فروش عمده محصولات اسباب بازی های خارجی در پخش اسباب بازی برادران

فیجت پرنده

قیمت کارتنی ۳۲۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۴۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

تفنگ حرارتی کوچک (خارجی)

قیمت کارتنی ۴۳۴,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۴۵۶,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۰ عدد

فیجت سگ خاک ژله ای

قیمت کارتنی ۲۸۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۹۶,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

اردک حمام خارجی

قیمت کارتنی ۳۴۹,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۶۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۰۰ عدد

کایت رنگین کمان عرض ۸۵

قیمت کارتنی ۲۶۳,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۷۹,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۶۰۰ عدد

پرنده کوکی جور

قیمت کارتنی ۳۲۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۴۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۱۶ عدد

فیجت سیب زمینی

قیمت کارتنی ۳۹۹,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۴۲۲,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

فیجت کرونا

قیمت کارتنی ۳۵۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۷۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

فیجت کاکتوس

قیمت کارتنی ۳۵۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۷۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

مرغ نالان خارجی

قیمت کارتنی ۳۲۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۴۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴۰ عدد

فیجت دایناسور

قیمت کارتنی ۴۰۶,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۴۲۹,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

فیجت عنکبوت خامه ای پاستیلی

قیمت کارتنی ۳۹۲,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۴۱۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا