لیست قیمت دومینو، لگوها و ساختنی ها در پخش اسباب بازی برادران

 • آتش بازی

  آتش بازی

 • سیسمونی

  سیسمونی

 • وسائل جنگی

  وسائل جنگی

 • دخترانه

  دخترانه

 • تابستانه

  تابستانه

 • مشاغل

  مشاغل

 • عروسک ها

  عروسک ها

 • فیگور، ربات، کوکی، انیمیشن

  فیگور، ربات،...

 • دومینو، لگوها و ساختنی ها

  دومینو، لگوها و...

 • سرگرمی و موسیقی

  سرگرمی و موسیقی

 • وسائل نقلیه

  وسائل نقلیه

 • خیابانی و بزرگ

  خیابانی و بزرگ

 • تاب، سرسره، میز، صندلی

  تاب، سرسره،...

 • چتر، زمستانی

  چتر، زمستانی

 • سایر اسباب بازی ها

  سایر اسباب بازی...

لگو سطلی ۲۷۰ تکه

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳,۰۰۶,۰۰۰ ۳,۰۸۰,۰۰۰
۱ ماهه ۳,۱۴۲,۰۰۰ ۳,۲۲۰,۰۰۰
۲ ماهه ۳,۲۷۹,۰۰۰ ۳,۳۶۰,۰۰۰
۳ ماهه ۳,۴۱۶,۰۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

لگو غول دانیال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۴۸,۱۰۰ ۲۴۸,۱۰۰
۱ ماهه ۲۵۹,۴۰۰ ۲۵۹,۴۰۰
۲ ماهه ۲۷۰,۷۰۰ ۲۷۰,۷۰۰
۳ ماهه ۲۸۲,۰۰۰ ۲۸۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

ساختنی ۲۵۲ تکه برفک های خلاق

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۵۱,۵۰۰ ۷۷۰,۰۰۰
۱ ماهه ۷۸۵,۶۰۰ ۸۰۵,۰۰۰
۲ ماهه ۸۱۹,۸۰۰ ۸۴۰,۰۰۰
۳ ماهه ۸۵۴,۰۰۰ ۸۷۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۰ عدد

بلوکه ساز ۶۰ تکه دانیال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۰۱۸,۰۰۰ ۱,۰۴۲,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۰۶۴,۰۰۰ ۱,۰۹۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۱۱۰,۰۰۰ ۱,۱۳۷,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۱۵۷,۰۰۰ ۱,۱۸۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

لگو کیفی آجری بریکس تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵,۶۰۳,۰۰۰ ۵,۷۳۰,۰۰۰
۱ ماهه ۵,۸۵۸,۰۰۰ ۵,۹۹۱,۰۰۰
۲ ماهه ۶,۱۱۳,۰۰۰ ۶,۲۵۱,۰۰۰
۳ ماهه ۶,۳۶۸,۰۰۰ ۶,۵۱۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲ عدد

میله هزار سازه ۳۰۰ تکه دانیال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۶۲,۰۰۰ ۷۷۹,۶۰۰
۱ ماهه ۷۹۶,۷۰۰ ۸۱۵,۱۰۰
۲ ماهه ۸۳۱,۳۰۰ ۸۵۰,۵۰۰
۳ ماهه ۸۶۶,۰۰۰ ۸۸۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

لگو باکس شفاف پرشین تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۷۲۵,۰۰۰ ۱,۷۶۵,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۸۰۴,۰۰۰ ۱,۸۴۵,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۸۸۲,۰۰۰ ۱,۹۲۵,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۹۶۱,۰۰۰ ۲,۰۰۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

لگو هزار کاره ۴۰ تکه دانیال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۳۹,۴۰۰ ۵۵۱,۷۰۰
۱ ماهه ۵۶۳,۹۰۰ ۵۷۶,۸۰۰
۲ ماهه ۵۸۸,۴۰۰ ۶۰۱,۹۰۰
۳ ماهه ۶۱۳,۰۰۰ ۶۲۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۶ عدد

بلوکه ساز ۴۸ تکه دانیال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۲۱,۹۰۰ ۸۴۱,۲۰۰
۱ ماهه ۸۵۹,۲۰۰ ۸۷۹,۵۰۰
۲ ماهه ۸۹۶,۶۰۰ ۹۱۷,۷۰۰
۳ ماهه ۹۳۴,۰۰۰ ۹۵۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

سازه های کودک ۱۰۰ تکه دانیال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۵۷,۰۰۰ ۵۷۰,۲۰۰
۱ ماهه ۵۸۲,۳۰۰ ۵۹۶,۱۰۰
۲ ماهه ۶۰۷,۶۰۰ ۶۲۲,۰۰۰
۳ ماهه ۶۳۳,۰۰۰ ۶۴۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۶ عدد

لگو سطلی ۳۵۰ تکه

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳,۲۲۰,۰۰۰ ۳,۳۰۰,۰۰۰
۱ ماهه ۳,۳۶۷,۰۰۰ ۳,۴۵۰,۰۰۰
۲ ماهه ۳,۵۱۳,۰۰۰ ۳,۶۰۰,۰۰۰
۳ ماهه ۳,۶۶۰,۰۰۰ ۳,۷۵۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸ عدد

لگو سطلی ۴۸ تکه

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۲۰,۹۰۰ ۵۳۳,۲۰۰
۱ ماهه ۵۴۴,۶۰۰ ۵۵۷,۵۰۰
۲ ماهه ۵۶۸,۳۰۰ ۵۸۱,۷۰۰
۳ ماهه ۵۹۲,۰۰۰ ۶۰۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۴ عدد
بالا