لیست قیمت عروسک ها در پخش اسباب بازی برادران

 • آتش بازی

  آتش بازی

 • سیسمونی

  سیسمونی

 • وسائل جنگی

  وسائل جنگی

 • دخترانه

  دخترانه

 • تابستانه

  تابستانه

 • مشاغل

  مشاغل

 • عروسک ها

  عروسک ها

 • فیگور، ربات، کوکی، انیمیشن

  فیگور، ربات،...

 • دومینو، لگوها و ساختنی ها

  دومینو، لگوها و...

 • سرگرمی و موسیقی

  سرگرمی و موسیقی

 • وسائل نقلیه

  وسائل نقلیه

 • خیابانی و بزرگ

  خیابانی و بزرگ

 • تاب، سرسره، میز، صندلی

  تاب، سرسره،...

 • چتر، زمستانی

  چتر، زمستانی

 • سایر اسباب بازی ها

  سایر اسباب بازی...

عروسک باربی توپر با لباس سنتی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۲۳۳,۰۰۰ ۱,۲۶۳,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۲۷۳,۰۰۰ ۱,۳۰۵,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۳۱۴,۰۰۰ ۱,۳۴۷,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۳۵۵,۰۰۰ ۱,۳۸۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۷ عدد

عروسک باربی خانواده

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۷۷۰,۰۰۰ ۱,۸۰۱,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۸۲۹,۰۰۰ ۱,۸۶۱,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۸۸۷,۰۰۰ ۱,۹۲۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۹۴۶,۰۰۰ ۱,۹۸۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۹۶ عدد

باربی فروزن با بچه وارداتی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۰۰,۵۰۰ ۵۰۸,۶۰۰
۱ ماهه ۵۱۷,۰۰۰ ۵۲۵,۴۰۰
۲ ماهه ۵۳۳,۵۰۰ ۵۴۲,۲۰۰
۳ ماهه ۵۵۰,۰۰۰ ۵۵۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶۰ عدد

خرس نانان اورجینال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۵۰,۸۰۰ ۸۷۱,۷۰۰
۱ ماهه ۸۷۸,۹۰۰ ۹۰۰,۵۰۰
۲ ماهه ۹۰۶,۹۰۰ ۹۲۹,۲۰۰
۳ ماهه ۹۳۵,۰۰۰ ۹۵۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۰ عدد

عروسک دختر پرنسس اورجینال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۳۶۵,۰۰۰ ۱,۳۹۸,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۴۱۰,۰۰۰ ۱,۴۴۴,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۴۵۵,۰۰۰ ۱,۴۹۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۵۰۱,۰۰۰ ۱,۵۳۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰ عدد

عروسک دختر رها زرد

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۷۴۶,۰۰۰ ۱,۷۸۹,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۸۰۳,۰۰۰ ۱,۸۴۸,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۸۶۱,۰۰۰ ۱,۹۰۷,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۹۱۹,۰۰۰ ۱,۹۶۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۰ عدد

عروسک دختر رها سرخابی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۷۴۶,۰۰۰ ۱,۷۸۹,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۸۰۳,۰۰۰ ۱,۸۴۸,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۸۶۱,۰۰۰ ۱,۹۰۷,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۹۱۹,۰۰۰ ۱,۹۶۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۰ عدد

عروسک خرس نافدار زرد سایز ۳

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۲۵۳,۰۰۰ ۱,۲۸۴,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۲۹۵,۰۰۰ ۱,۳۲۶,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۳۳۶,۰۰۰ ۱,۳۶۸,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۳۷۸,۰۰۰ ۱,۴۱۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۵ عدد

عروسک دختر رها سبز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۷۴۶,۰۰۰ ۱,۷۸۹,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۸۰۳,۰۰۰ ۱,۸۴۸,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۸۶۱,۰۰۰ ۱,۹۰۷,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۹۱۹,۰۰۰ ۱,۹۶۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۰ عدد

عروسک خرس اورجینال سایز ۱

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۳۷,۹۰۰ ۶۵۳,۳۰۰
۱ ماهه ۶۵۸,۹۰۰ ۶۷۴,۹۰۰
۲ ماهه ۶۷۹,۹۰۰ ۶۹۶,۴۰۰
۳ ماهه ۷۰۱,۰۰۰ ۷۱۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۰ عدد

عروسک الاغ نانو اورجینال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۳۴۳,۰۰۰ ۱,۳۷۵,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۳۸۷,۰۰۰ ۱,۴۲۱,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۴۳۱,۰۰۰ ۱,۴۶۶,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۴۷۶,۰۰۰ ۱,۵۱۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۰ عدد

عروسک اسب پونی سایز ۱ ( سپیده )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۳۶,۹۰۰ ۵۵۰,۵۰۰
۱ ماهه ۵۵۴,۶۰۰ ۵۶۸,۷۰۰
۲ ماهه ۵۷۲,۳۰۰ ۵۸۶,۸۰۰
۳ ماهه ۵۹۰,۰۰۰ ۶۰۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸۰ عدد
بالا