فروش عمده خمیر بازی ، شن بازی ، اسلایم در پخش اسباب بازی برادران

 • ماژیک، ماژیک وایت برد، هایلایتر

  ماژیک، ماژیک...

 • ملزومات اداری

  ملزومات اداری

 • مداد ، مداد رنگی ، خودکار

  مداد ، مداد...

 • دفتر ، دفترچه ، کارت آموزشی

  دفتر ، دفترچه ،...

 • کیف مدرسه ، کوله پشتی مدرسه و مهد کودک ،جامدادی

  کیف مدرسه ،...

 • تراش، پاک کن، لاک غلط گیر

  تراش، پاک کن،...

 • خط کش ، شابلون ،گونیا ، نقاله

  خط کش ، شابلون...

 • خمیر بازی ، شن بازی ، اسلایم

  خمیر بازی ، شن...

 • انواع چسب

  انواع چسب

 • آبرنگ - پاستل - رنگ انگشتی

  آبرنگ - پاستل -...

خمیر کلی ۱۲ رنگ ( CLAY )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۱۶,۸۰۰ ۵۲۱,۴۰۰
۱ ماهه ۵۳۳,۹۰۰ ۵۳۸,۶۰۰
۲ ماهه ۵۵۰,۹۰۰ ۵۵۵,۸۰۰
۳ ماهه ۵۶۸,۰۰۰ ۵۷۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۰۰ عدد

خمیر بازی ۱۲ رنگ مقوایی آریا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۰۷,۷۰۰ ۵۲۰,۵۰۰
۱ ماهه ۵۲۴,۵۰۰ ۵۳۷,۶۰۰
۲ ماهه ۵۴۱,۲۰۰ ۵۵۴,۸۰۰
۳ ماهه ۵۵۸,۰۰۰ ۵۷۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

خمیر بازی ۱۲ رنگ وکیومی با ابزار آریا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۵۸,۹۰۰ ۷۷۸,۰۰۰
۱ ماهه ۷۸۳,۹۰۰ ۸۰۳,۷۰۰
۲ ماهه ۸۰۸,۹۰۰ ۸۲۹,۳۰۰
۳ ماهه ۸۳۴,۰۰۰ ۸۵۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶ عدد

خمیر ۱۰ رنگ وکیومی با ابزار آریا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۸۷,۹۰۰ ۷۰۵,۲۰۰
۱ ماهه ۷۱۰,۶۰۰ ۷۲۸,۵۰۰
۲ ماهه ۷۳۳,۳۰۰ ۷۵۱,۷۰۰
۳ ماهه ۷۵۶,۰۰۰ ۷۷۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶ عدد

خمیر بازی ۶ رنگ وکیومی آریا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۷۷,۸۰۰ ۵۹۲,۴۰۰
۱ ماهه ۵۹۶,۹۰۰ ۶۱۱,۹۰۰
۲ ماهه ۶۱۵,۹۰۰ ۶۳۱,۴۰۰
۳ ماهه ۶۳۵,۰۰۰ ۶۵۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶ عدد

خمیر بازی ۱۰ رنگ وکیومی آریا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۳۲,۳۰۰ ۵۴۶,۰۰۰
۱ ماهه ۵۴۹,۹۰۰ ۵۶۴,۰۰۰
۲ ماهه ۵۶۷,۴۰۰ ۵۸۲,۰۰۰
۳ ماهه ۵۸۵,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

خمیر بازی ۵ رنگ سطلی قوام بالا آریا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۸۹,۷۰۰ ۷۰۶,۱۰۰
۱ ماهه ۷۱۲,۵۰۰ ۷۲۹,۴۰۰
۲ ماهه ۷۳۵,۲۰۰ ۷۵۲,۷۰۰
۳ ماهه ۷۵۸,۰۰۰ ۷۷۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

شن جادویی ۷۵۰ گرم

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۷۲,۲۰۰ ۴۸۲,۳۰۰
۱ ماهه ۴۸۷,۸۰۰ ۴۹۸,۲۰۰
۲ ماهه ۵۰۳,۴۰۰ ۵۱۴,۱۰۰
۳ ماهه ۵۱۹,۰۰۰ ۵۳۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۷ عدد

شن جادویی ۱ کیلویی ( ۴ رنگ )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۶۸,۷۰۰ ۵۸۱,۴۰۰
۱ ماهه ۵۸۷,۵۰۰ ۶۰۰,۶۰۰
۲ ماهه ۶۰۶,۲۰۰ ۶۱۹,۸۰۰
۳ ماهه ۶۲۵,۰۰۰ ۶۳۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۶ عدد

خمیر بازی سطلی ۶ رنگ CBS

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۸۲,۵۰۰ ۶۹۸,۸۰۰
۱ ماهه ۷۰۵,۰۰۰ ۷۲۱,۹۰۰
۲ ماهه ۷۲۷,۵۰۰ ۷۴۴,۹۰۰
۳ ماهه ۷۵۰,۰۰۰ ۷۶۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

خمیر ۴ رنگ لیوانی آریا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۳۳,۳۰۰ ۶۴۸,۸۰۰
۱ ماهه ۶۵۴,۲۰۰ ۶۷۰,۲۰۰
۲ ماهه ۶۷۵,۱۰۰ ۶۹۱,۶۰۰
۳ ماهه ۶۹۶,۰۰۰ ۷۱۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

خمیر پازل آریا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۳۸,۹۰۰ ۷۵۸,۰۰۰
۱ ماهه ۷۶۳,۲۰۰ ۷۸۳,۰۰۰
۲ ماهه ۷۸۷,۶۰۰ ۸۰۸,۰۰۰
۳ ماهه ۸۱۲,۰۰۰ ۸۳۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶ عدد
بالا