشین آفرود آبرنگی قدرتی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۰۴,۲۰۰ ۶۱۸,۸۰۰
۱ ماهه ۶۲۴,۱۰۰ ۶۳۹,۲۰۰
۲ ماهه ۶۴۴,۰۰۰ ۶۵۹,۶۰۰
۳ ماهه ۶۶۴,۰۰۰ ۶۸۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۶۴ عدد

موتور رکس وکیومی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۰۲,۳۰۰ ۵۱۵,۰۰۰
۱ ماهه ۵۱۸,۸۰۰ ۵۳۲,۰۰۰
۲ ماهه ۵۳۵,۴۰۰ ۵۴۹,۰۰۰
۳ ماهه ۵۵۲,۰۰۰ ۵۶۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۲ عدد

هلیکوپتر فلزی موزیکال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۴۷۱,۰۰۰ ۱,۵۰۹,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۵۱۹,۰۰۰ ۱,۵۵۹,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۵۶۸,۰۰۰ ۱,۶۰۹,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۶۱۷,۰۰۰ ۱,۶۵۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۲ عدد

ماشین آزرا پلیس فلزی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۵۷,۱۰۰ ۷۷۶,۲۰۰
۱ ماهه ۷۸۲,۰۰۰ ۸۰۱,۸۰۰
۲ ماهه ۸۰۷,۰۰۰ ۸۲۷,۴۰۰
۳ ماهه ۸۳۲,۰۰۰ ۸۵۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

ماشین نیسان زامیاد فلزی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۵۷,۱۰۰ ۷۷۶,۲۰۰
۱ ماهه ۷۸۲,۰۰۰ ۸۰۱,۸۰۰
۲ ماهه ۸۰۷,۰۰۰ ۸۲۷,۴۰۰
۳ ماهه ۸۳۲,۰۰۰ ۸۵۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

ماشین بنز پلیس فلزی (کلاسیک)

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۵۷,۱۰۰ ۷۷۶,۲۰۰
۱ ماهه ۷۸۲,۰۰۰ ۸۰۱,۸۰۰
۲ ماهه ۸۰۷,۰۰۰ ۸۲۷,۴۰۰
۳ ماهه ۸۳۲,۰۰۰ ۸۵۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

ماشین پژو ۴۰۵ پلیس فلزی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۵۷,۱۰۰ ۷۷۶,۲۰۰
۱ ماهه ۷۸۲,۰۰۰ ۸۰۱,۸۰۰
۲ ماهه ۸۰۷,۰۰۰ ۸۲۷,۴۰۰
۳ ماهه ۸۳۲,۰۰۰ ۸۵۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

ماشین سمند پلیس فلزی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۵۷,۱۰۰ ۷۷۶,۲۰۰
۱ ماهه ۷۸۲,۰۰۰ ۸۰۱,۸۰۰
۲ ماهه ۸۰۷,۰۰۰ ۸۲۷,۴۰۰
۳ ماهه ۸۳۲,۰۰۰ ۸۵۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

ماشین بوگاتی پلیس فلزی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۴۰,۸۰۰ ۸۶۲,۶۰۰
۱ ماهه ۸۶۸,۵۰۰ ۸۹۱,۱۰۰
۲ ماهه ۸۹۶,۲۰۰ ۹۱۹,۵۰۰
۳ ماهه ۹۲۴,۰۰۰ ۹۴۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد
بالا