فروش عمده وسائل نقلیه در پخش اسباب بازی برادران

 • آتش بازی

  آتش بازی

 • سیسمونی

  سیسمونی

 • وسائل جنگی

  وسائل جنگی

 • دخترانه

  دخترانه

 • تابستانه

  تابستانه

 • مشاغل

  مشاغل

 • عروسک ها

  عروسک ها

 • فیگور، ربات، کوکی، انیمیشن

  فیگور، ربات،...

 • دومینو، لگوها و ساختنی ها

  دومینو، لگوها و...

 • سرگرمی و موسیقی

  سرگرمی و موسیقی

 • وسائل نقلیه

  وسائل نقلیه

 • خیابانی و بزرگ

  خیابانی و بزرگ

 • تاب، سرسره، میز، صندلی

  تاب، سرسره،...

 • چتر، زمستانی

  چتر، زمستانی

 • سایر اسباب بازی ها

  سایر اسباب بازی...

بوگاتی شارژی ۴ کانال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵,۳۴۱,۰۰۰ ۵,۴۷۱,۰۰۰
۱ ماهه ۵,۵۱۷,۰۰۰ ۵,۶۵۲,۰۰۰
۲ ماهه ۵,۶۹۳,۰۰۰ ۵,۸۳۲,۰۰۰
۳ ماهه ۵,۸۷۰,۰۰۰ ۶,۰۱۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶ عدد

ماشین روباز ۲ کانال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۰۹۳,۰۰۰ ۲,۱۴۳,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۱۶۲,۰۰۰ ۲,۲۱۴,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۲۳۱,۰۰۰ ۲,۲۸۵,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۳۰۰,۰۰۰ ۲,۳۵۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۲ عدد

ماشین پلیس ۴ کانال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۶۸۶,۰۰۰ ۲,۷۵۱,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۷۷۴,۰۰۰ ۲,۸۴۲,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۸۶۳,۰۰۰ ۲,۹۳۳,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۹۵۲,۰۰۰ ۳,۰۲۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۲ عدد

شخصیت های سنسوری شارژی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۸۷۷,۰۰۰ ۱,۹۲۱,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۹۳۹,۰۰۰ ۱,۹۸۵,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۰۰۱,۰۰۰ ۲,۰۴۸,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۰۶۳,۰۰۰ ۲,۱۱۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد

جت کنترلی سایز متوسط

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸,۷۳۰,۰۰۰ ۸,۹۴۳,۰۰۰
۱ ماهه ۹,۰۱۸,۰۰۰ ۹,۲۳۸,۰۰۰
۲ ماهه ۹,۳۰۶,۰۰۰ ۹,۵۳۳,۰۰۰
۳ ماهه ۹,۵۹۴,۰۰۰ ۹,۸۲۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶ عدد

ماشین فلزی عقب کش

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۵۳۳,۰۰۰ ۱,۵۷۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۵۸۳,۰۰۰ ۱,۶۲۲,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۶۳۴,۰۰۰ ۱,۶۷۴,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۶۸۵,۰۰۰ ۱,۷۲۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

قطار چرخ دنده ای فشاری چراغدار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۳۹۹,۰۰۰ ۱,۴۳۳,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۴۴۵,۰۰۰ ۱,۴۸۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۴۹۱,۰۰۰ ۱,۵۲۷,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۵۳۸,۰۰۰ ۱,۵۷۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۶۰ عدد

هلیکوپتر فانتزی سنسوری شارژی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۷۳۳,۰۰۰ ۱,۷۷۴,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۷۹۰,۰۰۰ ۱,۸۳۳,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۸۴۷,۰۰۰ ۱,۸۹۱,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۹۰۵,۰۰۰ ۱,۹۵۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد

هلیکوپتر سنسوری شارژی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۷۰۶,۰۰۰ ۱,۷۴۷,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۷۶۲,۰۰۰ ۱,۸۰۴,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۸۱۸,۰۰۰ ۱,۸۶۲,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۸۷۵,۰۰۰ ۱,۹۲۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد

سوپر آئودی میکس وکیومی درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۳,۵۲۰,۰۰۰ ۲۴,۱۰۰,۰۰۰
۱ ماهه ۲۴,۲۹۰,۰۰۰ ۲۴,۸۹۰,۰۰۰
۲ ماهه ۲۵,۰۷۰,۰۰۰ ۲۵,۶۹۰,۰۰۰
۳ ماهه ۲۵,۸۵۰,۰۰۰ ۲۶,۴۸۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸ عدد

ماشین شاسی عقب کش ۶ عددی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۳۷۴,۰۰۰ ۱,۳۹۶,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۴۱۹,۰۰۰ ۱,۴۴۲,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۴۶۴,۰۰۰ ۱,۴۸۸,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۵۱۰,۰۰۰ ۱,۵۳۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۹۶ عدد

ماشین راهسازی موزیکال ۳D

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۵۳۵,۰۰۰ ۱,۵۶۳,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۵۸۵,۰۰۰ ۱,۶۱۴,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۶۳۶,۰۰۰ ۱,۶۶۶,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۶۸۷,۰۰۰ ۱,۷۱۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد
بالا