لیست قیمت لوازم ، ابزار ، ادوات شغل ها در پخش اسباب بازی برادران

پزشکی روکارتی جم تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۷۶,۸۰۰ ۱۸۳,۹۰۰
۱ چک ۱۸۴,۹۰۰ ۱۹۲,۲۰۰
۳ چک ۱۹۲,۹۰۰ ۲۰۰,۶۰۰
۵ چک ۲۰۱,۰۰۰ ۲۰۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۲ عدد

ست چرخ بستنی گلدن تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۷۱۹,۰۰۰ ۱,۸۰۴,۰۰۰
۱ چک ۱,۷۹۷,۰۰۰ ۱,۸۸۶,۰۰۰
۳ چک ۱,۸۷۵,۰۰۰ ۱,۹۶۸,۰۰۰
۵ چک ۱,۹۵۴,۰۰۰ ۲,۰۵۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶ عدد

ست کارتخوان داتو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۳۹,۶۰۰ ۳۵۵,۵۰۰
۱ چک ۳۵۵,۱۰۰ ۳۷۱,۶۰۰
۳ چک ۳۷۰,۵۰۰ ۳۸۷,۸۰۰
۵ چک ۳۸۶,۰۰۰ ۴۰۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

کیف ابزار مستر مکانیک

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۹۳,۶۰۰ ۵۱۸,۳۰۰
۱ چک ۵۱۶,۱۰۰ ۵۴۱,۸۰۰
۳ چک ۵۳۸,۵۰۰ ۵۶۵,۴۰۰
۵ چک ۵۶۱,۰۰۰ ۵۸۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

ست باغبانی گلدن تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۰۲۹,۰۰۰ ۲,۱۲۸,۰۰۰
۱ چک ۲,۱۲۱,۰۰۰ ۲,۲۲۵,۰۰۰
۳ چک ۲,۲۱۳,۰۰۰ ۲,۳۲۲,۰۰۰
۵ چک ۲,۳۰۶,۰۰۰ ۲,۴۱۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶ عدد

ماهیگیر باطری خور نلیا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۰۱۴,۰۰۰ ۱,۰۶۴,۰۰۰
۱ چک ۱,۰۶۰,۰۰۰ ۱,۱۱۳,۰۰۰
۳ چک ۱,۱۰۶,۰۰۰ ۱,۱۶۱,۰۰۰
۵ چک ۱,۱۵۳,۰۰۰ ۱,۲۱۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

پزشکی رنگارنگ مینی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۲۵,۲۰۰ ۲۳۶,۷۰۰
۱ چک ۲۳۵,۵۰۰ ۲۴۷,۴۰۰
۳ چک ۲۴۵,۷۰۰ ۲۵۸,۲۰۰
۵ چک ۲۵۶,۰۰۰ ۲۶۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۲ عدد

ست آتشنشانی جعبه ای

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۹۱,۳۰۰ ۶۲۰,۴۰۰
۱ چک ۶۱۸,۲۰۰ ۶۴۸,۶۰۰
۳ چک ۶۴۵,۱۰۰ ۶۷۶,۸۰۰
۵ چک ۶۷۲,۰۰۰ ۷۰۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

چرخ خرید ۲ در ۱ دنیز ۰۰۸۴۶

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۲۳۹,۰۰۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰
۱ چک ۱,۲۹۵,۰۰۰ ۱,۳۵۹,۰۰۰
۳ چک ۱,۳۵۱,۰۰۰ ۱,۴۱۸,۰۰۰
۵ چک ۱,۴۰۸,۰۰۰ ۱,۴۷۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

ست پزشکی کیفی درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۲۹۵,۰۰۰ ۲,۴۰۴,۰۰۰
۱ چک ۲,۳۹۹,۰۰۰ ۲,۵۱۳,۰۰۰
۳ چک ۲,۵۰۳,۰۰۰ ۲,۶۲۲,۰۰۰
۵ چک ۲,۶۰۸,۰۰۰ ۲,۷۳۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۰ عدد

سوپر مارکت ال سی من با چرخ خرید ۰۰۸۴۴

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳,۸۳۲,۰۰۰ ۴,۰۲۰,۰۰۰
۱ چک ۴,۰۰۶,۰۰۰ ۴,۲۰۳,۰۰۰
۳ چک ۴,۱۸۰,۰۰۰ ۴,۳۸۶,۰۰۰
۵ چک ۴,۳۵۵,۰۰۰ ۴,۵۶۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴ عدد

سوپرمارکت شاندیز ۰۰۸۴۵

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۹۰۵,۰۰۰ ۳,۰۴۸,۰۰۰
۱ چک ۳,۰۳۷,۰۰۰ ۳,۱۸۶,۰۰۰
۳ چک ۳,۱۶۹,۰۰۰ ۳,۳۲۵,۰۰۰
۵ چک ۳,۳۰۲,۰۰۰ ۳,۴۶۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا