فروش عمده تولیدات اسباب بازی های خارجی در پخش اسباب بازی برادران

 • مداد ، مداد رنگی ، خودکار

  مداد ، مداد...

 • دفتر ، دفترچه ، کارت آموزشی

  دفتر ، دفترچه ،...

 • کیف مدرسه ، کوله پشتی مدرسه و مهد کودک ،جامدادی

  کیف مدرسه ،...

 • تراش، پاک کن، لاک غلط گیر

  تراش، پاک کن،...

 • خط کش ، شابلون ،گونیا ، نقاله

  خط کش ، شابلون...

 • خمیر بازی ، شن بازی ، اسلایم

  خمیر بازی ، شن...

 • انواع چسب

  انواع چسب

 • آبرنگ - پاستل - رنگ انگشتی

  آبرنگ - پاستل -...

سوزن توپ

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۱,۴۰۰ ۱۲,۳۰۰
۱ ماهه ۱۱,۹۰۰ ۱۲,۸۰۰
۲ ماهه ۱۲,۴۰۰ ۱۳,۴۰۰
۳ ماهه ۱۳,۰۰۰ ۱۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۰۰۰ عدد

فوت فوتک سوتی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۵,۸۰۰ ۱۶,۷۰۰
۱ ماهه ۱۶,۵۰۰ ۱۷,۴۰۰
۲ ماهه ۱۷,۲۰۰ ۱۸,۲۰۰
۳ ماهه ۱۸,۰۰۰ ۱۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۰۰۰ عدد

ماشین عقب کش ریز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۱,۳۰۰ ۴۲,۲۰۰
۱ ماهه ۴۳,۲۰۰ ۴۴,۱۰۰
۲ ماهه ۴۵,۱۰۰ ۴۶,۰۰۰
۳ ماهه ۴۷,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴۰۰ عدد

تتو ورقی متنوع

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۵,۲۰۰ ۳۶,۰۰۰
۱ ماهه ۳۶,۸۰۰ ۳۷,۷۰۰
۲ ماهه ۳۸,۴۰۰ ۳۹,۳۰۰
۳ ماهه ۴۰,۰۰۰ ۴۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴۰۰ عدد

هواپیما عقب کش ریز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۸,۷۰۰ ۳۹,۶۰۰
۱ ماهه ۴۰,۴۰۰ ۴۱,۴۰۰
۲ ماهه ۴۲,۲۰۰ ۴۳,۲۰۰
۳ ماهه ۴۴,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰۰ عدد

فنر چاپی ۳/۵ سانتی متر

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۲,۵۰۰ ۳۳,۴۰۰
۱ ماهه ۳۴,۰۰۰ ۳۴,۹۰۰
۲ ماهه ۳۵,۵۰۰ ۳۶,۴۰۰
۳ ماهه ۳۷,۰۰۰ ۳۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۸۸۰ عدد

آدامس شوخی حشرات

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۴,۳۰۰ ۳۴,۳۰۰
۱ ماهه ۳۵,۸۰۰ ۳۵,۸۰۰
۲ ماهه ۳۷,۴۰۰ ۳۷,۴۰۰
۳ ماهه ۳۹,۰۰۰ ۳۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴۰ عدد
بالا