قیمت عمده سایر اسباب بازی ها در پخش اسباب بازی برادران

 • آتش بازی

  آتش بازی

 • سیسمونی

  سیسمونی

 • وسائل جنگی

  وسائل جنگی

 • دخترانه

  دخترانه

 • تابستانه

  تابستانه

 • مشاغل

  مشاغل

 • عروسک ها

  عروسک ها

 • فیگور، ربات، کوکی، انیمیشن

  فیگور، ربات،...

 • دومینو، لگوها و ساختنی ها

  دومینو، لگوها و...

 • سرگرمی و موسیقی

  سرگرمی و موسیقی

 • وسائل نقلیه

  وسائل نقلیه

 • خیابانی و بزرگ

  خیابانی و بزرگ

 • تاب، سرسره، میز، صندلی

  تاب، سرسره،...

 • چتر، زمستانی

  چتر، زمستانی

 • سایر اسباب بازی ها

  سایر اسباب بازی...

ساعت شخصیتی پروژکتوری

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۶۷۴,۰۰۰ ۱,۶۹۷,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۷۲۹,۰۰۰ ۱,۷۵۳,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۷۸۴,۰۰۰ ۱,۸۰۹,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۸۴۰,۰۰۰ ۱,۸۶۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۳۶ عدد

پهپاد دوربین دار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۲,۴۸۰,۰۰۰ ۱۲,۶۹۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱۲,۹۰۰,۰۰۰ ۱۳,۱۱۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱۳,۳۱۰,۰۰۰ ۱۳,۵۳۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱۳,۷۲۰,۰۰۰ ۱۳,۹۵۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶ عدد

هدفون نوجوان مدل p۴۷

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۸۴۱,۰۰۰ ۱,۸۷۳,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۹۰۲,۰۰۰ ۱,۹۳۵,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۹۶۳,۰۰۰ ۱,۹۹۷,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۰۲۴,۰۰۰ ۲,۰۵۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۰ عدد

پهپاد E۹۹ دوربین دار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۶,۲۶۰,۰۰۰ ۱۶,۶۰۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱۶,۸۰۰,۰۰۰ ۱۷,۱۵۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱۷,۳۳۰,۰۰۰ ۱۷,۷۰۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱۷,۸۷۰,۰۰۰ ۱۸,۲۵۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

پهپاد E۸۸ دوربین دار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۶,۲۶۰,۰۰۰ ۱۶,۶۰۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱۶,۸۰۰,۰۰۰ ۱۷,۱۵۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱۷,۳۳۰,۰۰۰ ۱۷,۷۰۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱۷,۸۷۰,۰۰۰ ۱۸,۲۵۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

پهپاد دوربین دار MINI pro

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۵,۱۲۰,۰۰۰ ۱۵,۴۷۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱۵,۶۲۰,۰۰۰ ۱۵,۹۸۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱۶,۱۲۰,۰۰۰ ۱۶,۴۹۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱۶,۶۲۰,۰۰۰ ۱۷,۰۰۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

پهپاد dx

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸,۵۶۵,۰۰۰ ۸,۷۷۰,۰۰۰
۱ ماهه ۸,۸۴۸,۰۰۰ ۹,۰۵۹,۰۰۰
۲ ماهه ۹,۱۳۰,۰۰۰ ۹,۳۴۸,۰۰۰
۳ ماهه ۹,۴۱۳,۰۰۰ ۹,۶۳۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶ عدد

فایل ۴ طبقه بزرگ طرح چوب

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶,۸۸۱,۰۰۰ ۶,۸۸۱,۰۰۰
۱ ماهه ۷,۱۰۸,۰۰۰ ۷,۱۰۸,۰۰۰
۲ ماهه ۷,۳۳۵,۰۰۰ ۷,۳۳۵,۰۰۰
۳ ماهه ۷,۵۶۲,۰۰۰ ۷,۵۶۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱ عدد

پهپاد dx۵۶

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷,۴۱۹,۰۰۰ ۷,۵۸۶,۰۰۰
۱ ماهه ۷,۶۶۳,۰۰۰ ۷,۸۳۶,۰۰۰
۲ ماهه ۷,۹۰۸,۰۰۰ ۸,۰۸۶,۰۰۰
۳ ماهه ۸,۱۵۳,۰۰۰ ۸,۳۳۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

پهپاد x۸

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶,۷۴۱,۰۰۰ ۶,۸۹۳,۰۰۰
۱ ماهه ۶,۹۶۳,۰۰۰ ۷,۱۲۰,۰۰۰
۲ ماهه ۷,۱۸۵,۰۰۰ ۷,۳۴۷,۰۰۰
۳ ماهه ۷,۴۰۸,۰۰۰ ۷,۵۷۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸ عدد

پهپاد dx۵۴

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷,۴۱۹,۰۰۰ ۷,۵۸۶,۰۰۰
۱ ماهه ۷,۶۶۳,۰۰۰ ۷,۸۳۶,۰۰۰
۲ ماهه ۷,۹۰۸,۰۰۰ ۸,۰۸۶,۰۰۰
۳ ماهه ۸,۱۵۳,۰۰۰ ۸,۳۳۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

پهپاد hc۶۲۲

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸,۳۷۵,۰۰۰ ۸,۵۶۴,۰۰۰
۱ ماهه ۸,۶۵۱,۰۰۰ ۸,۸۴۶,۰۰۰
۲ ماهه ۸,۹۲۷,۰۰۰ ۹,۱۲۸,۰۰۰
۳ ماهه ۹,۲۰۴,۰۰۰ ۹,۴۱۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴ عدد
بالا