فروش عمده وسائل نقلیه در پخش اسباب بازی برادران

 • آتش بازی

  آتش بازی

 • سیسمونی

  سیسمونی

 • وسائل جنگی

  وسائل جنگی

 • دخترانه

  دخترانه

 • تابستانه

  تابستانه

 • مشاغل

  مشاغل

 • عروسک ها

  عروسک ها

 • فیگور، ربات، کوکی، انیمیشن

  فیگور، ربات،...

 • دومینو، لگوها و ساختنی ها

  دومینو، لگوها و...

 • سرگرمی و موسیقی

  سرگرمی و موسیقی

 • وسائل نقلیه

  وسائل نقلیه

 • خیابانی و بزرگ

  خیابانی و بزرگ

 • تاب، سرسره، میز، صندلی

  تاب، سرسره،...

 • چتر، زمستانی

  چتر، زمستانی

 • سایر اسباب بازی ها

  سایر اسباب بازی...

هواپیما پرتابی چراغ دار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۵۵,۳۰۰ ۷۶۸,۹۰۰
۱ ماهه ۷۸۰,۲۰۰ ۷۹۴,۳۰۰
۲ ماهه ۸۰۵,۱۰۰ ۸۱۹,۶۰۰
۳ ماهه ۸۳۰,۰۰۰ ۸۴۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۶۰ عدد

ماشین کلاسیک قدرتی وکیومی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۲۳,۵۰۰ ۸۳۸,۱۰۰
۱ ماهه ۸۵۰,۷۰۰ ۸۶۵,۷۰۰
۲ ماهه ۸۷۷,۸۰۰ ۸۹۳,۳۰۰
۳ ماهه ۹۰۵,۰۰۰ ۹۲۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸۰ عدد

نیسان ماریو صورتی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۶۰,۵۰۰ ۵۷۵,۱۰۰
۱ ماهه ۵۷۹,۰۰۰ ۵۹۴,۰۰۰
۲ ماهه ۵۹۷,۵۰۰ ۶۱۳,۰۰۰
۳ ماهه ۶۱۶,۰۰۰ ۶۳۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

هامر قدرتی آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۰۲,۴۰۰ ۶۱۷,۸۰۰
۱ ماهه ۶۲۲,۲۰۰ ۶۳۸,۲۰۰
۲ ماهه ۶۴۲,۱۰۰ ۶۵۸,۶۰۰
۳ ماهه ۶۶۲,۰۰۰ ۶۷۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۰ عدد

تانکر حمل سوخت فکری تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۳۵,۹۰۰ ۵۴۹,۶۰۰
۱ ماهه ۵۵۳,۶۰۰ ۵۶۷,۷۰۰
۲ ماهه ۵۷۱,۳۰۰ ۵۸۵,۸۰۰
۳ ماهه ۵۸۹,۰۰۰ ۶۰۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

میکسر فکری تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۳۵,۹۰۰ ۵۴۹,۶۰۰
۱ ماهه ۵۵۳,۶۰۰ ۵۶۷,۷۰۰
۲ ماهه ۵۷۱,۳۰۰ ۵۸۵,۸۰۰
۳ ماهه ۵۸۹,۰۰۰ ۶۰۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

کاتر کامیونی آتش نشانی ۲ عددی تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۳۵,۹۰۰ ۵۴۹,۶۰۰
۱ ماهه ۵۵۳,۶۰۰ ۵۶۷,۷۰۰
۲ ماهه ۵۷۱,۳۰۰ ۵۸۵,۸۰۰
۳ ماهه ۵۸۹,۰۰۰ ۶۰۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

ست سطل ساحلی همراه با ماشین تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۳۵,۹۰۰ ۵۴۹,۶۰۰
۱ ماهه ۵۵۳,۶۰۰ ۵۶۷,۷۰۰
۲ ماهه ۵۷۱,۳۰۰ ۵۸۵,۸۰۰
۳ ماهه ۵۸۹,۰۰۰ ۶۰۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸ عدد

تریلی کمپرسی کلاه دار ماتیا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۲۲,۳۰۰ ۵۳۵,۹۰۰
۱ ماهه ۵۳۹,۵۰۰ ۵۵۳,۶۰۰
۲ ماهه ۵۵۶,۷۰۰ ۵۷۱,۳۰۰
۳ ماهه ۵۷۴,۰۰۰ ۵۸۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

ماشین آفرود عقب کش

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۴۷,۲۰۰ ۸۶۴,۵۰۰
۱ ماهه ۸۷۵,۱۰۰ ۸۹۳,۰۰۰
۲ ماهه ۹۰۳,۰۰۰ ۹۲۱,۵۰۰
۳ ماهه ۹۳۱,۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۲ عدد

موتور آفرود ساحلی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۱۹,۹۰۰ ۸۴۰,۸۰۰
۱ ماهه ۸۴۶,۹۰۰ ۸۶۸,۵۰۰
۲ ماهه ۸۷۳,۹۰۰ ۸۹۶,۲۰۰
۳ ماهه ۹۰۱,۰۰۰ ۹۲۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۲ عدد

ماشین های خندان مای توی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۲۰,۵۰۰ ۵۳۴,۱۰۰
۱ ماهه ۵۳۷,۶۰۰ ۵۵۱,۷۰۰
۲ ماهه ۵۵۴,۸۰۰ ۵۶۹,۳۰۰
۳ ماهه ۵۷۲,۰۰۰ ۵۸۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰ عدد
بالا