عروسک بی بی با لوازم آرایشی و ظرف غذا APT

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۶۸۲,۰۰۰ ۱,۷۶۵,۰۰۰
۱ چک ۱,۷۵۹,۰۰۰ ۱,۸۴۵,۰۰۰
۳ چک ۱,۸۳۵,۰۰۰ ۱,۹۲۵,۰۰۰
۵ چک ۱,۹۱۲,۰۰۰ ۲,۰۰۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۰ عدد

عروسک خواب تمام گوشتی ۱۷۰APT

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۵۱۹,۰۰۰ ۱,۵۹۴,۰۰۰
۱ چک ۱,۵۸۸,۰۰۰ ۱,۶۶۷,۰۰۰
۳ چک ۱,۶۵۷,۰۰۰ ۱,۷۳۹,۰۰۰
۵ چک ۱,۷۲۷,۰۰۰ ۱,۸۱۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

عروسک نوری رقصنده

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۲۴,۷۰۰ ۳۳۷,۰۰۰
۱ چک ۳۳۹,۴۰۰ ۳۵۲,۳۰۰
۳ چک ۳۵۴,۲۰۰ ۳۶۷,۶۰۰
۵ چک ۳۶۹,۰۰۰ ۳۸۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴۰ عدد

فیل دامبو سایز ۱

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۹۴,۵۰۰ ۵۱۴,۸۰۰
۱ چک ۵۱۷,۰۰۰ ۵۳۸,۲۰۰
۳ چک ۵۳۹,۵۰۰ ۵۶۱,۶۰۰
۵ چک ۵۶۲,۰۰۰ ۵۸۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸۰ عدد

خرس نافدار سایز ۲ سپیده

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۹۵,۷۰۰ ۶۲۰,۴۰۰
۱ چک ۶۲۲,۸۰۰ ۶۴۸,۶۰۰
۳ چک ۶۴۹,۹۰۰ ۶۷۶,۸۰۰
۵ چک ۶۷۷,۰۰۰ ۷۰۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۰ عدد

خرس نافدار سایز ۳ سپیده

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۱۵۷,۰۰۰ ۱,۲۰۵,۰۰۰
۱ چک ۱,۲۰۹,۰۰۰ ۱,۲۶۰,۰۰۰
۳ چک ۱,۲۶۲,۰۰۰ ۱,۳۱۵,۰۰۰
۵ چک ۱,۳۱۵,۰۰۰ ۱,۳۷۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۶ عدد

خرس نافدار سایز ۱ سپیده

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۷۰,۴۰۰ ۳۸۶,۳۰۰
۱ چک ۳۸۷,۳۰۰ ۴۰۳,۸۰۰
۳ چک ۴۰۴,۱۰۰ ۴۲۱,۴۰۰
۵ چک ۴۲۱,۰۰۰ ۴۳۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸۰ عدد

عروسک جعبه ای آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۲۷,۵۰۰ ۹۷۳,۲۰۰
۱ چک ۹۶۹,۶۰۰ ۱,۰۱۷,۰۰۰
۳ چک ۱,۰۱۱,۰۰۰ ۱,۰۶۱,۰۰۰
۵ چک ۱,۰۵۴,۰۰۰ ۱,۱۰۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰ عدد

عروسک هوشمند سایز ۲۴

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵,۱۴۹,۰۰۰ ۵,۳۴۸,۰۰۰
۱ چک ۵,۳۸۳,۰۰۰ ۵,۵۹۱,۰۰۰
۳ چک ۵,۶۱۷,۰۰۰ ۵,۸۳۴,۰۰۰
۵ چک ۵,۸۵۲,۰۰۰ ۶,۰۷۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

عروسک ایستاده موزیکال بزرگ APT

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳,۲۱۲,۰۰۰ ۳,۳۷۰,۰۰۰
۱ چک ۳,۳۵۸,۰۰۰ ۳,۵۲۳,۰۰۰
۳ چک ۳,۵۰۴,۰۰۰ ۳,۶۷۶,۰۰۰
۵ چک ۳,۶۵۱,۰۰۰ ۳,۸۳۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۰ عدد

کالسکه با عروسک حلما تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۷۵,۷۰۰ ۳۹۴,۲۰۰
۱ چک ۳۹۲,۸۰۰ ۴۱۲,۱۰۰
۳ چک ۴۰۹,۹۰۰ ۴۳۰,۰۰۰
۵ چک ۴۲۷,۰۰۰ ۴۴۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰ عدد

عروسک اسب پونی سایز ۱ ( سپیده )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۳۸,۲۰۰ ۴۵۶,۷۰۰
۱ چک ۴۵۸,۱۰۰ ۴۷۷,۴۰۰
۳ چک ۴۷۸,۰۰۰ ۴۹۸,۲۰۰
۵ چک ۴۹۸,۰۰۰ ۵۱۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸۰ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا