فروش عمده دومینو، لگوها و ساختنی ها در پخش اسباب بازی برادران

 • آتش بازی

  آتش بازی

 • سیسمونی

  سیسمونی

 • وسائل جنگی

  وسائل جنگی

 • دخترانه

  دخترانه

 • تابستانه

  تابستانه

 • مشاغل

  مشاغل

 • عروسک ها

  عروسک ها

 • فیگور، ربات، کوکی، انیمیشن

  فیگور، ربات،...

 • دومینو، لگوها و ساختنی ها

  دومینو، لگوها و...

 • سرگرمی و موسیقی

  سرگرمی و موسیقی

 • وسائل نقلیه

  وسائل نقلیه

 • خیابانی و بزرگ

  خیابانی و بزرگ

 • تاب، سرسره، میز، صندلی

  تاب، سرسره،...

 • چتر، زمستانی

  چتر، زمستانی

 • سایر اسباب بازی ها

  سایر اسباب بازی...

مگنت مغناطیسی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۰۰۱,۰۰۰ ۱,۰۲۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۰۳۴,۰۰۰ ۱,۰۵۳,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۰۶۷,۰۰۰ ۱,۰۸۷,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۱۲۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴۰ عدد

لگو شخصیتی آوا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۰۴۰,۰۰۰ ۱,۰۶۶,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۰۷۴,۰۰۰ ۱,۱۰۱,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۱۰۸,۰۰۰ ۱,۱۳۶,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۱۴۳,۰۰۰ ۱,۱۷۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

لگو سطلی ۲۷۰ تکه

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۹۴۲,۰۰۰ ۳,۰۱۹,۰۰۰
۱ ماهه ۳,۰۳۹,۰۰۰ ۳,۱۱۸,۰۰۰
۲ ماهه ۳,۱۳۶,۰۰۰ ۳,۲۱۸,۰۰۰
۳ ماهه ۳,۲۳۴,۰۰۰ ۳,۳۱۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

ساختنی های ۵۰۴ تکه برفک های خلاق

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۴۵۵,۰۰۰ ۱,۴۹۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۵۰۳,۰۰۰ ۱,۵۳۹,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۵۵۱,۰۰۰ ۱,۵۸۸,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۵۹۹,۰۰۰ ۱,۶۳۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۰ عدد

بلوکه ساز ۶۰ تکه دانیال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۰۲۵,۰۰۰ ۱,۰۵۱,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۰۵۹,۰۰۰ ۱,۰۸۵,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۰۹۳,۰۰۰ ۱,۱۲۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۱۲۷,۰۰۰ ۱,۱۵۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۲ عدد

لگو باکس پرشین تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۶۹۳,۰۰۰ ۱,۷۳۷,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۷۴۹,۰۰۰ ۱,۷۹۴,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۸۰۵,۰۰۰ ۱,۸۵۱,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۸۶۱,۰۰۰ ۱,۹۰۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

لگو باکس شفاف پرشین تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۵۶۱,۰۰۰ ۱,۶۰۲,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۶۱۳,۰۰۰ ۱,۶۵۵,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۶۶۴,۰۰۰ ۱,۷۰۸,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۷۱۶,۰۰۰ ۱,۷۶۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

لگو سطلی ۱۳۸ تکه پرشین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۲۴۲,۰۰۰ ۲,۳۰۰,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۳۱۶,۰۰۰ ۲,۳۷۶,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۳۹۰,۰۰۰ ۲,۴۵۲,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۴۶۴,۰۰۰ ۲,۵۲۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸ عدد

دومینو ۵۰۰ تکه جعبه ای دانیال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۵۴۲,۰۰۰ ۱,۵۸۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۵۹۳,۰۰۰ ۱,۶۳۲,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۶۴۴,۰۰۰ ۱,۶۸۴,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۶۹۵,۰۰۰ ۱,۷۳۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

بلوکه ساز ۸۰ تکه دانیال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۳۱۸,۰۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۳۶۲,۰۰۰ ۱,۳۹۴,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۴۰۵,۰۰۰ ۱,۴۳۹,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۴۴۹,۰۰۰ ۱,۴۸۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

پارک سازه ۸۰ تکه دانیال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۱۱۲,۰۰۰ ۱,۱۳۹,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۱۴۸,۰۰۰ ۱,۱۷۶,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۱۸۵,۰۰۰ ۱,۲۱۴,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۲۲۲,۰۰۰ ۱,۲۵۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

پارک سازه ۶۰ تکه دانیال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۱۳,۶۰۰ ۹۳۵,۴۰۰
۱ ماهه ۹۴۳,۷۰۰ ۹۶۶,۳۰۰
۲ ماهه ۹۷۳,۸۰۰ ۹۹۷,۱۰۰
۳ ماهه ۱,۰۰۴,۰۰۰ ۱,۰۲۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد
بالا