لیست قیمت محصولات اسباب بازی های خارجی در پخش اسباب بازی برادران

هواپیما عقب کش ریز

قیمت کارتنی ۳۷,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۹,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۶۰۰ عدد

ماشین عقب کش ریز

قیمت کارتنی ۴۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۴۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴۰۰ عدد

تتو ورقی متنوع

قیمت کارتنی ۴۱,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۴۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴۰۰ عدد

فنر چاپی ۳/۵ سانتی متر

قیمت کارتنی ۳۷,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۹,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۸۸۰ عدد

آدامس شوخی حشرات

قیمت کارتنی ۳۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۸,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۴۴۰ عدد

سوزن توپ

قیمت کارتنی ۶,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۵۰۰ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا