لیست قیمت ورزش های کودکانه در پخش اسباب بازی برادران

 • ورزشی بزرگسال

  ورزشی بزرگسال

 • ورزش های کودکانه

  ورزش های کودکانه

 • قمقمه ، ظرف غذا ، لیوان

  قمقمه ، ظرف غذا...

 • فیجت ، اسکویشی ،میشبال

  فیجت ، اسکویشی...

توپ اسفنجی کوچک وادراتی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۳۴,۶۰۰ ۱۳۶,۵۰۰
۱ ماهه ۱۳۹,۱۰۰ ۱۴۱,۰۰۰
۲ ماهه ۱۴۳,۵۰۰ ۱۴۵,۵۰۰
۳ ماهه ۱۴۸,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲۰۰ عدد

توپ شیطونک بزرگ جعبه دار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۵۲,۸۰۰ ۱۵۶,۵۰۰
۱ ماهه ۱۵۷,۹۰۰ ۱۶۱,۶۰۰
۲ ماهه ۱۶۲,۹۰۰ ۱۶۶,۸۰۰
۳ ماهه ۱۶۸,۰۰۰ ۱۷۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

توپ هندوانه وارداتی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۷۴,۷۰۰ ۱۷۸,۳۰۰
۱ ماهه ۱۸۰,۴۰۰ ۱۸۴,۲۰۰
۲ ماهه ۱۸۶,۲۰۰ ۱۹۰,۱۰۰
۳ ماهه ۱۹۲,۰۰۰ ۱۹۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰۰ عدد

توپ هندوانه

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۲۸,۳۰۰ ۱۳۱,۰۰۰
۱ ماهه ۱۳۲,۵۰۰ ۱۳۵,۳۰۰
۲ ماهه ۱۳۶,۷۰۰ ۱۳۹,۶۰۰
۳ ماهه ۱۴۱,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰۰ عدد

توپ فوتبال بادی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۲۸,۳۰۰ ۱۳۱,۰۰۰
۱ ماهه ۱۳۲,۵۰۰ ۱۳۵,۳۰۰
۲ ماهه ۱۳۶,۷۰۰ ۱۳۹,۶۰۰
۳ ماهه ۱۴۱,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰۰ عدد

توپ آپارتمانی مخملی سایز ۱

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۷۹,۲۰۰ ۱۸۳,۸۰۰
۱ ماهه ۱۸۵,۱۰۰ ۱۸۹,۸۰۰
۲ ماهه ۱۹۱,۰۰۰ ۱۹۵,۹۰۰
۳ ماهه ۱۹۷,۰۰۰ ۲۰۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۰ عدد

توپ ساحلی ۷۰ گرمی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۷۷,۴۰۰ ۱۸۱,۰۰۰
۱ ماهه ۱۸۳,۳۰۰ ۱۸۷,۰۰۰
۲ ماهه ۱۸۹,۱۰۰ ۱۹۳,۰۰۰
۳ ماهه ۱۹۵,۰۰۰ ۱۹۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰۰ عدد

توپ ساحلی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۸۲,۰۰۰ ۱۸۵,۶۰۰
۱ ماهه ۱۸۸,۰۰۰ ۱۹۱,۷۰۰
۲ ماهه ۱۹۴,۰۰۰ ۱۹۷,۸۰۰
۳ ماهه ۲۰۰,۰۰۰ ۲۰۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰۰ عدد

توپ آپارتمانی پارچه ای کوچک

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۳۴,۶۰۰ ۱۳۷,۴۰۰
۱ ماهه ۱۳۹,۱۰۰ ۱۴۱,۹۰۰
۲ ماهه ۱۴۳,۵۰۰ ۱۴۶,۴۰۰
۳ ماهه ۱۴۸,۰۰۰ ۱۵۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۰ عدد

شیپور توپی ۳ تایی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۵۸,۳۰۰ ۱۶۱,۰۰۰
۱ ماهه ۱۶۳,۵۰۰ ۱۶۶,۳۰۰
۲ ماهه ۱۶۸,۷۰۰ ۱۷۱,۶۰۰
۳ ماهه ۱۷۴,۰۰۰ ۱۷۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸۰ عدد

چسبونک پارسینا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۵۷,۴۰۰ ۱۶۱,۹۰۰
۱ ماهه ۱۶۲,۶۰۰ ۱۶۷,۳۰۰
۲ ماهه ۱۶۷,۸۰۰ ۱۷۲,۶۰۰
۳ ماهه ۱۷۳,۰۰۰ ۱۷۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۹۶ عدد

راکت طلقی بن توی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۴۲,۸۰۰ ۱۴۶,۵۰۰
۱ ماهه ۱۴۷,۵۰۰ ۱۵۱,۳۰۰
۲ ماهه ۱۵۲,۲۰۰ ۱۵۶,۱۰۰
۳ ماهه ۱۵۷,۰۰۰ ۱۶۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۹۰ عدد
بالا