فروش عمده فیگورها ، حیوانات و شخصیت انیمیشن در پخش اسباب بازی برادران

فیگور کماندو سلفونی راشا

قیمت کارتنی ۱۹۶,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۰۹,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۷۸ عدد

فیگور لاک پشت نینجا

قیمت کارتنی ۱۴۳,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۵۳,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۰۰ عدد

مچ بند بن تن آتا تویز

قیمت کارتنی ۱۹۸,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۱۲,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۲۵ عدد

سرباز ۱۶ عددی و ۲ تانک

قیمت کارتنی ۱۸۶,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۹۹,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۶۰ عدد

سرباز ۱۶ عددی

قیمت کارتنی ۱۱۴,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۲۲,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۷۲ عدد

ماسک هالک

قیمت کارتنی ۱۵۴,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۶۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۷۲ عدد

فیگور نینجا تکی

قیمت کارتنی ۱۰۱,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۰۶,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۰۰ عدد

مچ بند فوتبالیست ها آتا تویز

قیمت کارتنی ۱۸۷,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۰۱,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۲۵ عدد

فیگور نینجا تکی آتا تویز

قیمت کارتنی ۱۳۲,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۴۲,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۰۰ عدد

ماسک عروسکی طلقی بسته ۱۲عددی

قیمت کارتنی ۱۳۷,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۴۳,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۵۰ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا