لیست قیمت وسائل نقلیه در پخش اسباب بازی برادران

 • آتش بازی

  آتش بازی

 • سیسمونی

  سیسمونی

 • وسائل جنگی

  وسائل جنگی

 • دخترانه

  دخترانه

 • تابستانه

  تابستانه

 • مشاغل

  مشاغل

 • عروسک ها

  عروسک ها

 • فیگور، ربات، کوکی، انیمیشن

  فیگور، ربات،...

 • دومینو، لگوها و ساختنی ها

  دومینو، لگوها و...

 • سرگرمی و موسیقی

  سرگرمی و موسیقی

 • وسائل نقلیه

  وسائل نقلیه

 • خیابانی و بزرگ

  خیابانی و بزرگ

 • تاب، سرسره، میز، صندلی

  تاب، سرسره،...

 • چتر، زمستانی

  چتر، زمستانی

 • سایر اسباب بازی ها

  سایر اسباب بازی...

ست سطل ساحلی همراه با ماشین تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۱۰,۷۰۰ ۴۲۰,۸۰۰
۱ ماهه ۴۲۱,۸۰۰ ۴۳۲,۲۰۰
۲ ماهه ۴۳۲,۹۰۰ ۴۴۳,۶۰۰
۳ ماهه ۴۴۴,۰۰۰ ۴۵۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸ عدد

لودر آتا تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۰۳,۵۰۰ ۲۰۹,۰۰۰
۱ ماهه ۲۰۹,۰۰۰ ۲۱۴,۷۰۰
۲ ماهه ۲۱۴,۵۰۰ ۲۲۰,۳۰۰
۳ ماهه ۲۲۰,۰۰۰ ۲۲۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸۰ عدد

ماشین های خندان مای توی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۱۹,۰۰۰ ۴۳۰,۱۰۰
۱ ماهه ۴۳۰,۳۰۰ ۴۴۱,۷۰۰
۲ ماهه ۴۴۱,۶۰۰ ۴۵۳,۳۰۰
۳ ماهه ۴۵۳,۰۰۰ ۴۶۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰ عدد

ست پادگان سلفونی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۶۷,۲۰۰ ۳۷۶,۴۰۰
۱ ماهه ۳۷۷,۱۰۰ ۳۸۶,۶۰۰
۲ ماهه ۳۸۷,۰۰۰ ۳۹۶,۸۰۰
۳ ماهه ۳۹۷,۰۰۰ ۴۰۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۲ عدد

کاتر کامیونی راهسازی تکی تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۲۸,۴۰۰ ۲۳۴,۰۰۰
۱ ماهه ۲۳۴,۶۰۰ ۲۴۰,۳۰۰
۲ ماهه ۲۴۰,۸۰۰ ۲۴۶,۶۰۰
۳ ماهه ۲۴۷,۰۰۰ ۲۵۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

ست راهسازی جعبه ای هالیمو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۲۸,۲۰۰ ۴۳۹,۳۰۰
۱ ماهه ۴۳۹,۸۰۰ ۴۵۱,۲۰۰
۲ ماهه ۴۵۱,۴۰۰ ۴۶۳,۱۰۰
۳ ماهه ۴۶۳,۰۰۰ ۴۷۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰ عدد

موتور وسپا قدرتی اسپادان

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۹۶,۸۰۰ ۴۰۷,۰۰۰
۱ ماهه ۴۰۷,۵۰۰ ۴۱۸,۰۰۰
۲ ماهه ۴۱۸,۲۰۰ ۴۲۹,۰۰۰
۳ ماهه ۴۲۹,۰۰۰ ۴۴۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

ست آتش نشانی ۲ تایی سهراب

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۶۱,۵۰۰ ۴۷۳,۶۰۰
۱ ماهه ۴۷۴,۰۰۰ ۴۸۶,۴۰۰
۲ ماهه ۴۸۶,۵۰۰ ۴۹۹,۲۰۰
۳ ماهه ۴۹۹,۰۰۰ ۵۱۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶ عدد

مینی کوهستان زرین G۲ توری

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۰۸,۹۰۰ ۳۱۷,۲۰۰
۱ ماهه ۳۱۷,۳۰۰ ۳۲۵,۸۰۰
۲ ماهه ۳۲۵,۶۰۰ ۳۳۴,۴۰۰
۳ ماهه ۳۳۴,۰۰۰ ۳۴۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

تانک قدرتی وکیومی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۲۹,۲۰۰ ۴۴۰,۳۰۰
۱ ماهه ۴۴۰,۸۰۰ ۴۵۲,۲۰۰
۲ ماهه ۴۵۲,۴۰۰ ۴۶۴,۱۰۰
۳ ماهه ۴۶۴,۰۰۰ ۴۷۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۴ عدد

بیل قدرتی وکیومی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۲۹,۲۰۰ ۴۴۰,۳۰۰
۱ ماهه ۴۴۰,۸۰۰ ۴۵۲,۲۰۰
۲ ماهه ۴۵۲,۴۰۰ ۴۶۴,۱۰۰
۳ ماهه ۴۶۴,۰۰۰ ۴۷۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۴ عدد

پراید وانت بن توی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۰۰,۷۰۰ ۲۰۶,۲۰۰
۱ ماهه ۲۰۶,۱۰۰ ۲۱۱,۸۰۰
۲ ماهه ۲۱۱,۵۰۰ ۲۱۷,۴۰۰
۳ ماهه ۲۱۷,۰۰۰ ۲۲۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۹۶ عدد
بالا