فروش عمده خمیر بازی ، شن بازی ، اسلایم در پخش اسباب بازی برادران

خمیر بازی ۸ رنگ وکیومی با ابزار آریا

قیمت کارتنی ۱,۲۳۳,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱,۳۲۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۶ عدد

خمیر بازی ۱۲ رنگ مقوایی آریا

قیمت کارتنی ۵۲۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۵۵۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

خمیر سطلی بزرگ ۱۰ رنگ به همراه DVD آریا

قیمت کارتنی ۱,۲۳۳,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱,۳۲۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۶ عدد

خمیر سطلی بزرگ ۱۲ رنگ به همراه DVD آریا

قیمت کارتنی ۱,۴۵۲,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱,۵۵۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۸ عدد

خمیر بازی ۶ رنگ سطلی آریا

قیمت کارتنی ۸۴۹,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۹۰۹,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۸ عدد

اسلایم میکس پانی

قیمت کارتنی ۷۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۷۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۸ عدد

اسلایم کریستالی پانی

قیمت کارتنی ۷۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۷۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۸ عدد

اسلایم ابروباد پانی

قیمت کارتنی ۷۷,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۷۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۸ عدد

اسلایم فلورسنت پانی

قیمت کارتنی ۷۷,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۷۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۸ عدد

اسلایم کوه یخ پانی

قیمت کارتنی ۷۷,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۷۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۸ عدد

اسلایم پاستیلی پانی

قیمت کارتنی ۷۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۷۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۸ عدد

اسلایم کهکشانی پانی

قیمت کارتنی ۷۷,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۷۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۸ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا