اسلایم شب یلدا کوئین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۳,۲۰۰ ۸۵,۱۰۰
۱ ماهه ۸۵,۵۰۰ ۸۷,۴۰۰
۲ ماهه ۸۷,۷۰۰ ۸۹,۷۰۰
۳ ماهه ۹۰,۰۰۰ ۹۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

اسلایم خرسی ۵۰۰ کوئین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۸۳,۱۰۰ ۱۸۷,۷۰۰
۱ ماهه ۱۸۸,۱۰۰ ۱۹۲,۸۰۰
۲ ماهه ۱۹۳,۰۰۰ ۱۹۷,۹۰۰
۳ ماهه ۱۹۸,۰۰۰ ۲۰۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰ عدد

تفنگ فرفره آتا تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۸۹,۵۰۰ ۲۹۶,۹۰۰
۱ ماهه ۲۹۷,۳۰۰ ۳۰۴,۹۰۰
۲ ماهه ۳۰۵,۱۰۰ ۳۱۲,۹۰۰
۳ ماهه ۳۱۳,۰۰۰ ۳۲۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۶۰ عدد

زنگ چین ۴ نفره

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۲۹,۸۰۰ ۷۴۸,۳۰۰
۱ ماهه ۷۴۹,۵۰۰ ۷۶۸,۵۰۰
۲ ماهه ۷۶۹,۲۰۰ ۷۸۸,۷۰۰
۳ ماهه ۷۸۹,۰۰۰ ۸۰۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

فن دستی خوک بد بو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۹۰,۵۰۰ ۱۹۵,۱۰۰
۱ ماهه ۱۹۵,۷۰۰ ۲۰۰,۴۰۰
۲ ماهه ۲۰۰,۸۰۰ ۲۰۵,۷۰۰
۳ ماهه ۲۰۶,۰۰۰ ۲۱۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۷۶ عدد

فن دستی دایناسور

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۹۰,۵۰۰ ۱۹۵,۱۰۰
۱ ماهه ۱۹۵,۷۰۰ ۲۰۰,۴۰۰
۲ ماهه ۲۰۰,۸۰۰ ۲۰۵,۷۰۰
۳ ماهه ۲۰۶,۰۰۰ ۲۱۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۷۶ عدد

سطل دریایی قلعه کوچک زرین E۵

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۹۷,۶۰۰ ۵۱۰,۶۰۰
۱ ماهه ۵۱۱,۱۰۰ ۵۲۴,۴۰۰
۲ ماهه ۵۲۴,۵۰۰ ۵۳۸,۲۰۰
۳ ماهه ۵۳۸,۰۰۰ ۵۵۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۲ عدد

بیل زرین E۳

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۴۳,۱۰۰ ۳۵۲,۴۰۰
۱ ماهه ۳۵۲,۴۰۰ ۳۶۱,۹۰۰
۲ ماهه ۳۶۱,۷۰۰ ۳۷۱,۴۰۰
۳ ماهه ۳۷۱,۰۰۰ ۳۸۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۰ عدد

سطل ساحلی زرین E۱۲

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۸۶,۳۰۰ ۷۰۴,۸۰۰
۱ ماهه ۷۰۴,۹۰۰ ۷۲۳,۹۰۰
۲ ماهه ۷۲۳,۴۰۰ ۷۴۲,۹۰۰
۳ ماهه ۷۴۲,۰۰۰ ۷۶۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۲ عدد

کایت عکس دار خارجی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۶۶,۰۰۰ ۶۸۲,۶۰۰
۱ ماهه ۶۸۴,۰۰۰ ۷۰۱,۱۰۰
۲ ماهه ۷۰۲,۰۰۰ ۷۱۹,۵۰۰
۳ ماهه ۷۲۰,۰۰۰ ۷۳۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۷۵ عدد

بیل و شنکش زرین E۱

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۴۱,۱۰۰ ۵۵۵,۰۰۰
۱ ماهه ۵۵۵,۷۰۰ ۵۷۰,۰۰۰
۲ ماهه ۵۷۰,۳۰۰ ۵۸۵,۰۰۰
۳ ماهه ۵۸۵,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۰ عدد

کلاه و ابزار زرین E۸

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۶۹,۷۰۰ ۶۸۷,۲۰۰
۱ ماهه ۶۸۷,۸۰۰ ۷۰۵,۸۰۰
۲ ماهه ۷۰۵,۹۰۰ ۷۲۴,۴۰۰
۳ ماهه ۷۲۴,۰۰۰ ۷۴۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا