قیمت عمده محصولات اسباب بازی های خارجی در پخش اسباب بازی برادران

توپ ساحلی

قیمت کارتنی ۱۷۶,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۸۳,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۰۰ عدد

حوله جادویی

قیمت کارتنی ۱۳۸,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۴۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۵۰۰ عدد

تل پاپیونی چراغدار

قیمت کارتنی ۱۷۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۸۶,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۸۰ عدد

میشبال دونه اناری

قیمت کارتنی ۱۵۶,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۶۶,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۸۸ عدد

فیجت یویو ایموجی

قیمت کارتنی ۱۸۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۹۲,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

له شو لامپ

قیمت کارتنی ۱۴۳,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۵۳,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۸۸ عدد

جاکلیدی خرس love

قیمت کارتنی ۱۸۲,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۹۳,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۷۲۰ عدد

لیزر ۴ کاره روکارتی

قیمت کارتنی ۱۷۲,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۸۳,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۲۰۰ عدد

جاکلیدی لی لی پوت

قیمت کارتنی ۱۴۲,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۵۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴۰ عدد

نرمالو

قیمت کارتنی ۱۳۴,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۴۳,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۳۱ عدد

فیجت جاکلیدی موز

قیمت کارتنی ۱۸۶,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۹۸,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۵۷۶ عدد

فیجت خرس کریستالی

قیمت کارتنی ۱۶۷,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۷۸,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا