لیست قیمت سرگرمی و موسیقی در پخش اسباب بازی برادران

 • آتش بازی

  آتش بازی

 • سیسمونی

  سیسمونی

 • وسائل جنگی

  وسائل جنگی

 • دخترانه

  دخترانه

 • تابستانه

  تابستانه

 • مشاغل

  مشاغل

 • عروسک ها

  عروسک ها

 • فیگور، ربات، کوکی، انیمیشن

  فیگور، ربات،...

 • دومینو، لگوها و ساختنی ها

  دومینو، لگوها و...

 • سرگرمی و موسیقی

  سرگرمی و موسیقی

 • وسائل نقلیه

  وسائل نقلیه

 • خیابانی و بزرگ

  خیابانی و بزرگ

 • تاب، سرسره، میز، صندلی

  تاب، سرسره،...

 • چتر، زمستانی

  چتر، زمستانی

 • سایر اسباب بازی ها

  سایر اسباب بازی...

ارگ کلبه وارداتی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۱۴,۴۰۰ ۸۲۹,۰۰۰
۱ ماهه ۸۴۱,۳۰۰ ۸۵۶,۳۰۰
۲ ماهه ۸۶۸,۱۰۰ ۸۸۳,۶۰۰
۳ ماهه ۸۹۵,۰۰۰ ۹۱۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۸۸ عدد

ماربل شوت وارداتی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۲۶,۸۰۰ ۵۳۵,۰۰۰
۱ ماهه ۵۴۴,۲۰۰ ۵۵۲,۷۰۰
۲ ماهه ۵۶۱,۶۰۰ ۵۷۰,۳۰۰
۳ ماهه ۵۷۹,۰۰۰ ۵۸۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸۰ عدد

بادکنک با تلمبه وارداتی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۵۶,۰۰۰ ۵۶۶,۹۰۰
۱ ماهه ۵۷۴,۳۰۰ ۵۸۵,۶۰۰
۲ ماهه ۵۹۲,۶۰۰ ۶۰۴,۳۰۰
۳ ماهه ۶۱۱,۰۰۰ ۶۲۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴۰ عدد

گیم ۹۹۹۹

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۲۱,۶۰۰ ۷۳۹,۸۰۰
۱ ماهه ۷۴۵,۴۰۰ ۷۶۴,۲۰۰
۲ ماهه ۷۶۹,۲۰۰ ۷۸۸,۶۰۰
۳ ماهه ۷۹۳,۰۰۰ ۸۱۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۸۸ عدد

گیتار موزیکال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۱۱,۶۰۰ ۷۲۵,۲۰۰
۱ ماهه ۷۳۵,۰۰۰ ۷۴۹,۱۰۰
۲ ماهه ۷۵۸,۵۰۰ ۷۷۳,۰۰۰
۳ ماهه ۷۸۲,۰۰۰ ۷۹۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۸۸ عدد

ست ارگ و عینک و ساعت

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۶۲,۶۰۰ ۸۷۹,۰۰۰
۱ ماهه ۸۹۱,۱۰۰ ۹۰۸,۰۰۰
۲ ماهه ۹۱۹,۵۰۰ ۹۳۷,۰۰۰
۳ ماهه ۹۴۸,۰۰۰ ۹۶۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴۰ عدد

بادکنک بالونز ۱۱۱ عددی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۱۲,۴۰۰ ۶۲۲,۴۰۰
۱ ماهه ۶۳۲,۶۰۰ ۶۴۲,۹۰۰
۲ ماهه ۶۵۲,۸۰۰ ۶۶۳,۴۰۰
۳ ماهه ۶۷۳,۰۰۰ ۶۸۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۰۰ عدد

چرخ و فلک دستی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۶۹,۷۰۰ ۶۷۸,۸۰۰
۱ ماهه ۶۹۱,۸۰۰ ۷۰۱,۲۰۰
۲ ماهه ۷۱۳,۹۰۰ ۷۲۳,۶۰۰
۳ ماهه ۷۳۶,۰۰۰ ۷۴۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۷۶ عدد

فلوت تک جعبه بزرگ اسپادان

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۴۱,۴۰۰ ۵۵۵,۱۰۰
۱ ماهه ۵۵۹,۳۰۰ ۵۷۳,۴۰۰
۲ ماهه ۵۷۷,۱۰۰ ۵۹۱,۷۰۰
۳ ماهه ۵۹۵,۰۰۰ ۶۱۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۴ عدد

تبلت ۸.۵ اینچ رنگی پاندا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۰۵,۲۰۰ ۷۲۲,۵۰۰
۱ ماهه ۷۲۸,۵۰۰ ۷۴۶,۳۰۰
۲ ماهه ۷۵۱,۷۰۰ ۷۷۰,۱۰۰
۳ ماهه ۷۷۵,۰۰۰ ۷۹۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۰ عدد

چیپس شوخی پرشی کوئین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۵۵,۹۰۰ ۴۶۵,۰۰۰
۱ ماهه ۴۷۰,۹۰۰ ۴۸۰,۳۰۰
۲ ماهه ۴۸۵,۹۰۰ ۴۹۵,۶۰۰
۳ ماهه ۵۰۱,۰۰۰ ۵۱۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۰ عدد

حباب ساز تفنگی درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۱۴,۳۰۰ ۷۳۲,۵۰۰
۱ ماهه ۷۳۷,۹۰۰ ۷۵۶,۷۰۰
۲ ماهه ۷۶۱,۴۰۰ ۷۸۰,۸۰۰
۳ ماهه ۷۸۵,۰۰۰ ۸۰۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۴ عدد
بالا