لیست قیمت خمیر بازی ، شن بازی ، اسلایم در پخش اسباب بازی برادران

خمیر بازی ۷ رنگ مقوایی آریا

قیمت کارتنی ۳۱۳,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۳۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

خمیر بازی ۱۰ رنگ مقوایی آریا

قیمت کارتنی ۴۲۴,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۴۵۴,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

خمیر بازی ۶ رنگ مقوایی آریا

قیمت کارتنی ۲۸۸,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۰۹,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

پک اسلایم ساز کوئین

قیمت کارتنی ۳۱۱,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۲۹,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۵۴ عدد

اسلایم آیس پک کوئین

قیمت کارتنی ۲۳۸,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۵۳,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۵ عدد

واتر اسلایم ابروباد استوانه کوئین

قیمت کارتنی ۲۳۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۳۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۰ عدد

شن جادویی ۷۵۰ گرم

قیمت کارتنی ۴۲۱,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۴۴۴,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۷ عدد

اسلایم ابروباد استوانه کوئین

قیمت کارتنی ۲۳۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۳۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۰ عدد

شن جادویی ۱ کیلویی ( ۴ رنگ )

قیمت کارتنی ۴۷۳,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۵۰۱,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۶ عدد

واتر اسلایم باب اسفنجی ۷۰۰ گرمی

قیمت کارتنی ۳۰۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۰۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۶ عدد

اسلایم ابروبادی استوانه ODDY

قیمت کارتنی ۲۴۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۴۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

اسلایم آیس پک هوبی

قیمت کارتنی ۳۲۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۲۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۰ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا