سبد خرید

سبد خرید شما

همکار گرامی توجه داشته باشید که:

تا زمانی که مبلغ نهایی فاکتور توسط شما واریز نشود ، این فاکتور نهایی، تلقی نشده و امکان ارائه برخی از اقلام آن به سایر مشتریان و یا امکان تغییر قیمت ها وجود خواهد داشت.
برای نهایی شدن فاکتور لطفا مبلغ را به حساب زیر واریز نموده و پس از واریز اطلاع دهید
(۰۹۱۵-۲۶۷-۶۰۰۰ # ۰۵۱۳-۳۶۷-۶۰۰۰)

ملی محمد رحمتی

شماره کارت ۷۳۸۴-۲۹۹۶-۹۹۷۴-۶۰۳۷

شماره حساب ۰۳۰۷۳۸۳۹۱۹۰۰۲

مبلغ نهایی برای پرداخت ۰ ریال
بازگشت به بالا