خرید عمده سرگرمی و موسیقی در پخش اسباب بازی برادران

 • آتش بازی

  آتش بازی

 • سیسمونی

  سیسمونی

 • وسائل جنگی

  وسائل جنگی

 • دخترانه

  دخترانه

 • تابستانه

  تابستانه

 • مشاغل

  مشاغل

 • عروسک ها

  عروسک ها

 • فیگور، ربات، کوکی، انیمیشن

  فیگور، ربات،...

 • دومینو، لگوها و ساختنی ها

  دومینو، لگوها و...

 • سرگرمی و موسیقی

  سرگرمی و موسیقی

 • وسائل نقلیه

  وسائل نقلیه

 • خیابانی و بزرگ

  خیابانی و بزرگ

 • تاب، سرسره، میز، صندلی

  تاب، سرسره،...

 • چتر، زمستانی

  چتر، زمستانی

 • سایر اسباب بازی ها

  سایر اسباب بازی...

فرفره طرحدار N سام تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۷,۹۰۰ ۳۸,۸۰۰
۱ ماهه ۳۸,۹۰۰ ۳۹,۹۰۰
۲ ماهه ۳۹,۹۰۰ ۴۰,۹۰۰
۳ ماهه ۴۱,۰۰۰ ۴۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶۰ عدد

فرفره رنگی سام

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۰,۵۰۰ ۳۰,۵۰۰
۱ ماهه ۳۱,۳۰۰ ۳۱,۳۰۰
۲ ماهه ۳۲,۱۰۰ ۳۲,۱۰۰
۳ ماهه ۳۳,۰۰۰ ۳۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰۰ عدد

فنر چاپی ۳/۵ سانتی متر

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۰,۵۰۰ ۳۱,۴۰۰
۱ ماهه ۳۱,۳۰۰ ۳۲,۳۰۰
۲ ماهه ۳۲,۱۰۰ ۳۳,۱۰۰
۳ ماهه ۳۳,۰۰۰ ۳۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۸۸۰ عدد

آدامس شوخی حشرات

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۱,۴۰۰ ۳۲,۳۰۰
۱ ماهه ۳۲,۳۰۰ ۳۳,۲۰۰
۲ ماهه ۳۳,۱۰۰ ۳۴,۱۰۰
۳ ماهه ۳۴,۰۰۰ ۳۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴۰ عدد

چسب بادکنک

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۸,۸۰۰ ۳۹,۷۰۰
۱ ماهه ۳۹,۹۰۰ ۴۰,۸۰۰
۲ ماهه ۴۰,۹۰۰ ۴۱,۹۰۰
۳ ماهه ۴۲,۰۰۰ ۴۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۰۰ عدد

یویو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۰,۳۰۰ ۲۰,۳۰۰
۱ ماهه ۲۰,۹۰۰ ۲۰,۹۰۰
۲ ماهه ۲۱,۴۰۰ ۲۱,۴۰۰
۳ ماهه ۲۲,۰۰۰ ۲۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۰۰۰ عدد

بشقاب پرنده

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۳,۱۰۰ ۲۴,۰۰۰
۱ ماهه ۲۳,۷۰۰ ۲۴,۷۰۰
۲ ماهه ۲۴,۳۰۰ ۲۵,۳۰۰
۳ ماهه ۲۵,۰۰۰ ۲۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰۰۰ عدد

بشقاب پرنده

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۴,۴۰۰ ۴۵,۳۰۰
۱ ماهه ۴۵,۶۰۰ ۴۶,۵۰۰
۲ ماهه ۴۶,۸۰۰ ۴۷,۷۰۰
۳ ماهه ۴۸,۰۰۰ ۴۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد

چرخ عصا ستاره کوچک

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۵,۹۰۰ ۲۶,۸۰۰
۱ ماهه ۲۶,۶۰۰ ۲۷,۵۰۰
۲ ماهه ۲۷,۳۰۰ ۲۸,۲۰۰
۳ ماهه ۲۸,۰۰۰ ۲۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۸ عدد
بالا