قیمت عمده دومینو ، لگو ها و ساختنی ها در پخش اسباب بازی برادران

چینو ساز ۱۱۲ قطعه

قیمت کارتنی ۶۶۹,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۷۱۸,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۰ عدد

چینو ساز ۲۲۰ قطعه

قیمت کارتنی ۱,۲۱۷,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱,۳۰۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۲ عدد

چینو ساز ۱۵۸ قطعه

قیمت کارتنی ۱,۰۶۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱,۱۳۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۲ عدد

چینو ساز ۲۱۰ قطعه

قیمت کارتنی ۱,۲۶۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱,۳۵۲,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۶ عدد

لگو ۲۲ تکه

قیمت کارتنی ۱۳۸,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۴۸,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۹۶ عدد

دومینو حرفه ای ۱۵۰ تکه دانیال

قیمت کارتنی ۵۱۱,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۵۴۸,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

پارک سازه ۱۷۶ تکه

قیمت کارتنی ۱,۱۶۲,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱,۲۴۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۰ عدد

ستاره دنباله دار استوانه

قیمت کارتنی ۲۳۴,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۴۴,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۵۰ عدد

کلیکس راهسازی (۹۷ قطعه)

قیمت کارتنی ۷۰۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۷۵۶,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

سازه های کودک ۱۰۰ تکه دانیال

قیمت کارتنی ۳۳۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۵۴,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۵۶ عدد

لگو ۸۰۰ تکه

قیمت کارتنی ۵,۲۵۶,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۵,۶۲۱,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲ عدد

سازه فضایی کیفی

قیمت کارتنی ۹۲۳,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۹۸۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۱ عدد

پخش عمده اسباب بازی بی بی لند، فکرآوران، درج، دانیال، بی بی بورن، تک توی، زرین، سالار، کیوان، هفت تیر طلایی

بالا