لیست قیمت وسائل نقلیه در پخش اسباب بازی برادران

 • آتش بازی

  آتش بازی

 • سیسمونی

  سیسمونی

 • وسائل جنگی

  وسائل جنگی

 • دخترانه

  دخترانه

 • تابستانه

  تابستانه

 • مشاغل

  مشاغل

 • عروسک ها

  عروسک ها

 • فیگور، ربات، کوکی، انیمیشن

  فیگور، ربات،...

 • دومینو، لگوها و ساختنی ها

  دومینو، لگوها و...

 • سرگرمی و موسیقی

  سرگرمی و موسیقی

 • وسائل نقلیه

  وسائل نقلیه

 • خیابانی و بزرگ

  خیابانی و بزرگ

 • تاب، سرسره، میز، صندلی

  تاب، سرسره،...

 • چتر، زمستانی

  چتر، زمستانی

 • سایر اسباب بازی ها

  سایر اسباب بازی...

هواپیما عقبکش ریز (وکیوم)

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۷,۵۰۰ ۴۹,۲۰۰
۱ ماهه ۴۹,۶۰۰ ۵۱,۵۰۰
۲ ماهه ۵۱,۸۰۰ ۵۳,۷۰۰
۳ ماهه ۵۴,۰۰۰ ۵۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴۰۰ عدد

مینی لامبورگینی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۳,۶۰۰ ۸۶,۲۰۰
۱ ماهه ۸۷,۴۰۰ ۹۰,۱۰۰
۲ ماهه ۹۱,۲۰۰ ۹۴,۰۰۰
۳ ماهه ۹۵,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۲ عدد

مک کوئین ۴ عددی سامان سلفونی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۲,۱۰۰ ۷۳,۹۰۰
۱ ماهه ۷۵,۴۰۰ ۷۷,۲۰۰
۲ ماهه ۷۸,۷۰۰ ۸۰,۶۰۰
۳ ماهه ۸۲,۰۰۰ ۸۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸۰ عدد

مک کوئین ۴ عددی سامان (جعبه ای)

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۶,۲۰۰ ۸۸,۰۰۰
۱ ماهه ۹۰,۱۰۰ ۹۲,۰۰۰
۲ ماهه ۹۴,۰۰۰ ۹۶,۰۰۰
۳ ماهه ۹۸,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۰ عدد

ماشین کوچک ۲ عددی کارتنی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۴,۴۰۰ ۸۶,۲۰۰
۱ ماهه ۸۸,۳۰۰ ۹۰,۱۰۰
۲ ماهه ۹۲,۱۰۰ ۹۴,۰۰۰
۳ ماهه ۹۶,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸۰ عدد

موتور دریا با آدمک

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۶,۵۰۰ ۷۸,۳۰۰
۱ ماهه ۸۰,۰۰۰ ۸۱,۸۰۰
۲ ماهه ۸۳,۵۰۰ ۸۵,۴۰۰
۳ ماهه ۸۷,۰۰۰ ۸۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۹۶ عدد

هلی کوپتر نخکش وکیومی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۲,۱۰۰ ۷۳,۹۰۰
۱ ماهه ۷۵,۴۰۰ ۷۷,۲۰۰
۲ ماهه ۷۸,۷۰۰ ۸۰,۶۰۰
۳ ماهه ۸۲,۰۰۰ ۸۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

ماشین ۲۰۶ رنگی درنا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۵,۶۰۰ ۸۰,۹۰۰
۱ ماهه ۷۹,۱۰۰ ۸۴,۶۰۰
۲ ماهه ۸۲,۵۰۰ ۸۸,۳۰۰
۳ ماهه ۸۶,۰۰۰ ۹۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۹۶ عدد

کمپرسی پیام

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۸,۰۰۰ ۸۹,۷۰۰
۱ ماهه ۹۲,۰۰۰ ۹۳,۸۰۰
۲ ماهه ۹۶,۰۰۰ ۹۷,۹۰۰
۳ ماهه ۱۰۰,۰۰۰ ۱۰۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸۴ عدد
بالا