فروش عمده وسائل نقلیه در پخش اسباب بازی برادران

 • آتش بازی

  آتش بازی

 • سیسمونی

  سیسمونی

 • وسائل جنگی

  وسائل جنگی

 • دخترانه

  دخترانه

 • تابستانه

  تابستانه

 • مشاغل

  مشاغل

 • عروسک ها

  عروسک ها

 • فیگور، ربات، کوکی، انیمیشن

  فیگور، ربات،...

 • دومینو، لگوها و ساختنی ها

  دومینو، لگوها و...

 • سرگرمی و موسیقی

  سرگرمی و موسیقی

 • وسائل نقلیه

  وسائل نقلیه

 • خیابانی و بزرگ

  خیابانی و بزرگ

 • تاب، سرسره، میز، صندلی

  تاب، سرسره،...

 • چتر، زمستانی

  چتر، زمستانی

 • سایر اسباب بازی ها

  سایر اسباب بازی...

بوگاتی شارژی ۴ کانال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵,۳۴۱,۰۰۰ ۵,۴۷۱,۰۰۰
۱ ماهه ۵,۵۱۷,۰۰۰ ۵,۶۵۲,۰۰۰
۲ ماهه ۵,۶۹۳,۰۰۰ ۵,۸۳۲,۰۰۰
۳ ماهه ۵,۸۷۰,۰۰۰ ۶,۰۱۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶ عدد

ماشین پیکاپ قدرتی استندی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۸۷,۹۰۰ ۷۰۶,۱۰۰
۱ ماهه ۷۱۰,۶۰۰ ۷۲۹,۴۰۰
۲ ماهه ۷۳۳,۳۰۰ ۷۵۲,۷۰۰
۳ ماهه ۷۵۶,۰۰۰ ۷۷۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۲ عدد

ماشین خدمات شهری عقب کش وارداتی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۲۳,۸۰۰ ۲۲۹,۳۰۰
۱ ماهه ۲۳۱,۲۰۰ ۲۳۶,۸۰۰
۲ ماهه ۲۳۸,۶۰۰ ۲۴۴,۴۰۰
۳ ماهه ۲۴۶,۰۰۰ ۲۵۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۷۶ عدد

ماشین پیکاپ قدرتی وکیومی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۸۷,۹۰۰ ۷۰۶,۱۰۰
۱ ماهه ۷۱۰,۶۰۰ ۷۲۹,۴۰۰
۲ ماهه ۷۳۳,۳۰۰ ۷۵۲,۷۰۰
۳ ماهه ۷۵۶,۰۰۰ ۷۷۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۲ عدد

ماشین روباز ۲ کانال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۰۹۳,۰۰۰ ۲,۱۴۳,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۱۶۲,۰۰۰ ۲,۲۱۴,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۲۳۱,۰۰۰ ۲,۲۸۵,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۳۰۰,۰۰۰ ۲,۳۵۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۲ عدد

ماشین پلیس ۴ کانال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۶۸۶,۰۰۰ ۲,۷۵۱,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۷۷۴,۰۰۰ ۲,۸۴۲,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۸۶۳,۰۰۰ ۲,۹۳۳,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۹۵۲,۰۰۰ ۳,۰۲۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۲ عدد

ماشین عقب کش فضانورد

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۸۰,۳۰۰ ۳۸۹,۴۰۰
۱ ماهه ۳۹۲,۹۰۰ ۴۰۲,۳۰۰
۲ ماهه ۴۰۵,۴۰۰ ۴۱۵,۱۰۰
۳ ماهه ۴۱۸,۰۰۰ ۴۲۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۳۲ عدد

موتور قدرتی باکس دار ۳ رنگ

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۷۶,۱۰۰ ۶۹۲,۵۰۰
۱ ماهه ۶۹۸,۴۰۰ ۷۱۵,۳۰۰
۲ ماهه ۷۲۰,۷۰۰ ۷۳۸,۱۰۰
۳ ماهه ۷۴۳,۰۰۰ ۷۶۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۱۶ عدد

موتور و ماشین ساز و باز سلفونی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۱۴,۰۰۰ ۴۲۴,۰۰۰
۱ ماهه ۴۲۷,۷۰۰ ۴۳۸,۰۰۰
۲ ماهه ۴۴۱,۳۰۰ ۴۵۲,۰۰۰
۳ ماهه ۴۵۵,۰۰۰ ۴۶۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۰ عدد

شخصیت های سنسوری شارژی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۸۷۷,۰۰۰ ۱,۹۲۱,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۹۳۹,۰۰۰ ۱,۹۸۵,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۰۰۱,۰۰۰ ۲,۰۴۸,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۰۶۳,۰۰۰ ۲,۱۱۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد

جت کنترلی پروازی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸,۷۳۰,۰۰۰ ۸,۹۴۳,۰۰۰
۱ ماهه ۹,۰۱۸,۰۰۰ ۹,۲۳۸,۰۰۰
۲ ماهه ۹,۳۰۶,۰۰۰ ۹,۵۳۳,۰۰۰
۳ ماهه ۹,۵۹۴,۰۰۰ ۹,۸۲۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶ عدد

موتور هارلی سلفونی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۲۵,۹۰۰ ۵۳۸,۷۰۰
۱ ماهه ۵۴۳,۳۰۰ ۵۵۶,۴۰۰
۲ ماهه ۵۶۰,۶۰۰ ۵۷۴,۲۰۰
۳ ماهه ۵۷۸,۰۰۰ ۵۹۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۰ عدد
بالا