قیمت عمده ماشین ، موتور ، هواپیما و قطار در پخش اسباب بازی برادران

هواپیما عقبکش ریز (وکیوم)

قیمت کارتنی ۶۷,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۷۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴۰۰ عدد

مک کوئین جعبه بن توی

قیمت کارتنی ۸۷,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۹۳,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۸ عدد

مینی لامبورگینی

قیمت کارتنی ۸۱,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۸۶,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۷۲ عدد

مینی لامبورگینی پلیس

قیمت کارتنی ۱۰۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۰۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۶۳ عدد

مک کوئین ۴ عددی سامان سلفونی

قیمت کارتنی ۷۸,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۸۳,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۸۰ عدد

فولکس پلیس

قیمت کارتنی ۹۶,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۰۲,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۶۰ عدد

فولکس رنگی

قیمت کارتنی ۹۶,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۰۲,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۶۰ عدد

فراری رنگی

قیمت کارتنی ۱۰۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۰۴,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۷۰ عدد

فراری پلیس

قیمت کارتنی ۱۰۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۰۴,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۷۰ عدد

رولز رویس نوین

قیمت کارتنی ۹۹,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۰۶,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۶۰ عدد

ماشین کوچک ۲ عددی کارتنی

قیمت کارتنی ۸۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۸۶,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۸۰ عدد

ماشین ریز ۱۰ عددی توری

قیمت کارتنی ۹۸,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۰۴,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۵۰ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا