لیست قیمت فیگورها ، حیوانات و شخصیت انیمیشن در پخش اسباب بازی برادران

دایناسور تیرکس مفصلی آتا تویز

قیمت کارتنی ۱,۴۵۲,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱,۵۵۸,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۰ عدد

فیگور بتمن triti

قیمت کارتنی ۱,۴۳۸,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱,۵۴۳,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۹ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا