لیست قیمت وسائل نقلیه در پخش اسباب بازی برادران

 • آتش بازی

  آتش بازی

 • سیسمونی

  سیسمونی

 • وسائل جنگی

  وسائل جنگی

 • دخترانه

  دخترانه

 • تابستانه

  تابستانه

 • مشاغل

  مشاغل

 • عروسک ها

  عروسک ها

 • فیگور، ربات، کوکی، انیمیشن

  فیگور، ربات،...

 • دومینو، لگوها و ساختنی ها

  دومینو، لگوها و...

 • سرگرمی و موسیقی

  سرگرمی و موسیقی

 • وسائل نقلیه

  وسائل نقلیه

 • خیابانی و بزرگ

  خیابانی و بزرگ

 • تاب، سرسره، میز، صندلی

  تاب، سرسره،...

 • چتر، زمستانی

  چتر، زمستانی

 • سایر اسباب بازی ها

  سایر اسباب بازی...

ماشین عقب کش ریز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۸,۸۰۰ ۳۹,۷۰۰
۱ ماهه ۳۹,۹۰۰ ۴۰,۸۰۰
۲ ماهه ۴۰,۹۰۰ ۴۱,۹۰۰
۳ ماهه ۴۲,۰۰۰ ۴۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴۰۰ عدد

هواپیما عقبکش ریز (وکیوم)

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۴,۴۰۰ ۴۵,۳۰۰
۱ ماهه ۴۵,۶۰۰ ۴۶,۵۰۰
۲ ماهه ۴۶,۸۰۰ ۴۷,۷۰۰
۳ ماهه ۴۸,۰۰۰ ۴۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴۰۰ عدد

هواپیما عقب کش ریز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۵,۱۰۰ ۳۶,۰۰۰
۱ ماهه ۳۶,۱۰۰ ۳۷,۰۰۰
۲ ماهه ۳۷,۰۰۰ ۳۸,۰۰۰
۳ ماهه ۳۸,۰۰۰ ۳۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰۰ عدد
بالا