فروش عمده خمیر بازی ، شن بازی ، اسلایم در پخش اسباب بازی برادران

 • مداد ، مداد رنگی ، خودکار

  مداد ، مداد...

 • دفتر ، دفترچه ، کارت آموزشی

  دفتر ، دفترچه ،...

 • کیف مدرسه ، کوله پشتی مدرسه و مهد کودک ،جامدادی

  کیف مدرسه ،...

 • تراش، پاک کن، لاک غلط گیر

  تراش، پاک کن،...

 • خط کش ، شابلون ،گونیا ، نقاله

  خط کش ، شابلون...

 • خمیر بازی ، شن بازی ، اسلایم

  خمیر بازی ، شن...

 • انواع چسب

  انواع چسب

 • آبرنگ - پاستل - رنگ انگشتی

  آبرنگ - پاستل -...

خمیر بازی ۷ رنگ مقوایی آریا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۹۹,۲۰۰ ۳۰۷,۱۰۰
۱ ماهه ۳۱۲,۸۰۰ ۳۲۱,۰۰۰
۲ ماهه ۳۲۶,۴۰۰ ۳۳۵,۰۰۰
۳ ماهه ۳۴۰,۰۰۰ ۳۴۹,۰۰۰
مشاهده قیمت جشنواره و شرایط پرداخت آریا

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

خمیر بازی ۱۰ رنگ مقوایی آریا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۰۵,۶۰۰ ۴۱۵,۳۰۰
۱ ماهه ۴۲۴,۱۰۰ ۴۳۴,۲۰۰
۲ ماهه ۴۴۲,۵۰۰ ۴۵۳,۱۰۰
۳ ماهه ۴۶۱,۰۰۰ ۴۷۲,۰۰۰
مشاهده قیمت جشنواره و شرایط پرداخت آریا

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

خمیر بازی ۶ رنگ مقوایی آریا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۷۵,۴۰۰ ۲۸۲,۴۰۰
۱ ماهه ۲۸۷,۹۰۰ ۲۹۵,۳۰۰
۲ ماهه ۳۰۰,۴۰۰ ۳۰۸,۱۰۰
۳ ماهه ۳۱۳,۰۰۰ ۳۲۱,۰۰۰
مشاهده قیمت جشنواره و شرایط پرداخت آریا

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

شن جادویی ۷۵۰ گرم

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۲۲,۴۰۰ ۴۳۲,۰۰۰
۱ ماهه ۴۴۱,۶۰۰ ۴۵۱,۷۰۰
۲ ماهه ۴۶۰,۸۰۰ ۴۷۱,۳۰۰
۳ ماهه ۴۸۰,۰۰۰ ۴۹۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۷ عدد

اسلایم ابروباد استوانه کوئین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۰۵,۹۰۰ ۲۰۵,۹۰۰
۱ ماهه ۲۱۵,۲۰۰ ۲۱۵,۲۰۰
۲ ماهه ۲۲۴,۶۰۰ ۲۲۴,۶۰۰
۳ ماهه ۲۳۴,۰۰۰ ۲۳۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۰ عدد

اسلایم آیس پک کوچک بازیکسو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۳۷,۶۰۰ ۲۳۷,۶۰۰
۱ ماهه ۲۴۸,۴۰۰ ۲۴۸,۴۰۰
۲ ماهه ۲۵۹,۲۰۰ ۲۵۹,۲۰۰
۳ ماهه ۲۷۰,۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۰ عدد

اسلایم آیس پک متوسط بازیکسو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۷۱,۰۰۰ ۲۷۱,۰۰۰
۱ ماهه ۲۸۳,۳۰۰ ۲۸۳,۳۰۰
۲ ماهه ۲۹۵,۶۰۰ ۲۹۵,۶۰۰
۳ ماهه ۳۰۸,۰۰۰ ۳۰۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۰ عدد

خمیر کلی طرح کلبه

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۹۱,۶۰۰ ۳۹۹,۵۰۰
۱ ماهه ۴۰۹,۴۰۰ ۴۱۷,۶۰۰
۲ ماهه ۴۲۷,۲۰۰ ۴۳۵,۸۰۰
۳ ماهه ۴۴۵,۰۰۰ ۴۵۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

اسلایم خرسی ۵۰۰ کوئین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۸۳,۰۰۰ ۱۸۳,۰۰۰
۱ ماهه ۱۹۱,۳۰۰ ۱۹۱,۳۰۰
۲ ماهه ۱۹۹,۶۰۰ ۱۹۹,۶۰۰
۳ ماهه ۲۰۸,۰۰۰ ۲۰۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰ عدد

خمیر کلی ۱۲ رنگ ( CLAY )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۲۲,۹۰۰ ۳۳۰,۰۰۰
۱ ماهه ۳۳۷,۶۰۰ ۳۴۵,۰۰۰
۲ ماهه ۳۵۲,۳۰۰ ۳۶۰,۰۰۰
۳ ماهه ۳۶۷,۰۰۰ ۳۷۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۰ عدد

دبل اسلایم ۳۵۰ گرمی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۹۳,۶۰۰ ۱۹۳,۶۰۰
۱ ماهه ۲۰۲,۴۰۰ ۲۰۲,۴۰۰
۲ ماهه ۲۱۱,۲۰۰ ۲۱۱,۲۰۰
۳ ماهه ۲۲۰,۰۰۰ ۲۲۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

اسلایم عسل کوئین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۹۱,۸۰۰ ۱۹۱,۸۰۰
۱ ماهه ۲۰۰,۵۰۰ ۲۰۰,۵۰۰
۲ ماهه ۲۰۹,۲۰۰ ۲۰۹,۲۰۰
۳ ماهه ۲۱۸,۰۰۰ ۲۱۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۰ عدد
بالا