خرید عمده ماشین ، موتور ، هواپیما و قطار در پخش اسباب بازی برادران

ماشین بی ام و کنترلی triti

قیمت کارتنی ۴,۲۹۱,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۴,۶۰۳,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۶ عدد

ماشین سواری ۴ عددی

قیمت کارتنی ۲۷۱,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۹۱,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۴۰ عدد

ماشین آتشنشانی درب بازشو درج

قیمت کارتنی ۲,۲۷۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲,۴۱۱,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۰ عدد

دوچرخه خیابانی درج

قیمت کارتنی ۹۰۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۹۵۶,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۶ عدد

تریلی آتش نشانی وکیوم درج

قیمت کارتنی ۶۸۲,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۷۲۴,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۶ عدد

هپی تراک triti

قیمت کارتنی ۳۲۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۴۳,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۸۰ عدد

ماشین بی ام و triti

قیمت کارتنی ۷۹۹,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۸۵۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

کانتینر و تانکر تومس

قیمت کارتنی ۱۵۹,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۷۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۵۰ عدد

ماشین رولز رویس وکیوم درج

قیمت کارتنی ۴۶۴,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۴۹۳,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۸ عدد

ماشین مسابقه گالوپ درج

قیمت کارتنی ۴۴۵,۵۰۰ ریال کمتر از کارتن ۴۷۳,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

ماک خودروبر مای توی

قیمت کارتنی ۶۸۷,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۷۳۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۲ عدد

ماشین فلزی عقب کش متنوع

قیمت کارتنی ۵۰۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۵۱۹,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

پخش عمده اسباب بازی بی بی لند، فکرآوران، درج، دانیال، بی بی بورن، تک توی، زرین، سالار، کیوان، هفت تیر طلایی

بالا