قیمت عمده محصولات اسباب بازی های خارجی در پخش اسباب بازی برادران

هواپیما عقبکش ریز (وکیوم)

قیمت کارتنی ۶۷,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۷۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴۰۰ عدد

دستگاه منگنه کوچک

قیمت کارتنی ۶۲,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۶۶,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۰۰۰ عدد

جاکلیدی بابا نوئل

قیمت کارتنی ۹۱,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۹۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۲۰ عدد

سوت فلزی

قیمت کارتنی ۹۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۹۶,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۲۰۰ عدد

پرتک ۲ چراغ

قیمت کارتنی ۶۲,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۶۶,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۲۰۰ عدد

عروسک انگشتی حشرات

قیمت کارتنی ۶۶,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۷۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۸۶۴ عدد

جغجغه خارجی جور

قیمت کارتنی ۹۲,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۹۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۰۰ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا