قیمت عمده ماشین ، موتور ، هواپیما و قطار در پخش اسباب بازی برادران

هواپیما عقب کش ریز

قیمت کارتنی ۳۷,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۹,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۶۰۰ عدد

ماشین عقب کش ریز

قیمت کارتنی ۴۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۴۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴۰۰ عدد

ماشین مک کوئین رنگی

قیمت کارتنی ۴۷,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۴۸,۴۰۰ ریال تعداد در کارتن ۶۰ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا