لیست قیمت ماشین ، موتور ، هواپیما و قطار در پخش اسباب بازی برادران

ماشین بی ام و کنترلی triti ( شارژی )

قیمت کارتنی ۶,۶۶۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۷,۱۵۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۶ عدد

تریلر وکیومی پرشین

قیمت کارتنی ۲,۴۸۴,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲,۶۵۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴ عدد

کامیون معدن ۱۳۰ کیلو هلال تویز

قیمت کارتنی ۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲ عدد

لیفتراک بزرگ k۱

قیمت کارتنی ۲,۰۳۴,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲,۱۷۶,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۲ عدد

قطار سبز با ایستگاه

قیمت کارتنی ۲,۷۲۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲,۹۱۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

فراری کنترلی تسما ( ۴ کانال )

قیمت کارتنی ۳,۳۳۲,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳,۵۷۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۶ عدد

لندکروز کنترلی تسما ( ۴ کانال )

قیمت کارتنی ۳,۳۳۲,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳,۵۷۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۲ عدد

قطار سبز اسپادان

قیمت کارتنی ۲,۳۹۳,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲,۵۵۹,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

سوپر نیسان صندلی دار

قیمت کارتنی ۱,۲۷۹,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱,۳۷۲,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۶ عدد

ماشین بی ام و triti

قیمت کارتنی ۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱,۲۳۴,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

جیپ قدرتی بزرگ راشا

قیمت کارتنی ۱,۳۴۹,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱,۴۴۳,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۸ عدد

کامیون صحرا چادری

قیمت کارتنی ۱,۵۸۲,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱,۶۹۲,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۶ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا