لیست قیمت خمیر بازی ، شن بازی ، اسلایم در پخش اسباب بازی برادران

 • ماژیک، ماژیک وایت برد، هایلایتر

  ماژیک، ماژیک...

 • ملزومات اداری

  ملزومات اداری

 • مداد ، مداد رنگی ، خودکار

  مداد ، مداد...

 • دفتر ، دفترچه ، کارت آموزشی

  دفتر ، دفترچه ،...

 • کیف مدرسه ، کوله پشتی مدرسه و مهد کودک ،جامدادی

  کیف مدرسه ،...

 • تراش، پاک کن، لاک غلط گیر

  تراش، پاک کن،...

 • خط کش ، شابلون ،گونیا ، نقاله

  خط کش ، شابلون...

 • خمیر بازی ، شن بازی ، اسلایم

  خمیر بازی ، شن...

 • انواع چسب

  انواع چسب

 • آبرنگ - پاستل - رنگ انگشتی

  آبرنگ - پاستل -...

خمیر کلی ۱۲ رنگ ( CLAY )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۱۶,۸۰۰ ۵۲۱,۴۰۰
۱ ماهه ۵۳۳,۹۰۰ ۵۳۸,۶۰۰
۲ ماهه ۵۵۰,۹۰۰ ۵۵۵,۸۰۰
۳ ماهه ۵۶۸,۰۰۰ ۵۷۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۰۰ عدد

خمیر بازی ۸ رنگ وکیومی با ابزار آریا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۲۰۳,۰۰۰ ۱,۲۳۳,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۲۴۲,۰۰۰ ۱,۲۷۳,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۲۸۲,۰۰۰ ۱,۳۱۴,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۳۲۲,۰۰۰ ۱,۳۵۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶ عدد

خمیر بازی ۱۲ رنگ مقوایی آریا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۰۷,۷۰۰ ۵۲۰,۵۰۰
۱ ماهه ۵۲۴,۵۰۰ ۵۳۷,۶۰۰
۲ ماهه ۵۴۱,۲۰۰ ۵۵۴,۸۰۰
۳ ماهه ۵۵۸,۰۰۰ ۵۷۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

خمیر سطلی بزرگ ۱۰ رنگ به همراه DVD آریا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۱۵۱,۰۰۰ ۱,۱۸۱,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۱۸۹,۰۰۰ ۱,۲۲۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۲۲۷,۰۰۰ ۱,۲۵۹,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۲۶۵,۰۰۰ ۱,۲۹۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶ عدد

خمیر سطلی بزرگ ۱۲ رنگ به همراه DVD آریا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۴۱۷,۰۰۰ ۱,۴۵۲,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۴۶۴,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۵۱۱,۰۰۰ ۱,۵۴۸,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۵۵۸,۰۰۰ ۱,۵۹۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸ عدد

خمیر بازی ۶ رنگ سطلی آریا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۲۹,۰۰۰ ۸۴۹,۹۰۰
۱ ماهه ۸۵۶,۳۰۰ ۸۷۷,۹۰۰
۲ ماهه ۸۸۳,۶۰۰ ۹۰۵,۹۰۰
۳ ماهه ۹۱۱,۰۰۰ ۹۳۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

خمیر بازی ۱۲ رنگ وکیومی با ابزار آریا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۵۸,۹۰۰ ۷۷۸,۰۰۰
۱ ماهه ۷۸۳,۹۰۰ ۸۰۳,۷۰۰
۲ ماهه ۸۰۸,۹۰۰ ۸۲۹,۳۰۰
۳ ماهه ۸۳۴,۰۰۰ ۸۵۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶ عدد

خمیر ۱۰ رنگ وکیومی با ابزار آریا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۸۷,۹۰۰ ۷۰۵,۲۰۰
۱ ماهه ۷۱۰,۶۰۰ ۷۲۸,۵۰۰
۲ ماهه ۷۳۳,۳۰۰ ۷۵۱,۷۰۰
۳ ماهه ۷۵۶,۰۰۰ ۷۷۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶ عدد

خمیر بازی ۶ رنگ وکیومی آریا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۷۷,۸۰۰ ۵۹۲,۴۰۰
۱ ماهه ۵۹۶,۹۰۰ ۶۱۱,۹۰۰
۲ ماهه ۶۱۵,۹۰۰ ۶۳۱,۴۰۰
۳ ماهه ۶۳۵,۰۰۰ ۶۵۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶ عدد

خمیر بازی ۷ رنگ مقوایی آریا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۰۵,۷۰۰ ۳۱۳,۹۰۰
۱ ماهه ۳۱۵,۸۰۰ ۳۲۴,۳۰۰
۲ ماهه ۳۲۵,۹۰۰ ۳۳۴,۶۰۰
۳ ماهه ۳۳۶,۰۰۰ ۳۴۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

خمیر سطلی بزرگ لیا آریا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۴۳۶,۰۰۰ ۲,۴۹۷,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۵۱۷,۰۰۰ ۲,۵۸۰,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۵۹۷,۰۰۰ ۲,۶۶۲,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۶۷۸,۰۰۰ ۲,۷۴۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶ عدد

خمیر بازی سطلی بزرگ کیا ( آریا )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۴۳۶,۰۰۰ ۲,۴۹۷,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۵۱۷,۰۰۰ ۲,۵۸۰,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۵۹۷,۰۰۰ ۲,۶۶۲,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۶۷۸,۰۰۰ ۲,۷۴۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶ عدد
بالا