فروش عمده خمیر بازی ، شن بازی ، اسلایم در پخش اسباب بازی برادران

خمیر بازی ۱۲ رنگ مقوایی آریا

قیمت کارتنی ۵۲۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۵۵۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

خمیر بازی ۶ رنگ سطلی آریا

قیمت کارتنی ۸۴۹,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۹۰۹,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۸ عدد

خمیر بازی ۱۲ رنگ وکیومی با ابزار آریا

قیمت کارتنی ۷۷۶,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۸۳۱,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۶ عدد

خمیر ۱۰ رنگ وکیومی با ابزار آریا

قیمت کارتنی ۷۰۴,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۷۵۴,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۶ عدد

خمیر بازی ۶ رنگ وکیومی آریا

قیمت کارتنی ۵۹۲,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۶۳۴,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۶ عدد

خمیر بازی ۱۰ رنگ وکیومی آریا

قیمت کارتنی ۵۸۱,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۶۲۲,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۶۰ عدد

خمیر بازی ۵ رنگ سطلی قوام بالا آریا

قیمت کارتنی ۷۰۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۷۵۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۸ عدد

شن جادویی ۱.۵ کیلو (۶ قالب)

قیمت کارتنی ۵۹۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۶۲۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۲ عدد

شن جادویی ۲ کیلو

قیمت کارتنی ۹۵۱,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱,۰۲۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۶ عدد

شن جادویی ۷۵۰ گرم

قیمت کارتنی ۵۱۲,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۵۴۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۸ عدد

شن جادویی ۱ کیلو

قیمت کارتنی ۵۷۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۶۱۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۶ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا