لیست قیمت ورزش های کودکانه در پخش اسباب بازی برادران

 • ورزشی بزرگسال

  ورزشی بزرگسال

 • ورزش های کودکانه

  ورزش های کودکانه

 • قمقمه ، ظرف غذا ، لیوان

  قمقمه ، ظرف غذا...

 • فیجت ، اسکویشی ،میشبال

  فیجت ، اسکویشی...

توپ آپارتمانی نانو اورجینال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۹۲,۳۰۰ ۵۰۴,۱۰۰
۱ ماهه ۵۰۸,۵۰۰ ۵۲۰,۷۰۰
۲ ماهه ۵۲۴,۷۰۰ ۵۳۷,۳۰۰
۳ ماهه ۵۴۱,۰۰۰ ۵۵۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸۰ عدد

توپ آپارتمانی بزرگ

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۲۵,۹۰۰ ۵۳۸,۷۰۰
۱ ماهه ۵۴۳,۳۰۰ ۵۵۶,۴۰۰
۲ ماهه ۵۶۰,۶۰۰ ۵۷۴,۲۰۰
۳ ماهه ۵۷۸,۰۰۰ ۵۹۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰ عدد

توپ دیوانه

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۸۷,۱۰۰ ۸۰۴,۴۰۰
۱ ماهه ۸۱۳,۱۰۰ ۸۳۰,۹۰۰
۲ ماهه ۸۳۹,۰۰۰ ۸۵۷,۴۰۰
۳ ماهه ۸۶۵,۰۰۰ ۸۸۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۳ عدد

بولینگ ۶ عددی سبد دار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۷۹,۸۰۰ ۷۹۸,۹۰۰
۱ ماهه ۸۰۵,۵۰۰ ۸۲۵,۳۰۰
۲ ماهه ۸۳۱,۲۰۰ ۸۵۱,۶۰۰
۳ ماهه ۸۵۷,۰۰۰ ۸۷۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸ عدد

گلف روکارتی دلوکس

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۳۰,۷۰۰ ۷۴۹,۸۰۰
۱ ماهه ۷۵۴,۸۰۰ ۷۷۴,۵۰۰
۲ ماهه ۷۷۸,۹۰۰ ۷۹۹,۲۰۰
۳ ماهه ۸۰۳,۰۰۰ ۸۲۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۲ عدد

کیسه بوکس ارتشی سپیده

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۰۴,۱۰۰ ۵۰۴,۱۰۰
۱ ماهه ۵۲۰,۷۰۰ ۵۲۰,۷۰۰
۲ ماهه ۵۳۷,۳۰۰ ۵۳۷,۳۰۰
۳ ماهه ۵۵۴,۰۰۰ ۵۵۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸ عدد

بسکتبال سلفونی پرشین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۳۰,۶۰۰ ۶۴۷,۰۰۰
۱ ماهه ۶۵۱,۴۰۰ ۶۶۸,۳۰۰
۲ ماهه ۶۷۲,۲۰۰ ۶۸۹,۶۰۰
۳ ماهه ۶۹۳,۰۰۰ ۷۱۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۸ عدد

بسکتبال جعبه ای پرشین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۹۸,۹۰۰ ۸۱۹,۹۰۰
۱ ماهه ۸۲۵,۳۰۰ ۸۴۶,۹۰۰
۲ ماهه ۸۵۱,۶۰۰ ۸۷۳,۹۰۰
۳ ماهه ۸۷۸,۰۰۰ ۹۰۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۰ عدد

توپ فانتزی بتا new sportball

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۱۵,۱۰۰ ۶۳۰,۶۰۰
۱ ماهه ۶۳۵,۴۰۰ ۶۵۱,۴۰۰
۲ ماهه ۶۵۵,۷۰۰ ۶۷۲,۲۰۰
۳ ماهه ۶۷۶,۰۰۰ ۶۹۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

بیلیارد بن تن

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۴۵,۰۰۰ ۵۵۶,۹۰۰
۱ ماهه ۵۶۳,۰۰۰ ۵۷۵,۲۰۰
۲ ماهه ۵۸۱,۰۰۰ ۵۹۳,۶۰۰
۳ ماهه ۵۹۹,۰۰۰ ۶۱۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶ عدد

بیلیارد بن تن رو کارتی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۴۵,۰۰۰ ۵۵۶,۹۰۰
۱ ماهه ۵۶۳,۰۰۰ ۵۷۵,۲۰۰
۲ ماهه ۵۸۱,۰۰۰ ۵۹۳,۶۰۰
۳ ماهه ۵۹۹,۰۰۰ ۶۱۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۶ عدد

زمین فوتبال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۸۰,۷۰۰ ۸۰۰,۸۰۰
۱ ماهه ۸۰۶,۵۰۰ ۸۲۷,۲۰۰
۲ ماهه ۸۳۲,۲۰۰ ۸۵۳,۶۰۰
۳ ماهه ۸۵۸,۰۰۰ ۸۸۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد
بالا