خرید عمده اسباب بازی، بازی فکری و لوازم التحریر در پخش اسباب بازی برادران

ظرف غذا ۲ طبقه آرنوش

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۸۳,۶۰۰ ۳۹۲,۴۰۰
۱ ماهه ۴۰۱,۱۰۰ ۴۱۰,۳۰۰
۲ ماهه ۴۱۸,۵۰۰ ۴۲۸,۱۰۰
۳ ماهه ۴۳۶,۰۰۰ ۴۴۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

شمشیر و سپر ماتیا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۳۸,۸۰۰ ۶۵۴,۷۰۰
۱ ماهه ۶۶۷,۹۰۰ ۶۸۴,۴۰۰
۲ ماهه ۶۹۶,۹۰۰ ۷۱۴,۲۰۰
۳ ماهه ۷۲۶,۰۰۰ ۷۴۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

اسکوتر بتا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶,۹۷۸,۰۰۰ ۶,۹۷۸,۰۰۰
۱ ماهه ۷,۲۹۵,۰۰۰ ۷,۲۹۵,۰۰۰
۲ ماهه ۷,۶۱۲,۰۰۰ ۷,۶۱۲,۰۰۰
۳ ماهه ۷,۹۳۰,۰۰۰ ۷,۹۳۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵ عدد

پزشکی رنگارنگ مینی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۹۲,۱۰۰ ۲۹۹,۲۰۰
۱ ماهه ۳۰۵,۴۰۰ ۳۱۲,۸۰۰
۲ ماهه ۳۱۸,۷۰۰ ۳۲۶,۴۰۰
۳ ماهه ۳۳۲,۰۰۰ ۳۴۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۴ عدد

قمقمه اسپرت مانی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۱۶,۵۰۰ ۵۲۸,۸۰۰
۱ ماهه ۵۴۰,۰۰۰ ۵۵۲,۹۰۰
۲ ماهه ۵۶۳,۵۰۰ ۵۷۶,۹۰۰
۳ ماهه ۵۸۷,۰۰۰ ۶۰۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

کفش اسکیت استریت رانر سایز بزرگ بتا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۲,۳۴۰,۰۰۰ ۱۲,۶۵۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱۲,۹۰۰,۰۰۰ ۱۳,۲۲۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱۳,۴۶۰,۰۰۰ ۱۳,۸۰۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱۴,۰۳۰,۰۰۰ ۱۴,۳۷۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶ عدد

کفش اسکیت استریت رانر سایز متوسط بتا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۲,۳۴۰,۰۰۰ ۱۲,۶۵۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱۲,۹۰۰,۰۰۰ ۱۳,۲۲۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱۳,۴۶۰,۰۰۰ ۱۳,۸۰۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱۴,۰۳۰,۰۰۰ ۱۴,۳۷۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶ عدد

کفش اسکیت استریت رانر سایز کوچک بتا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۲,۳۴۰,۰۰۰ ۱۲,۶۵۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱۲,۹۰۰,۰۰۰ ۱۳,۲۲۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱۳,۴۶۰,۰۰۰ ۱۳,۸۰۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱۴,۰۳۰,۰۰۰ ۱۴,۳۷۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶ عدد

قمقمه نی دار بسکتبالی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۱۶,۵۰۰ ۵۲۸,۸۰۰
۱ ماهه ۵۴۰,۰۰۰ ۵۵۲,۹۰۰
۲ ماهه ۵۶۳,۵۰۰ ۵۷۶,۹۰۰
۳ ماهه ۵۸۷,۰۰۰ ۶۰۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

ست جارو وکیومی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۰۲,۴۰۰ ۵۱۴,۸۰۰
۱ ماهه ۵۲۵,۳۰۰ ۵۳۸,۲۰۰
۲ ماهه ۵۴۸,۱۰۰ ۵۶۱,۶۰۰
۳ ماهه ۵۷۱,۰۰۰ ۵۸۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

ست نظافت مهسان

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۲۹۹,۰۰۰ ۲,۳۵۶,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۴۰۳,۰۰۰ ۲,۴۶۳,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۵۰۸,۰۰۰ ۲,۵۷۰,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۶۱۳,۰۰۰ ۲,۶۷۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶ عدد

جارو برقی بی بی ناز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۹۹,۲۰۰ ۶۱۴,۲۰۰
۱ ماهه ۶۲۶,۵۰۰ ۶۴۲,۱۰۰
۲ ماهه ۶۵۳,۷۰۰ ۶۷۰,۰۰۰
۳ ماهه ۶۸۱,۰۰۰ ۶۹۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد
بالا