قیمت عمده محصولات اسباب بازی های خارجی در پخش اسباب بازی برادران

ماشین آتشنشانی قدرتی

قیمت کارتنی ۵۴۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۵۷۳,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴۰ عدد

ماشین فنری ۲ موتوره دایناسور و...

قیمت کارتنی ۹۰۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۹۵۸,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۱۶ عدد

ماشین حیوانات قدرتی

قیمت کارتنی ۶۶۲,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۷۰۱,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

ماشین ارتشی قدرتی

قیمت کارتنی ۵۴۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۵۷۳,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴۰ عدد

ماشین فلزی تک جعبه ( خارجی )

قیمت کارتنی ۷۶۳,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۸۰۸,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد

ماشین طرح فلز

قیمت کارتنی ۶۳۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۶۷۲,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۱۶ عدد

هواپیما قدرتی ۲ پروانه

قیمت کارتنی ۶۴۸,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۶۸۶,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۱۶ عدد

دستکش دخترانه عروسک خرسی

قیمت کارتنی ۹۱۹,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۹۸۳,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۸۸ عدد

دستکش طرح طوطی

قیمت کارتنی ۸۷۴,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۹۳۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۸۸ عدد

دستکش پسرانه

قیمت کارتنی ۵۱۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۵۴۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۸۸ عدد

دستکش بچه گانه طرح گوزن

قیمت کارتنی ۹۵۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱,۰۱۱,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۸۸ عدد

دستکش طرح دایناسور

قیمت کارتنی ۷۳۱,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۷۸۲,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۸۸ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا