لیست قیمت خمیر بازی ، شن بازی ، اسلایم در پخش اسباب بازی برادران

واتر اسلایم حبابی

قیمت کارتنی ۱۷۶,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۸۸,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۸ عدد

واتر اسلایم بی ادب کوچک ODDY

قیمت کارتنی ۶۱,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۶۱,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۱۶ عدد

واتر اسلایم بی ادب بزرگ ODDY

قیمت کارتنی ۷۱,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۷۱,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

اسلایم گلکسی هوبی

قیمت کارتنی ۱۰۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۰۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۶ عدد

اسلایم اکلیلی هوبی

قیمت کارتنی ۱۰۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۰۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۶ عدد

اسلایم دونه برفی هوبی

قیمت کارتنی ۱۰۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۰۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۶ عدد

واتر اسلایم نوتلا هوبی

قیمت کارتنی ۱۲۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۲۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۸ عدد

اسلایم رنگی هوبی

قیمت کارتنی ۱۰۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۰۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۶ عدد

اسلایم استوانه ای هوبی

قیمت کارتنی ۲۵۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۵۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

واتر اسلایم هوبی

قیمت کارتنی ۱۲۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۲۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۶۰ عدد

اسلایم کره ای هوبی

قیمت کارتنی ۱۵۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۵۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۶ عدد

واتر اسلایم ابرو بادکویین

قیمت کارتنی ۹۹,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۹۹,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۸ عدد

پخش عمده اسباب بازی بی بی لند، فکرآوران، درج، دانیال، بی بی بورن، تک توی، زرین، سالار، کیوان، هفت تیر طلایی

بالا