فروش عمده عروسک ها در پخش اسباب بازی برادران

 • آتش بازی

  آتش بازی

 • سیسمونی

  سیسمونی

 • وسائل جنگی

  وسائل جنگی

 • دخترانه

  دخترانه

 • تابستانه

  تابستانه

 • مشاغل

  مشاغل

 • عروسک ها

  عروسک ها

 • فیگور، ربات، کوکی، انیمیشن

  فیگور، ربات،...

 • دومینو، لگوها و ساختنی ها

  دومینو، لگوها و...

 • سرگرمی و موسیقی

  سرگرمی و موسیقی

 • وسائل نقلیه

  وسائل نقلیه

 • خیابانی و بزرگ

  خیابانی و بزرگ

 • تاب، سرسره، میز، صندلی

  تاب، سرسره،...

 • چتر، زمستانی

  چتر، زمستانی

 • سایر اسباب بازی ها

  سایر اسباب بازی...

عروسک انگشتی مودار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۴۰,۱۰۰ ۱۴۳,۷۰۰
۱ ماهه ۱۴۴,۷۰۰ ۱۴۸,۵۰۰
۲ ماهه ۱۴۹,۳۰۰ ۱۵۳,۲۰۰
۳ ماهه ۱۵۴,۰۰۰ ۱۵۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸۶۴ عدد

دختر پستونکی لباس رنگی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۸۲,۰۰۰ ۱۸۵,۶۰۰
۱ ماهه ۱۸۸,۰۰۰ ۱۹۱,۷۰۰
۲ ماهه ۱۹۴,۰۰۰ ۱۹۷,۸۰۰
۳ ماهه ۲۰۰,۰۰۰ ۲۰۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۵۰ عدد

عروسک دختر روسی لباس رنگی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۲۷,۴۰۰ ۱۳۰,۱۰۰
۱ ماهه ۱۳۱,۶۰۰ ۱۳۴,۴۰۰
۲ ماهه ۱۳۵,۸۰۰ ۱۳۸,۷۰۰
۳ ماهه ۱۴۰,۰۰۰ ۱۴۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۰ عدد

عروسک دختر روسی پستونکی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۷۹,۲۰۰ ۱۸۳,۸۰۰
۱ ماهه ۱۸۵,۱۰۰ ۱۸۹,۸۰۰
۲ ماهه ۱۹۱,۰۰۰ ۱۹۵,۹۰۰
۳ ماهه ۱۹۷,۰۰۰ ۲۰۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۰ عدد

عروسک باربی توپر

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۵۳,۷۰۰ ۱۵۷,۴۰۰
۱ ماهه ۱۵۸,۸۰۰ ۱۶۲,۶۰۰
۲ ماهه ۱۶۳,۹۰۰ ۱۶۷,۸۰۰
۳ ماهه ۱۶۹,۰۰۰ ۱۷۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۹۶ عدد

عروسک مینیون

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۱۲,۸۰۰ ۱۱۵,۵۰۰
۱ ماهه ۱۱۶,۵۰۰ ۱۱۹,۳۰۰
۲ ماهه ۱۲۰,۲۰۰ ۱۲۳,۱۰۰
۳ ماهه ۱۲۴,۰۰۰ ۱۲۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۰ عدد

عروسک تپلی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۷۴,۷۰۰ ۱۷۹,۲۰۰
۱ ماهه ۱۸۰,۴۰۰ ۱۸۵,۱۰۰
۲ ماهه ۱۸۶,۲۰۰ ۱۹۱,۰۰۰
۳ ماهه ۱۹۲,۰۰۰ ۱۹۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۰ عدد

عروسک پسر روسی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۳۹,۲۰۰ ۱۴۱,۹۰۰
۱ ماهه ۱۴۳,۸۰۰ ۱۴۶,۶۰۰
۲ ماهه ۱۴۸,۴۰۰ ۱۵۱,۳۰۰
۳ ماهه ۱۵۳,۰۰۰ ۱۵۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۰ عدد

عروسک دختر پسر روسی جفتی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۸۲,۰۰۰ ۱۸۵,۶۰۰
۱ ماهه ۱۸۸,۰۰۰ ۱۹۱,۷۰۰
۲ ماهه ۱۹۴,۰۰۰ ۱۹۷,۸۰۰
۳ ماهه ۲۰۰,۰۰۰ ۲۰۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد

عروسک نی نی پستونک دار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۸۲,۰۰۰ ۱۸۵,۶۰۰
۱ ماهه ۱۸۸,۰۰۰ ۱۹۱,۷۰۰
۲ ماهه ۱۹۴,۰۰۰ ۱۹۷,۸۰۰
۳ ماهه ۲۰۰,۰۰۰ ۲۰۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۵۰ عدد
بالا