فروش عمده ماشین ، موتور ، هواپیما و قطار در پخش اسباب بازی برادران

هواپیما روژان

۱۰ تا ۱۵ ٪ تخفیف نقدی
قیمت کارتنی ۱۹۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۰۳,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن ۳۶ عدد

ماشین ۲۰۶/۵ پاندا

۱۰ تا ۱۵ ٪ تخفیف نقدی
قیمت کارتنی ۳۳۲,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۴۸,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن ۲۴ عدد

آتش نشانی فکری موزیکال تسما

۱۰ تا ۱۵ ٪ تخفیف نقدی
قیمت کارتنی ۳,۱۱۱,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳,۲۶۴,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن ۱۲ عدد

جرثقیل فکری موزیکال تسما

۱۰ تا ۱۵ ٪ تخفیف نقدی
قیمت کارتنی ۳,۱۱۱,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳,۲۶۴,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن ۱۲ عدد

هامر پلیس ( جعبه ای ) زرین تویز

۱۰ تا ۱۵ ٪ تخفیف نقدی
قیمت کارتنی ۱,۷۷۶,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱,۸۶۴,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن ۶ عدد

ماشین های آتشنشانی زرین تویز

۱۰ تا ۱۵ ٪ تخفیف نقدی
قیمت کارتنی ۱,۴۴۴,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱,۵۱۶,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن ۱۲ عدد

ماشین های شهری زرین تویز

۱۰ تا ۱۵ ٪ تخفیف نقدی
قیمت کارتنی ۲,۰۵۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲,۱۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن ۱۰ عدد

ماشین مسابقه زرین تویز ( توری )

۱۰ تا ۱۵ ٪ تخفیف نقدی
قیمت کارتنی ۱,۱۸۱,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱,۲۳۹,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن ۱۶ عدد

هامر آمبولانس ( جعبه ای ) زرین تویز

۱۰ تا ۱۵ ٪ تخفیف نقدی
قیمت کارتنی ۱,۷۷۶,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱,۸۶۴,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن ۶ عدد

ماشین های ساخت و ساز زرین تویز

۱۰ تا ۱۵ ٪ تخفیف نقدی
قیمت کارتنی ۱,۶۴۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱,۷۲۰,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن ۱۲ عدد

عمو و قهرمان

۱۰ تا ۱۵ ٪ تخفیف نقدی
قیمت کارتنی ۹۳۳,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۹۷۹,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن ۱۲ عدد

هامر ۶ چرخ

۱۰ تا ۱۵ ٪ تخفیف نقدی
قیمت کارتنی ۷۰۸,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۷۴۲,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن ۱۶ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا